Jacob Mollerup bliver lytternes og seernes redaktør

Den tidligere chefredaktør og nuværenede journalist på Berlingske Nyhedsmagasin bliver DRs nye programchef med ansvar for håndtering af principielle klager og vigtige programspørgsmål.

Jacob Mollerup, lytternes og seernes redaktør i DR fra 1. november 2004 (Foto: Ulla Voigt © Type 1)

Den tidligere chefredaktør og nuværenede journalist påBerlingske Nyhedsmagasin bliver DRs nye programchef med ansvar forhåndtering af principielle klager og vigtige programspørgsmål.

Den 51-årige cand. polit. og journalist Jacob Mollerup bliverDRs nye programchef med ansvar for håndteringen af principielleklager og vigtige programspørgsmål - det, der i daglig tale erblevet til 'lytternes og seernes redaktør'.

DRs bestyrelse besluttede i juni i år at oprette stillingen, somkommer til at referere til DRs generaldirektør. Jacob Mollerupkommer fra en stilling som seniorjournalist på BerlingskeNyhedsmagasin. Inden da var han chefredaktør på dagbladetInformation fra 1996-2001, erhvervsredaktør hos DR Nyheder i1995-1996 og redaktionschef på Politiken fra 1988-1995.

DR får mere end 200.000 henvendelser fra lyttere, seere ognetbrugere hvert år. De fleste er ukontroversielle, og de vilfortsat blive besvaret af DR-direktører, chefer og relevantemedarbejdere. Imidlertid vil klagesvar fremover blive forsynet meden klagevejledning til behandling af sagen hos generaldirektøren,som ser på klager med bistand fra den nye programchef.

Introduktion til programetik

I den nyoprettede stilling vil Jacob Mollerup også skulle sikre,at samtlige nyansatte programmedarbejdere i DR bliver introduceretgrundigt til DRs programetik og håndtering af klagesager, ligesomhan skal sørge for, at programklager og behandlingen af dem bliverregistreret systematisk.

"Lytternes og seernes redaktør skal også være aktiv i debattenom, hvad god journalistik og ansvarlig programetik er. Samtidig fårJacob Mollerup mulighed for at tage sager og spørgsmål omprogrametik op af egen kraft, ligesom han selv skal skrive ellerkan bede andre om at komme med indlæg til en klumme på dr.dk,"forklarer DRs generaldirektør Christian S. Nissen, dertilføjer:

"Fra sine tidligere job har Jacob Mollerup været vant til atskulle håndtere klager og udstikke den etiske linje. Derfor trorjeg også, at han er den rette mand, som kan være med til at sikreoverholdelsen af DRs grundlæggende programetiske principper ogsamtidig sikre, at lytterne, seerne og netbrugerne oplever, atderes kritik bliver hørt og besvaret, og at de påpegede fejl bliverrettet," siger generaldirektøren.

Jacob Mollerup starter i det nye job mandag den 1. november.

Facebook
Twitter