Ghettoblasterkoncert i Radiohuset

Det er et orkester med en ganske usædvanlig besætning, der torsdag 2. oktober går på scenen i Radiohusets Studie 2: The Ghettoblaster Ensemble, der består af otte musikere på – ghettoblaster!

The Ghettoblaster Ensemble giver koncert i Radiohusets Studie 2 torsdag 2. oktober 2003. (Foto: © Anders Elberling, Type 1)

Det er et orkester med en ganske usædvanlig besætning, dertorsdag 2. oktober går på scenen i Radiohusets Studie 2: TheGhettoblaster Ensemble, der består af otte musikere på –ghettoblaster!

Vi kender violinisten, der entrer scenen ikjole og hvidt med sit instrument i hånden og diskret bukkendemodtager publikums forventningsfulde applaus. Men har vi før setotte musikere i kjole og hvidt med hver en ghettoblaster hængendepå maven stille sig i en rundkreds og afvente dirigentens entré?Nej, vel. Men nu er muligheden der, når The GhettoblasterEnsemble giver koncert i Radiohusets Studie 2.

DR/nymusik fandt orkestret under kulturnattensidste år foran Glyptoteket. Emballeret i dynejakker, med tørklæderog vanter fremførte de ny musik, dirigeret af en mand, hvisdirigentpult ligeledes hang på maven. Og for at kunne læsepartiturerne havde han en sikkerhedshjelm med lys i.

Dirigenten er Ture Larsen, og de otte musikerei The Ghettoblaster Ensemble er Tobias Kirstein, Sune T. B.Nielsen, Steffen Leve Poulsen, Søren Raagaard, Jakob Riis, PelleSkovmand, Peter Sørensen og Jørgen Teller. De er alle tilknyttetlydkunstgruppen Ssshhhhh (se mere påwww.ssshhhhh.dk), og alle har de komponeretværker til ensemblet.

Og værkerne til koncerten i Radiohuset er skamkomponeret ’rigtigt' – med partitur og stemmer og det hele. Deenkelte stemmer er præ-indspillet på cd’er, og det er dettemateriale, musikerne arbejder med: skruer op, fader ud, skifterplade osv. efter dirigentens anvisninger.

Ved udgangen kan publikum købe mini-discs medmusikken, ligesom lyd og billeder fra den anderledes koncert kangenopleves på www.dr.dk/nymusik.

  • GhettoblasterkoncertThe GhettoblasterEnsemble Dirigent: Ture LarsenTorsdag 2. oktober kl. 20.00Radiohusets Studie 2(indgang fra Radiohusets forhal,Rosenørns Allé 22)

    Billetter a 80 kr. kan købes via BilletNet eller vedindgangenProgram:Barry Truax: Pendlerdrøm (første opførelse iDK) Søren Raagaard: Udelukkelsesmetoden (uropførelse) Ture Larsen: Sine nomine (uropførelse) Jørgen Teller: Faldende droner #3 Tobias Kirstein: Toneregn Jakob Brandt-Pedersen: Horn fragment Jakob Riis: Destillater ver. 3 Sune T.B. Nielsen: Condenser

    Koncerten sendes 7. oktober kl. 22.15 på P2www.dr.dk/nymusik

Om værkerne Pendlerdrøm af Barry Truax:

 Pendlerdrøm er ensoundscape-komposition, der genskaber en pendlers rejse hjem fraKøbenhavns Hovedbanegård. Ved to punkter - det ene på banegården ogdet andet i toget - falder pendleren ind i en dagdrøm, hvor lydene,der kun halvvejs blev hørt på banegården, vender tilbage ogafslører deres musikalske kvaliteter. Det er håbet, at pendlerenden næste dag vil høre musikken i banegårdens lydlandskab på en nymåde som følge af drømmen. Resten af os vil måske opleve de sammeaspekter, anden gang vi hører værket.

Udelukkelsesmetoden af SørenRaagaard:

 Stykket er inddelt i fire satser: Ude, Hjemme, Indeog Borte. Fuldautomatisk filtreres vandrør og emhætter bort fradet, vi hører, og efterlader kun genkendelighedens hjemligetryghed. I grænselandet mellem en begivenhedsrig dag og en blund påsofaen bliver naboens støvsuger til naturbilleder, hvori altantager nye betydninger og former.

Sine nomine af Ture Larsen

 uropføresved koncerten.

Faldende droner #3 af Jørgen Teller:

 Etværk, der benytter meget meget meget korte sample-loops, som viakonstant forlængeeeeeelsssssse bliver til flere faldende droner.Disse rejser igennem egne over, sub’n'dub-toner. Herunder mødesbl.a. aftenhimlens skarpeste stilheder med suget fra landinger afforskelligt materiale. De otte ghettoblastere benyttes yderligeretil at omdirigere jordens bane om nattens planet. Alle værkets lydeer baseret på entré og outré-lyde fra Christiansborg og hendesomegn.

Toneregn af Tobias Kirstein:

 Lydene vilblande sig med omgivelsernes lyde og klikkene fra ghettoblasternesknapper. Måske vil det være som regn: irriterende kold og samtidigsmuk at se på. Dette værk handler om rummet, hvori det høres.

Horn fragment af JakobBrandt-Pedersen:

 kompositionen udforsker mulighederne med TheGhettoblaster Ensemble. Alle lydene på de otte cd’er er forskelligesamples af et kohorn.

Destillater ver. 3 af JakobRiis:

 Fortættede lyde fra forskellige epoker, overleverede idestillater og koncentrater, river sig i denne komposition løs fraderes ophav og udstilles til potentielle nye indsigter ogerkendelser. I værkets forskellige dele belyses forskellige vinklerog facetter af overleveringerne.

Condenser af Sune T.B. Nielsen:

 Værkfor forstærkerstøj og pauser. Et grundspor er indspillet vedberøring af kondensatorer i en båndoptager, og dette spor er sådelt op i forskellige frekvensområder, så hver ghettoblasterspiller sin del af lyden. Kompositionen giver plads til at bådedirigenten og musikerne tilfører dynamik og fremhæver forskelligenuancer af grund-lyden.

The Ghettoblaster Ensemble

 er dannet afkunstnere tilknyttet Lydkunstgruppen Ssshhhhh, som udspringer afdet lydmiljø, der opstod i forbindelse med Kulturby ’96. Gruppen eret forum for danske og internationale lydkunstnere, og et vigtigtsamlingspunkt er Lydbiennalen, der afholdes hvert andet år.Lydbiennalen 2001 bestod af en række koncerter formultispeakeranlæg – et højtalerorkester i traditionen fra denklassiske elektroakustik. Med The Ghettoblaster Ensemble harSsshhhhh etableret en mobil version af denne store akusmatiske idé,der krydser grænser fra parnasset til gadeplanet.

The Ghettoblaster Ensemble består af ottemusikere under ledelse af en dirigent. Hver musiker er udstyret medsin egen ghettoblaster og får til hvert værk udleveret sin ’stemme’på en cd af komponisten.