Katolsk præst hos Risgaard

Fra en ganske ukirkelig opvækst, over de skrå brædder, til Sct. Pauls Kirke i Sønderborg. Den katolske præst Finn Arvé gik ikke den lige vej til præsteembedet. Mandag 14. oktober er han gæst hos Hanne Risgaard på P1.

Fra en ganske ukirkelig opvækst, over de skrå brædder, til Sct.Pauls Kirke i Sønderborg. Den katolske præst Finn Arvé gik ikke denlige vej til præsteembedet. Mandag 14. oktober er han gæst hosHanne Risgaard på P1.

Siden 1. maj i år har Finn Arvé været præstfor den katolske menighed ved Sct. Pauls Kirke i Sønderborg. Vejentil Als har været lang og snørklet. Finn Arvé voksede op somblikkenslagersøn i København, konverterede til katolicismen som19-årig, blev skuespiller med mange gode år på bl.a. Ålborg Teater,uddannede sig til præst og blev indsat i sit første embede inovember 1993. 

Kirken var fremmed

Det stod ingen steder skrevet, at Finn Arvé skulle være katolskpræst. Barndomshjemmet var præget af en lang række festlige voksne,men kirken var et fremmedelement. Én eneste gang var forældre ogsøn til gudstjeneste sammen: til Finns konfirmation.

Det blev derfor andre, som kom til at prægeFinn Arvé i retning af det religiøse. På samme måde som en langrække kendte og markante personligheder bragte ham tæt påteaterverdenen: Ingeborg Brahms, Beatrice Bonnesen, Olaf Ussing,Preben Neergaard og, ikke at forglemme, Fru Tone. Sidstnævnteportrætteret af Ingeborg Brøgger i bogen ”Tone”.

Skuespilleren ville værepræst

Det blev til en uddannelse fra Odense Teaters Elevskole underGrethe Holmer som rektor. Så fulgte fem år ved forskelligekøbenhavnske teatre. De sidste fem år som skuespiller var Finn Arvéengageret på Ålborg Teater. Han spillede med i alt fra ”Jean deFrance” til ”Galileis Liv” og siger med stolthed: Jeg var aldrigarbejdsløs!

Ved juletid 1986 begyndte Finn Arvé at deltagei den katolske kirkes liv i Ålborg. To år senere måtte han indse,at tiden ved teatret var forbi. Han ville være præst og begyndte i1988 sin uddannelse, først i Münster i Tyskland, senere i Rom.

Via østrigsk kloster tilSønderborg

Den 27. november 1993 blev den tidligereskuespiller præsteviet i Sankt Ansgar Kirke i København. Hansførste danske menighed var tilknyttet Sankt Birgitta Kirke iMaribo. Senere fulgte nogle års ophold ved et kloster i Østrig, ogi dag er Pastor Finn så ansat i Sønderborg, hvor den katolskemenighed tæller små 400 medlemmer.

I samtalen med Hanne Risgaard fortæller FinnArvé om nogle af de personligheder, som har haft indflydelse påhans liv. I en flot, sort hat ligger sedler med navnene på de mestmarkante af hans utallige venner og bekendte – og den tidligereskuespiller 'får, så hatten passer', når han trækker sedlerne oginspireret af navnene fortæller om afgørende faser i sit liv.

Samtalen sendes mandag den 14. oktober på DRP1 kl. 9.10 med genudsendelse samme aften kl. 19.20. Efterfølgendekan programmet genhøres på netadressen:www.dr.dk/hanne.