En konflikt fødes

Vi kender alle konflikten i Mellemøsten og præsenteres dagligt for dens voldsomme konsekvenser gennem medierne. Nu fortæller P1 i et nyt tema, der tager afsæt i historien, om konfliktens baggrund og mulige fremtid. Første del sendes 7. december kl. 13.00.

Vi kender alle konflikten i Mellemøsten og præsenteres dagligtfor dens voldsomme konsekvenser gennem medierne. Nu fortæller P1 iet nyt tema, der tager afsæt i historien, om konfliktens baggrundog mulige fremtid. Første del sendes 7. december kl. 13.00.

’25 israelere dræbt af palæstinensisk selvmordsbomber’.’Fredsforhandlingerne i Mellemøsten brudt sammen’.Avisoverskrifterne om konflikten mellem israelere og palæstinenseresynes aldrig at stoppe, og efterhånden husker de færreste, hvordanden overhovedet begyndte. Et kompliceret net af tilfældigheder ogpolitiske magtspil har båret den mellemøstlige konflikt oppe gennemalle årene, og det kan være svært at overskue konfliktens indholdog mulige løsninger. I fem udsendelser i december og januar gårP1's Orienteringsredaktion i dybden med konflikten og udfolder denshistoriske baggrund - fra Osmannerrigets fald og frem til idag. 

Tilfældigheder og magtspil

Det var en historisktilfældighed, at jøderne fik en stat, som fik fodfæste og udvikledesig. Da staten Israel blev udråbt i 1948, skete det i etstorpolitisk magttomrum i Mellemøsten. Det britiske imperium havdemistet pusten efter 2. verdenskrig, og de to kommende supermagter -Sovjetunionen og USA - brugte på skift den nye jødiske stat i dereseget storpolitiske spil. Derfor blev der plads til, at de jøder,der ønskede en stat, tog kampen op for at få plads blandt dearabiske naboer.                     

Ligeså tilfældigt var det, at palæstinensernes sag kom på deninternationale dagsorden. En kombination af moderne spektakulæreterrorangreb fra radikale palæstinensiske grupper og den førstestore oliekrise i 1973 fik vakt europæernes interesse for detpalæstinensiske problem, som de sammen med araberne nu forsøgte atløse. Dermed blev der skabt plads til palæstinensiske politikere ogaktivister, der manøvrerede behændigt på trods af massivetilbageslag og det konstante pres fra den israelske militære ogøkonomiske overmagt.

På rejse gennem konflikten

I’ En konflikt fødes’guider Niels Christian Lang lytterne på rejse gennem de tider ogsteder, der danner baggrund for den konflikt, der kan virkeuoverskuelig. Seriens fem programmer folder den mellemøstligekonflikt ud ved hjælp af historiske dokumenter, reportager oginterviews med eksperter, der har forstand på historien, magten oggeografien. Blandt de medvirkende i programmet er tidligerechefredaktør for Politiken, Herbert Pundik, der fortæller om’67-krigen’, hvor han var reporter i Jerusalem. Den herboendepalæstinensiske flygtning, Noman Kanafani, fortæller om sinfamilies flugt til Libanon i 1948. Og journalist Jørgen FlindtPetersen fortæller om massakrerne i Sabra O Shatila i 1982. Desudenhjælper historikerne Peter Seeberg, Jakob Feldt og Morten Valbjørnsamt Ph.D. og lektor i international politik, Sten Rynning, med atforklare nogle af de relationer og mekanismer, der holderkonflikten i kog. Kommandørkaptajn Klaus Bolving afslutterudsendelsesrækken med en diskussion af de militære muligheder forat løse konflikten.

Det er Orienteringsredaktionens journalist Tage Baumann, der hartilrettelagt udsendelserne i samarbejde med mellemøstmedarbejderLars Møller-Rasmussen.

’En konflikt fødes’ sendes på P1 torsdag 7., 14., 21. og 28.december kl. 13.00 og 4. januar kl. 15.

På dr.dk/p1 kan man høre alle udsendelser, man kan klikke sigigennem en tidslinie for Israel-Palæstina-konflikten, og så kan manteste sin viden om konflikten i P1's konkurrence. Temasitet åbnertorsdag 7. december og kan ses ved atklikke her

Facebook
Twitter