Finansloven annullerer udestående DR-besparelser

Med den netop indgåede aftale om finansloven for 2021 har regeringen sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet besluttet at annullere de udestående besparelser, som DR stod til at skulle gennemføre i 2022 og frem oven i de store besparelser, der allerede er gennemført.

(Foto: © Agnete Schilchtkrull)

Det blev med den tidligere regerings medieaftale i 2018 besluttet at spare 20 pct. på DR over fem år svarende til 689 mio. kr. fuldt indfaset i 2023. I efteråret 2018 fremlagde DR derfor en spare- og udviklingsplan for perioden 2019-2021. Her traf DR beslutning om udmøntningen af varige besparelser på 428 mio. kr. årligt. Det er dermed de udestående besparelser på 260 mio. kr., der med finansloven nu er afsat midler til at annullere.

Med finanslovsaftalen er der således ikke tale om, at DR får nye eller flere midler end DR har i dag. Aftalen betyder, at der ikke gennemføres yderligere besparelser end dem, der allerede er gennemført i forbindelse med DR’s omfattende spare- og udviklingsplan for perioden 2019-2021.

DR’s bestyrelsesformand, Marianne Bedsted, siger:

”Vi er i DR glade for, at der er politisk opbakning til at prioritere public service og det danske indhold. Aftalen betyder, at vi kan fortsætte arbejdet med den strategiske retning, vi har sat for DR, hvor vi målrettet arbejder med at understøtte demokratiet, bidrage til dansk kultur og styrke fællesskaber.”

”Når udenlandske aktørers indflydelse bliver stadig større, er et stærkt dansk alternativ helt afgørende. I 2019 blev 96 procent af DR’s samlede programomkostninger investeret i dansk indhold. Med finanslovsaftalen kan vi – blandt andet i samarbejde med de private producenter herhjemme – forsætte med at producere indhold, der tager udgangspunkt i vores fælles kultur, værdier, sprog og historie. Samtidig kan vi fortsætte med at udvikle og investere i vores digitale platforme, som er et fundament for, at vi kan nå danskerne også fremover.”

DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, siger:

”Det er glædeligt, at der nu er truffet en politisk beslutning om at annullere de udestående besparelser på DR. Medieudviklingen betyder, at især det indhold, der er målrettet vores børn og fælles kultur, er presset af det udenlandske indhold, og her kan vi i DR gøre en særlig forskel. Derfor har vi med afsæt i vores strategi for nyligt fremlagt en række konkrete initiativer, der skal styrke indholdet for vores børn og kultur yderligere. Med annulleringen af besparelserne kan vi fortsætte arbejdet, og det ser vi meget frem til.”

”Med finansloven er der nu sikret stabile rammer om DR’s økonomi i de kommende år. Det er afgørende for, at vi i DR kan fortsætte arbejdet med vores public service-ambitioner og den digitale udvikling, der er helt afgørende for at nå danskerne med indhold fremadrettet. For hele den danske mediebranche er der samtidig mange spørgsmål, der endnu ikke er afklaret. Derfor ser vi nu frem til de kommende medieforhandlinger, som også er en lejlighed til at sikre gode rammer om det danske indhold.”