Familier med DAMP - et liv i kaos

ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, eller DAMP, som det er blevet kaldt på dansk, er en af de mest frygtede, misforståede og foruroligende diagnoser, ens barn kan få. Men heldigvis er der hjælp at hende.

ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, eller DAMP, somdet er blevet kaldt på dansk, er en af de mest frygtede,misforståede og foruroligende diagnoser, ens barn kan få. Menheldigvis er der hjælp at hende.

For nogle læger betyder DAMP eller ADHD børn, der ser for megetfjernsyn, spiser usund mad og har ligeglade forældre, men for defamilier, der lever med fænomenet, er det blodig alvor. 

Intelligente, men umulige

Børn med ADHD/DAMP er som regel intelligente børn, men mangleraf en eller anden grund koncentrationsevne. De har svært ved at fåvenner, fordi de skræmmer andre væk med deres hyperaktive adfærd.De bliver derfor tit ofre for drilleri og mobning, har en lavselvagtelse og ender ofte med lange perioder med melankoli elleregentlige depressioner. Efterhånden, som årene går, bliver denmanglende evne til at danne nære forbindelser til andre menneskermere og mere hjerteskærende. Så meget mere tragisk, da det faktiski mange tilfælde vil være muligt at lære børnene at håndtere dereshyperaktivitet. For mange børn kommer denne hjælp dog for sent ogpå et tidspunkt, hvor deres personlighed har lidt skade.

Arvelig lidelse                

Familien Fischer er hårdt ramt. Begge børn, Jazmine på elleve årog James på syv år og deres mor, Charlotte, lider af ADHD/DAMP.Charlottes egen barndom blev forpestet af, at de voksne omkringhende aldrig opdagede, at der var noget galt. Det førte tilnederlag i skolen og narkomisbrug. I dag er hun fast besluttet på,at hendes børn ikke skal gentage hendes nederlag. 

Både Charlotte, Jazmine og James tager Ritalin. Det er en megetstærk amfetamin, der ville gøre de fleste mennesker maniske ogsøvnløse, men virker stik modsat på mennesker med ADHD, nemligberoligende.

Kontroversiel behandling

Brugen af Ritalin har været kontroversiel, og der har væretanklager mod læger for at udskrive Ritalin til børn, der alene vartrodsige og irriterende. Men forældre til børn, der lider af ADHD,fortæller, at medicinen giver dem en nødvendig mulighed for at lærebørnene at opføre sig, så andre kan holde dem ud, at skabe nærebånd til andre mennesker, og i det hele taget lægge fundamentet tilet normalt liv.  

Hjælp til hverdagen

Sådan er det også for familien Fischer. Efter at også Charlottehar fået diagnosen ADHD, har Charlotte fået hjælp af den kliniskepsykolog og ADHD-specialist Angel Adams til at få et bedrefamilieliv. Hun har hjulpet Charlotte med at få struktur og ordenind på de tidspunkter, hvor Charlotte havde sværest ved at overskuetingene. Det har hjulpet meget, og familien Fischer er en gladlille familie. Den ligner måske ikke andre, men som Charlottesiger, så er det andres problem, ikke deres.

Originaltitel: Living With ADHD

Produktion: Alicky Sussman og Milla Harrison for BBC Horizon,2004

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk