En kongelige familie (6:6) - Ægteskaber uden krone

29 kongelige fortæller åbent om deres egen families utrolige historie. I aften handler det om Christian 9.s to yngste børn Thyra og Valdemar. Prinsesse Thyra gifter sig med den mindre kønne, men ustyrligt rige hertug af Cumberland og prins Valdemar, der får en fandenivoldsk fransk prinsesse, takker nej til tronerne i Bulgarien og Norge. Han vil hellere være sømand.

29 kongelige fortæller åbent om deres egen families utroligehistorie. I aften handler det om Christian 9.s to yngste børn Thyraog Valdemar. Prinsesse Thyra gifter sig med den mindre kønne, menustyrligt rige hertug af Cumberland og prins Valdemar, der får enfandenivoldsk fransk prinsesse, takker nej til tronerne i Bulgarienog Norge. Han vil hellere være sømand.

De kongelige familiemedlemmer beretter ommagt, kærlighed, triumf, tragedie og ære. Og de har bidraget medprivate fotografier og film, der aldrig tidligere har væretvist.

Valdemar

, har ikke sine ældre søskendesambitioner. Han gifter sig med prinsesse Marie af Orléans, ogparret flytter ind i det Gule Palæ i København. Valdemar er sømand,og han er ofte langvarigt på søen, mens Marie hurtigt bliver enkendt personlighed hjemme i Danmark. Som sømandskone lader hun etanker tatovere på sine ene skulder, hun rider rundt på en tyr iBernstorffsparken, og som udnævnt æresbrandmajor forlanger hun atblive underrettet, hvis der er brand i København. Under etmiddagsselskab, hvor hun selv er værtinde, lader hun hestene spændefor, skifter diademet ud med brandmandshjælmen, og styrter af stedtil ildebrand! Hendes officielle motto er: ”Lad dem bare brokkesig, jeg er ligeglad”.

Valdemar og Marie får fem børn, som resten affamilien kalder ”de uartige fra det Gule Palæ”. Og det er med godgrund!

Blandt efterkommerne er Dronning Anne afRumænien, Greve Flemming af Rosenborg og Greve Valdemar afRosenborg.

Thyra

 gifter sig i 1878 med ErnstAugust, ekskronprins af Hannover og hertug af Cumberland. Syv årtidligere har hun mødt ham én gang i Rom. Og hun husker ham somganske net, også selvom han næsten ingen næse har. Parret byggerSchloss Cumberland i den østrigske bjergby, Gmunden, og her vokserderes seks børn op. Familien kommer sjældent til Danmark, for ErnstAugust hader at rejse med tog, og kan ikke holde den formelleetikette- og stive påklædning ud.  

Thyras to ældste sønner dør 16 og 32 år gamle,så det er fra den yngste søn, Ernst August, at familien i dagstammer.

Blandt efterkommerne er Prins Ernst August afHannover (som er gift med prinsesse Caroline af Monaco), Konstantin2. af Grækenland og Dronning Sophia af Spanien.

Tilrettelæggelse:  Anna Lerche og Marcus Mandal

Facebook
Twitter