Kloden sveder på DR2

Med overskriften ’Kloden sveder’ vil DR2 i den kommende tid inspirere til en folkelig debat om den globale opvarmning. Det sker med dokumentarudsendelser, debatter og enkeltprogrammer.

Med overskriften ’Kloden sveder’ vil DR2 i den kommende tidinspirere til en folkelig debat om den globale opvarmning. Det skermed dokumentarudsendelser, debatter og enkeltprogrammer.

Den globale opvarmning, udledning af CO2 iatmosfæren og menneskets accelererende energiforbrug er for alvorblevet sat på dagordenen i de sidste par år. Miljøbevægelser harlænge peget på de omkostninger, der rammer vores miljø på baggrundaf især den vestlige verdens kolossale energiforbrug.

Kyotoaftalen, som behandlede bl.a. udledningaf CO2 i atmosfæren, har medvirket til at sætte den globaleopvarmning på dagsordenen. Senest har den tidligerepræsidentkandidat i USA, Al Gore, rejst verden rundt med et budskabom, at det nu er på høje tid, at vi tager den globale opvarmningalvorligt - både på det politiske og personlige plan. IDanmark har miljøministerens klimakampagne ’1 ton mindre CO2udslip’ også sat diskussionen i gang herhjemme.

DR2 sætter den globale opvarmning pådagsordenen

Med en række prisbelønnede og kontroversielledokumentarprogrammer, tema- og debatudsendelser, satiriske indslagog den store globale musikevent ’live earth’ vil DR2 i den kommendetid belyse jordens klimaforandringer ud fra forskellige vinkler.Hvordan klimaet vil udvikle sig i fremtiden?

Er den globale opvarmning forårsaget afmenneskelig aktivitet eller en naturlig udvikling? Hvad kan vi gørefor at bremse udviklingen, og hvilke konsekvenser får denneindsats? Hvad er problemet? Hvad er løsningen?

- Vi anser det for vigtigt og naturligt at DR2bidrager med indlæg i den omsiggribende diskussion om miljøet ogden globale opvarmning, siger kanalchef for DR2 Gitte Rabøl, oguddyber:

- Det er ikke længere forbeholdt politikere ogprofessionelle debattører at tage fat på disse emner, men ogsåblandt almindelige mennesker er der nu stor interesse for hvad dersker med vores planet, og de tilsyneladende skader vi er ved atpåføre den.

'Kloden sveder' på DR2 i den kommendeperiode:

Torsdag 21. juni, kl. 19.55: Verdenstilstand

Amerikansk dokumentar om de store forandringervores klode er udsat for. De voldsomme vejrfænomener somoversvømmelser, jordskælv og vulkanudbrud er med til at ændreklimaet, og den accelererede opvarmning skaber en række nyeproblemer som vi skal forholde os til.

Lørdag 7. juli, kl. 11.00: LiveEarth

En gigantisk, verdensomspændende musik-eventfinder sted 7. juli under navnet ’Live Earth’. Formålet medkoncerterne er at stimulere interessen og opmærksomheden på miljøetog den globale opvarmning. ’Live earth’ har fået tilslutning framange af de allerstørste navne fra den rytmiske musik som Madonna,Alicia Keys, James Blunt, The Police og koncertaktuelle på RoskildeFestivalen, Red Hot Chili Peppers, samt mange andre. De 9 koncerterstarter i Sidney, fortsætter i Tokyo, Shanghai, Johannesburg,Istanbul, Hamburg, London, Rio de Janeiro og slutter i New York påYankee Stadium. DR2 er med hele vejen og starter transmissionenlørdag 7. juli kl. 10 om morgenen og slutter først med koncerten iNew York kl. 6.00 søndag morgen.

Torsdag 12. juli, kl 19.55: The GreatGlobal Warming Swindle

I dette kontroversielle Channel 4 programmøder vi en række forskere, som går op imod den herskendeopfattelse af, at den globale opvarmning er et resultat afmenneskelig aktivitet. Påstanden er, at vi er underlagt store ogmere langsigtede ændringer, som vi i bund og grund ikke selv harindflydelse på.

Torsdag 19. juli, kl. 20.00: 5 ways tosave the world

Vandstanden stiger, vejret forandrer sig ogverden bliver transformeret af den globale opvarmning langthurtigere end nogen havde forstillet sig. Man alt er ikke sort isort. Med udsigten til en miljømæssig katastrofe arbejder nogle afverdens mest prominente forskere arbejder hårdt på sagen. Denneanmelderroste og tankevækkende BBC-dokumentar præsenterer femradikale og højteknologiske idéer, som måske kan redde voresplanet.

Torsdag 26. juli, kl. 19.55: ThePlanet (1:4)

Gletschere som smelter, ørkener som breder sigog et miljø som viser tegn på alvorlig sydom. Er det virkelig osmennesker, der er i færd med at ødelægge vores planet? Er vi i færdmed at vælge vores fremtid med de handlinger vi foretager os i dag?I løbet af fire udsendelse rejser den smukke og prisbelønnedesvenske dokumentarfilm disse og andre vigtige spørgsmål om voresliv og indflydelse på verdens tilstand.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter