DR2 Tema om Thor Heyerdahl - 60 år efter Kon-Tiki

For 60 år siden tog Thor Heyerdahl ud på sin berømte Kon-Tiki-ekspedition. Han ville krydse Stillehavet på en primitiv tømmerflåde lavet at balsastammer - en strækning på 8000 km. DR2 Tema går 24. november kl. 20 bag om manden og den fantastiske bedrift.

For 60 år siden tog Thor Heyerdahl ud på sin berømteKon-Tiki-ekspedition. Han ville krydse Stillehavet på en primitivtømmerflåde lavet at balsastammer - en strækning på 8000 km. DR2Tema går 24. november kl. 20 bag om manden og den fantastiskebedrift.

Fem nordmænd og en svensker var ombord, da denprimitive tømmerflåde lagde fra land 28. april 1947. Turen gik fraCalleo i Peru til stillehavsøen Raiatea i Polynesien. ThorHeyerdahl ville bevise, at de mange øer i Polynesien ikke varblevet befolket med immigranter fra Asien, men i stedet medindianere fra Sydamerika. Ekspeditionen lykkedes, og Thor Heyerdahlhavde opnået, hvad han ville: At føre konkret fuldskalabevis for,at det var muligt med en primitiv bygget forhistorisk tømmerflådeaf balsa, jute og siv at sejle på tværs af Stillehavet.

Thor Heyerdahl brugte resten af sit liv på atfølge op på Kon-Tiki og underbygge sine videnskabelige teorier, ogekspeditionerne med sivbådene ’Ra 1’ , ’Ra 2’ og 'Tigris' skabtestor blæst om den norske eventyrer og forsker. Heyerdahl opnåedealdrig den akademiske anerkendelse, han mente sig berettiget til.Men folkeslagenes tidlige immigration på kloden blev sat pådagsordenen i en grad, som ingen professor eller videnskabsmandnogensinde har gjort - hverken før eller siden.

Men hvem var han denne eventyrer ogvidenskabsmand? Hvad drev ham? Hvordan var det at være tæt på ham?Hvorfor blev hans teorier ikke accepteret af videnskaben? Oghvordan arbejdes der i dag videre med de teser, han frembragte ogtroede så fast på til sin død i 2002? Det ser DR2 Tema på lørdag24. november.

Temalørdagens indhold

ITemalørdagen ’Heyerdahl - fra KonTiki til Tangaroa’ ser DR2 tilbagepå Kon-Tiki-ekspeditionen og forsøger at komme tættere på den storepopulære nordmand.

Det første program, ’KonTiki - overtidens hav’ (55 min.), genfortæller historien om Kon-Tiki. Endokumentar om Thor Heyerdahls kamp for at få stabletKon-Tiki-ekspeditionen på benene. Den fortæller om hans bevæggrundefor ekspeditionen og om hans mange overvejelser for at sætte detbedste hold og nå sit mål. Om store tvivl, sorger og glæder.Dokumentaren følger de seks eventyrere på deres fantastiske færdgennem 101 døgn, indtil de igen får fast grund under fødderne iPolynesien.

Det andet program, ’Thor Heyerdahl -Jagten på paradiset’ (43 min.), går tæt den store nordmand.Heyerdahl-familien har for første gang åbnet arkiverne med breve ogpersonlige dokumenter fra alle ekspeditionerne, og DR2-seerne fårberetninger fra de fire kvinder, der var tæt på ham. Vi kommer idet hele taget tæt på mennesker, som har været med til - på godt ogondt - at betale prisen for de mange ekspeditioner og den storeberømmelse.

Det tredje program, ’Tangaroa -ekspeditionen 60 år efter Kon-Tiki’ (50 min.), følger sønnesønnenOlav Heyerdahl og de øvrige ekspeditions-deltagere på ekspeditionen’Tangaroa’. En ekspedition der gentager Kon-Tiki med de forslag tilforbedringer af tømmerflåden, som Thor Heyerdahl udfærdigede førsin død i 2002. På dagen - 59 år etter sin berømte forgænger -starter eventyret. Foran dem ligger et sejlads på over 8000kilometer.

  • DR2 Tema: ’Heyerdahl - fra KonTiki til Tangaroa’
    Lørdag 24. november kl. 20.00
    DR2