DR udbetaler erstatning til 22 tidligere medlemmer af DR Pigekoret

I november sidste år fremlagde DR den eksterne advokatundersøgelse af forhold i DR Pigekoret og påtog sig det fulde ansvar for det samlede svigt over for de tidligere medlemmer. Udover at påtage sig ansvaret på institutionens vegne, herunder for et markant ledelsessvigt, og undskylde over for de tidligere medlemmer af Pigekoret, bad DR den eksterne advokat igangsætte en undersøgelse af, om DR kunne have pådraget sig et muligt erstatningsansvar.

(Foto: Bjarne Bergius Hermansen)

Norrbom Vinding har nu afsluttet de juridiske undersøgelser. Advokaternes vurdering er, at der i 22 ud af de 64 tilfælde, hvor der har været udvist krænkende adfærd i form af seksuel chikane over for kormedlemmerne, er grundlag for at udbetale erstatning. På den baggrund udbetaler DR erstatning til 22 tidligere kormedlemmer. Derudover er der yderligere tre tilfælde, hvor forholdene undersøges nærmere, inden der kan konkluderes endeligt. Da DR kun kan betale erstatning i de tilfælde, hvor en række betingelser er opfyldt, er der tidligere kormedlemmer, som har været udsat for krænkende adfærd, men som ikke er berettiget til erstatning. Det kan fx være pga. krænkelsens karakter eller på grund af, at forholdet er udvist på et tidspunkt, hvor kormedlemmet var fyldt 18 år, og at forholdet af den grund er forældet.

Norrbom Vinding påpeger, at DR som offentlig institution er underlagt en række begrænsninger i forhold til at udbetale erstatning. På baggrund af en gennemgang af retspraksis vil erstatningen til de 22 tidligere kormedlemmer - baseret på de krænkelser, der er afdækket – kunne udmåles til et sted mellem 5.000-25.000 kroner. DR har besluttet at betale den højst mulige erstatning på 25.000 kroner til hver af de 22 tidligere kormedlemmer.

Om erstatningerne til kvinderne siger DR’s direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen:

- Krænkelsessagen i DR Pigekoret skriver sig ind som et meget alvorligt kapitel i DR’s historie. Alle der har været tæt på sagen har mærket den belastning, som det har været for kvinderne – dels at være blevet krænket og dels at genopleve det hele forfra. Jeg har læst flere tusinde siders beretninger om, hvad kvinderne har gennemlevet, og selvom krænkelserne er sket for mange år siden, står de stadig lyslevende for kvinderne og han fortsætter:

- Vi har selv sagt udfordret advokaterne på om ikke, der kunne være mulighed for at udbetale et højere erstatningsbeløb til kvinderne. Et erstatningsbeløb på 25.000 kroner til hver af de 22 kvinder er alt andet lige ganske beskedent - særligt når man husker på, hvad det er for forhold, som er afdækket med advokatundersøgelsen. Det siger sig selv, at DR uanset størrelsen af et erstatningsbeløb ikke kan give de tidligere kormedlemmer retfærdighed, men det ville naturligvis have været ønskværdigt, hvis DR i en sådan situation, havde et større råderum for økonomisk kompensation. Men retspraksis i den type krænkelsessager er tydeligvis ude af trit med den virkelighed, vi oplever, og burde efter min mening genbesøges med et 2022-blik, siger Henrik Bo Nielsen.

Alle dem der har medvirket i advokatundersøgelsen, og som har berettet om krænkende adfærd i form af seksuel chikane har fået besked om, hvorvidt de vurderes at have krav på erstatning. Det er nu op til de enkelte, om de ønsker at modtage erstatningsbeløbet fra DR. Der er også mulighed for at få en sag prøvet ved domstolene.

DR kan ikke fravige retspraksis

Erstatningsniveauet baserer sig på den retspraksis, der findes og som DR ikke kan fravige. Dette skyldes, at DR som offentlig institution kun kan foretage økonomiske dispositioner, som der er hjemmel til. DR kan derfor ikke betale erstatningsbeløb, som er højere end, hvad der følger af den praksis, der er ved domstolene.

Se notat med Norrbom Vindings vurdering af muligt erstatninsansvar her: