Flugten fra Grønland

Det smukke Grønland er måske alligevel ikke så smukt. Landet kæmper med så massive sociale og menneskelige problemer, at det truer med at ødelægge samfundet. Mange unge beskriver deres land med ord som magtmisbrug, korruption og nepotisme.

I en af Grønlands små bygder sidder der en lille dreng og leger med tom emballage. Der rapporteres om børn, som går sultne i seng. Langt flere børn end i resten af Norden lever i egentlig fattigdom. (Foto: Morten Krüger- DR © Type 1)

Det smukke Grønland er måske alligevel ikke så smukt. Landetkæmper med så massive sociale og menneskelige problemer, at dettruer med at ødelægge samfundet. Mange unge beskriver deres landmed ord som magtmisbrug, korruption og nepotisme.

Der er usigeligt smukt. Mulighederne forpostkortbilleder er uendelige. Men DR1 Dokumentaren 'Flugten fraGrønland' beretter alligevel om et samfund, som de unge grønlændereflygter fra og dermed lader i stikken.

Alkoholmisbrug, omsorgssvigtede børn,tvangsfjernelser, selvmord og seksuelle overgreb er hverdag iGrønland. Næsten en tredjedel af alle grønlandske piger under 15 årer blevet seksuelt misbrugt - tallet for drenge er ni pct. Enfjerdedel af Grønlands unge siger, at de har forsøgt at begåselvmord - og landet kæmper med nogle af verdens højesteselvmordstal.

DR1 Dokumentaren har fået lov til at køre entur med det grønlandske politi en fredag aften. Og det er hård kostat se, hvordan mange grønlandske børn vokser op. Seerne kan vedselvsyn opleve elendigheden, når politiet må tvangsfjerne børn ogkøre stærk berusede 13-årige på politistationen. Hændelser derulykkeligvis ikke er ualmindelige.

Problemerne taler også sit tydelige sprog iuddannelsessystemet. 68 pct. af en årgang på HTX falder fra, og pådet almene gymnasium er tallet over 40 pct. Resultatet af det storefrafald ser man også på de videregående uddannelser, hvor under topct. får en uddannelse på universitetsniveau, mens tallet iDanmark til sammenligning er på 16 pct. Og som DR1 Dokumentarenviser, tyder meget på at en stor del af de unge, der tager envideregående uddannelse, fravælger Grønland.

Den grønlandske vision

De socialeskel i Grønland er også markante. Forskellen på rig og fattig erstørre end i USA. På toppen af det politiske liv sidderregeringspartiet Siumut (Socialdemokratiets søsterparti), og derhar de siddet i alle de 30 år, Grønland har haft hjemmestyre. LarsEmil Johansen er en central figur i grønlandsk politik - harbeklædt en lang række af de vigtigste poster i Hjemmestyret - ogsidder i dag som grønlandsk medlem af Folketinget, medlem afLandstinget og medlem af Selvstyrekommisionen mellem Grønland ogDanmark. Han er dermed en central figur i Grønlandssamfundsudvikling. Han erkender, at solidariteten i det grønlandskesamfund er forsømt de senere år, men mener ikke, at det står såslemt til. Og han har en klar vision:

- Frigørelse. Friheden. At sikre detgrønlandske folk større frihed end at være underdanig overfor etdansk udenrigsministerielt embedsværk, der har behandlet Grønland,som om vi er umælende mennesker, som om vi ikke er i stand til attænke selv, siger Lars Emil Johansen, som simpelthen ikke tror på,at de veluddannede unge flygter.

Lidt somNordkorea

Hjemmestyret har meget stor magt iGrønland. De grønlandske politikere har nemlig skabt et samfund,hvor hjemmestyret helt eller delvist ejer store dele af Grønlandserhvervsliv. Det gælder blandt andet Grønlands absolut størstevirksomhed Royal Greenland, flytrafikken, elektricitet,teleområdet, vandforsyning, boligmassen, fragt, store del afdagligvarebutikkerne, landets tapperi, minedrift, al jord og megetandet.

Opbygningen minder ifølge kritikere i DR1Dokumentaren 'Flugten fra Grønland' lidt om samfundsstrukturen istater som Nordkorea og Cuba. Der bliver da også brugt ord somkorruption, magtmisbrug og socialt kaos, når de unge veluddannedegrønlændere forklarer, hvorfor de rejser væk.

Det er kun få, der tør stå frem og kritisereHjemmestyret. En af dem er Michael Binzer, der er direktør i AirGreenland, som Hjemmestyret er medejer af. Han taler om udprægetnepotisme:

- Jamen, udpegelse af bestyrelsesmedlemmer.Det er jo en stående vits i Grønland, at mange af de folk, der erblevet udpeget til de store aktieselskaber, er med den rigtigepolitiske farve i henhold til det landsstyre, som til enhver tidsidder, siger Michael Binzer.

Stor dansk støtte

Grønland erstadig dybt afhængig af den danske stat. Danmark yder bloktilskudtil det grønlandske hjemmestyre i form af 3,2 mia. kr. eller 60pct. af de penge, som grønlandske politikere bruger hvert år. Menden danske regering har dog ikke til hensigt at blande sig i deinterne forhold i Grønland uanset de enorme problemer. Hverkenundervisningsminister Bertel Haarder, socialminister KarenJespersen eller statminister Anders Fogh Rasmussen har ønsket atmedvirke i DR1 Dokumentaren 'Flugten fra Grønland'.