Herrer over liv og død - Læger i hagekorsets tegn

Lige siden Hippokrates har kernen i lægegerningen været pligten til at beskytte de syge - ikke at slå dem ihjel. I det nazistiske Tyskland gik læger sammen om at begå mord ”for Tysklands sag”.

Lige siden Hippokrates har kernen i lægegerningen været pligtentil at beskytte de syge - ikke at slå dem ihjel. I det nazistiskeTyskland gik læger sammen om at begå mord ”for Tysklands sag”.

Da koncentrationslejrene og deres medicinskeklinikker blev befriet i 1945, kom ufattelige forbrydelser fordagens lys, og det viste sig, at læger havde taget aktivt del i deværste af disse forbrydelser mod menneskeheden. Faktisk var lægerblandt Hitlers ivrigste hjælpere. Det har senere vist sig, at trefjerdedele af de tyske læger var medlem af nazistiskeorganisationer på et meget tidligt tidspunkt. Resultatet var at dentyske, medicinske profession gav afkald på at tjene menneskehedenog hengav sig til et manisk regime, der delte mennesker op i demder havde ret til at leve og dem, det ikke var værd at lade leve. Iløbet af krigen faldt alle hæmninger, og læger, der indtil da kunhavde leveret det teoretiske grundlag for tilintetgørelsen, blevselv massemordere.

Nationalsocialisme er anvendtbiologi

Når man taler om læger under nazismen, tænkerde fleste på de medicinske forbrydelser, der fandt sted ikoncentrationslejrene. Under dække af at være videnskab udførtenazi-lægerne tvivlsomme eksperimenter på mennesker, eksperimenterder ofte medførte patienternes død. Hovedparten af disseeksperimenter tjente alene lægernes personlige karriere og havdeingen videnskabelig betydning. Men den nazistiske medicininkluderede også en række andre aspekter.

Darwins teori fra begyndelsen af det 20.århundrede om den stærkestes overlevelse blev drejet og perverterettil det værst tænkelige. Massemordet på de uhelbredeligt syge, dedemente og de debile og de handicappede, som blev resultatet afdenne perverterede brug af Darwin, var tænkt som en måde at spareressourcer på, da de begyndte at svinde ved krigens udbrud.Eutanasiprogrammet var det personalemæssige, logistiske ogmetodiske grundlag for ”den endelige løsning” på det jødiskespørgsmål. Uden eutanasilægerne og den viden, de havde opbygget idet omfattende eutanasiprogram, kunne det industrialiseredemassemord på de seks millioner europæiske jøder ikke have fundetsted.

USA imod Karl Brandt og andre

De medicinske forbrydelser ogeutanasiprogrammet var grundlaget for en af de første retssager vedkrigsdomstolen i Nürnberg i 1946 efter den første, store modnazi-spidserne. ”USA imod Karl Brandt og andre” var den officiellebetegnelse for denne retssag, men i virkeligheden var det hele denmedicinske profession under nazismen, der var under anklage. Af de23 anklagede blev syv idømt dødsstraf, ni fik lange fængselsstraffeog syv frikendt. Retssagen førte også til en internationalfordømmelse af medicinske forsøg på mennesker. På det tidspunkt varde fleste tyske læger imidlertid godt på vej til at skabe sig nye,velbetalte karriere i det nye Tyskland. Langt de fleste af demedicinske forbrydelser i det tolv år lange Tusindårsrige forblevustraffet.

Helbred det tyske legeme

Serien ”Herrer over liv og død” i tre delefremdrager nogle få, men typiske medicinske karrierer for at viseårsagerne til, at Hitlers læger i den grad kunne holde op med attjene menneskeheden for i stedet at tjene etnationalistisk-racistisk ”ideal” for at ”helbrede nationenslegeme”. Serien viser, hvordan lægerne brugte samarbejdet medHitlers regime til at pleje deres egne karrierer, hvordan deskruppelløst udførte brutale eksperimenter på mennesker for atopfylde deres egne formål, og hvordan de til sidst ikke baredeltog, men kynisk perfektionerede massemord på mennesker.

Serien er bygget op omkring professor KarlBrandt, Det tredje Riges mest magtfulde kirurg, som var medlem afHitlers indercirkel og efterhånden avancerede til Rigskomissær forSanitets- og Sundhedsvæsen. Karl Brandts liv og karriere bliverdokumenteret ved hjælp af hidtil ukendte dokumenter, heriblandtBrandts egen dagbog fra fængslet, der aldrig har væretoffentliggjort tidligere og vidnesbyrd fra hans samtidige. KarlBrandt blev Hitlers personlige læge, og i 1939 Hitlers personligemedarbejder i ”Operation medlidenhedsdrab”, og står som sådan somet førsteklasses eksempel på en læges karriere i HitlersTyskland.

Originaltitel: Medizin im Dritten Reich

Produktion: Uwe Kersken for ZDF, 2003

Facebook
Twitter