Kløvedal i Kina (1:7)

Syv mandage i træk bliver seerne medpassagerer på Troels Kløvedals eventyrlige drømmerejse med Nordkaperen til Kina - ’Riget i midten’.

Syv mandage i træk bliver seerne medpassagerer på TroelsKløvedals eventyrlige drømmerejse med Nordkaperen til Kina - ’Rigeti midten’.

Nordkaperen er det første skib i århundreder, der under fremmedflag får lov til at gennemføre et togt i kinesisk farvand.Historisk har kineserne nemlig dårlige erfaringer med fremmedeskibe, og det kræver indflydelsesrige personer at åbne de rigtigedøre. Dansk Industris administrerende direktør Hans SkovChristensen, Gyldendals direktør Stig Andersen og tidligerestatsminister Poul Nyrup Rasmussen og hans kone Lone Dybkjær erblandt dem, der har været personligt involveret i at fremskaffe denødvendige papirer.

Fem kinesiske ministerier og tolvprovinsguvernører skulle give tilladelse, før Troels Kløvedalendelig kunne se frem til at realisere drømmerejsen: At få lov tilat opleve dette store og komplekse land ved at sejle op adPerlefloden og Yangtzefloden og langs den kinesiske østkyst.  

Et vellykket kulturmødeKløvedal iKina handler også om mødet mellem danskere og kinesere. Eftersom etfremmed skib er så usædvanligt i Kina, har Nordkaperen mindst énlods ombord hele tiden, foruden en tolk som er repræsentant for detkinesiske stats-TV.

Besætningen får mulighed for at leve tætsammen med kineserne, som undervejs løsner mere og mere op, ogvenskaber opstår. Nordkaperen bliver en god historie i kinesiskemedier, og folk strømmer til båden, hvor end den lægger til. Såprogrammerne er også fortællingen om et vellykket kulturmøde mellemdet store Kina og et lille stykke flydende Danmark.

Skyskrabere og rismarkerSeriengiver et fascinerende indblik i, hvilket land Kina engang var, oghvad landet er på vej til at blive: En økonomisk og politisksupermagt. I det hele taget illustrerer serien, hvordankontrasterne mødes og lever side om side.

Millionbyer med imponerende skylines skyder opflere steder. På den anden side dyrkes ris på landet, som det harværet gjort i århundreder. Til trods for den hastige udviklinglandet gennemgår, holder kineserne samtidig fast i tusindårigetraditioner som Tai-chi, udendørs teater og akupunktur, sombesætningen oplever på odysséen rundt i landet.

Mærkværdige spisevanerPå turen opad Yangtzefloden får seerne mulighed for at se pittoreske ognaturskønne landskaber, hver gang Nordkaperen sejler rundt om enpynt på floden. Millioner af mennesker er afhængige af floden somtransportvej, til vask og madlavning. Så flodbredden er ofte fyldtmed mennesker, som skaber en spændende kulisse for Nordkaperensfærd op ad floden.

Seerne får endvidere lejlighed til at stiftebekendtskab med, det i vores øjne, meget alsidige kinesiske køkken.’Alt som vender ryggen mod himlen og har fire ben kan spises’,lyder et kinesisk ordsprog. Det giver besætningen mulighed for atfortære mange eksotiske og anderledes ting - Karolines kogebogkunne helt sikkert få et fif eller to!

Troels Kløvedal har for første gang selvtilrettelagt programmerne og har valgt en anden vinkel end i etsædvanligt Kløvedal-program.

- Programmerne er tænkt somdokumentarprogrammer, der viser mangfoldigheden i det moderne Kina.Samtidig handler programmerne om Kinas moderne historie, dansksøfartshistorie og selvfølgelig livets gang på Nordkaperen, sigerTroels Kløvedal.

Programmerne sendes hver mandag fra den 15.januar kl. 20.00 og de følgende 6 mandage samme tid.

Producent: Skandinavisk Film Kompagni

Deltagere på togtet:

Troels Kløvedal

Kaptajn på Nordkaperen.

Kina-togtet er en del af hans tredjejordomsejling - alle foretaget ombord på Nordkaperen, som han påtidspunktet har ejet i 35 år.

Jørgen Valdbjørn

Troels Kløvedals gamle ven og Nordkaperensstyrmand.

Jørgen er uddannet elektriker, men arbejder iDanmark som location manager i forbindelse med filmproduktion. Haner med på Nordkaperen som altmuligmand, kameraassistent oganden-lydmand.

Blev kærester med Gitte Rosholm, fjorten dagefør de skulle af sted på Kina-togtet.

Gitte Rosholm

Kæreste med Jørgen. Er med somproduktionsassistent.

Arbejder i Danmark som kommunikationsrådgiver,men har også læst alt fra psykologi til geografi og har haft etstudenterjob som havneassistent.

Har sejlet meget i Danmark med sineforældre.

Hans Henrik Rosendal

Producer, lydmand og klipper.

Han og Troels Kløvedal brugte et halvt år påat klippe afsnittene af "Kløvedal i Kina" efter hjemkomsten.

Hans Henrik har klippet Kløvedals programmerto gange før, men dette er hans første tur med Nordkaperen. Han hardog sejlet næsten hele livet i Danmark.

Christian Havrehed

Oprindeligt fra Aalborg, men har i mange årboet i Hong Kong, hvor han arbejder som management-konsulent.

Har roet (!) over Atlanterhavet fra DeCanariske Øer til Barbados. Taler kinesisk og fungerer derfor somtolk.

Christian skrev allerede som 11-årig tilTroels Kløvedal, fordi han ville med ud at sejle. 18 år efter gikdrømmen altså i opfyldelse.

Xu Xiaorong

Kinesisk producer fra det statslige TV-selskabi Kina.

Vil gerne kaldes Sophie.

Hjælper med at få rejsen til at glide, bl.a.ved at indhente alle tilladelser fra de kinesiske myndigheder. IKina er det påkrævet at have en kinesisk myndighedsperson medombord på alle udenlandske skibe.

Jesper Nymand Brahe

Fotograf.

Har som fotograf specialiseret sig irejseprogrammer. Har rejst meget især i Østen, hvor han også boedeen overgang i Bangkok.

Else Marie Meldgaard

Troels Kløvedals kone.

De bliver viet i Hong Kong lige inden turensstart.

På turen fungerer Else Marie somproduktionsleder, mens hun hjemme i Danmark er gymnasielærer iengelsk.

Asbjørn Kløvedal

Troels og Else Maries søn på 5 år.

Emilie Sten Ravn Jensen

Overtager jobbet som produktionsleder, nårElse Marie Meldgaard står af Nordkaperen.

Hjemme i Danmark arbejder Emilie også somproduktionsleder/line producer, og hun har bl.a. været med til atlave Taxa og Rejseholdet samt en masse reklame- og spillefilm.

Har sejlet på de syv have de sidste ti år -meget af tiden ombord på Nordkaperen.

Peter Müelhausen

Fotograf.

Overtager tjansen som fotograf, da JesperNymand Brahe står af i Anqing.

Rejser meget som fotograf påreportage-programmer over det meste af verden.

Jeppe Chang Andersson

Fungerer som tolk. Taler flydende kinesisk.Jeppe bor i Danmark med sin kinesiske kone. Han arbejder nu somrejsekonsulent, men har også rejst meget som rejseleder i Kina.

Thomas Bergstrand

Er uddannet automekaniker, og fungerer somhandyman på båden.

Når hele besætningen forlader Nordkaperenefter Kina-togtet, bliver Thomas ombord og sejler skibet fraShanghai og videre ned i Sydøstasien. Herefter låner hanNordkaperen de næste to år.

I Danmark har Thomas bl.a. sejlet med et skibmed utilpassede unge.

 

DR Undervisning har endvidere lavet et websiteom det moderne Kina:www.dr.dk/kina

Facebook
Twitter