Invitation til pressebriefing: DR fremlægger resultatet af ekstern advokatundersøgelse af forhold tilbage i tiden i DR Pigekoret

DR vil ved pressebriefingen kommunikere konklusioner og handlinger på baggrund af undersøgelsen.

(Foto: Bjarne Bergius Hermansen)

DR igangsatte i foråret en ekstern advokatundersøgelse af forhold i DR Pigekoret på baggrund af to henvendelser, som pegede på mulig krænkende adfærd i Pigekoret tilbage i tiden. Nu foreligger resultatet af advokatundersøgelsen.

Pressebriefing er planlagt til onsdag den 10. november klokken 18.30 i DR Byen (mødetid senest klokken 18.15 i DR Byens reception).

Til stede ved pressebriefingen er DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn og DR’s direktør for Kultur, Børn og Unge Henrik Bo Nielsen.

Efter pressebriefingen vil der være mulighed for kommentarer fra Maria Rørbye Rønn og Henrik Bo Nielsen. Ønsker om længere interviews aftales særskilt.

Tilmelding til pressebriefingen er nødvendig for både journalister og fotografer og kan ske til Jacob Bøgen Clausen på: cjcl@dr.dk senest tirsdag den 9. november klokken 12.00.

DR vil ved pressebriefingen og i pressemeddelelse kommunikere konklusioner og handlinger på baggrund af undersøgelsen. En udgave af advokatundersøgelsen vil også udleveres.

Tidligere samme dag vil tidligere medlemmer af DR Pigekoret samt de nuværende medlemmer af DR Pigekoret på møder - som de første - blive præsenteret for undersøgelsen samt DR’s konklusioner og handlinger i den forbindelse.

DR opfordrer pressen til at udvise hensyn over for både nuværende og tidligere medlemmer af DR Pigekoret i forhold til disse møder.

For yderligere spørgsmål om pressebriefingen henvises til Jacob Bøgen Clausen, DR Kommunikation på cjcl@dr.dk eller 60 15 99 43.

FacebookTwitter