Kommunalvalg: Få stemmesedlen på din egen hjemmeside

Op til kommunalvalget åbner DR som sædvanligt en oversigt over samtlige kandidater. Men denne gang deler DR også ud af ”stemmesedlerne”, så man vise på sit eget site, hvem der stiller op.

Kommunalvalg 2009 - stemmeseddel (© Type 1)

Op til kommunalvalget åbner DR som sædvanligt en oversigt oversamtlige kandidater. Men denne gang deler DR også ud af”stemmesedlerne”, så man vise på sit eget site, hvem der stillerop.

DR forventer, at ca. 7-8000 kandidater stillerop til valget. De 6800 er allerede synlige i databasen, og restenbliver lagt ind efterhånden som de sidste lokallister og lokalepartiforeninger melder ind med kandidatnavnene.

Den nye mulighed vil betyde, at mange vilkomme til at se stemmesedlen uden nødvendigvis at komme forbi DRshjemmeside. Men det er ikke afgørende, siger Ernst Poulsen, der ernyhedsredaktør i dr.dk chefredaktionen. ”Det afgørende er, at DRkommer med et tilbud, som kan bruges af danskerne. Og hvis vi kanhjælpe til, at folk får et bedre overblik før valget, så har viforhåbentlig gjort en stor forskel.”

Det betyder at vælgerne vil få et overblikover stemmesedlen halvanden måned før valget. Kandidaterne erallerede i gang med at skrive om deres mærkesager og holdningersamt links til deres hjemmesider eller blogs. DR håber på, at to udaf tre kandidater udfylder profil-siderne.

Det bliver også muligt for vælgerne at svarepå 15 spørgsmål og få at vide, hvilke politikere der er tættest påat matche de samme holdninger. Her vil det også være muligt atklikke sig videre til de enkelte politiker-profiler.

De scripts, som DR i første omgang tilbyderfrit, gør det muligt for f.eks. en avis eller et lokalt bibliotekat vise stemmesedlerne til de lokale kommunalvalg og regionsvalgder er interessante i området. Samtidigt kan et site, der harbrugere fra hele landet vælge at lave en indgang til samtlige 98kommunale stemmesedler.

Den første avis, der har nået at indlejrestemmesedlerne på de lokale sider, er det regionale dagbladJydskeVestkysten påwww.jv.dk. JydskeVestkystener det største dagblad i Syd- og Sønderjylland.

Et andet initiativ kommer frainformationsarkitekten Søren Johannessen, som blogger påwww.microformats.dk,og som på frivillig basis har integreret DRs stemmesedler medGoogle Earth, så man kan få et overblik over samtlige stemmesedlerpå én gang.

De lokale webredaktører bestemmer selv, hvordan stemmesedlerne skalpakkes ind. ”Vi glæder vi os til at se, hvilke ideer webredaktørerpå andre sites har, siger Christian Badse, der som kreativprojektleder i DR Interaktiv Produktion står for den tekniske delaf løsningen.

Skulle man være kommet af sted hjemmefra påvalgdagen uden af have tjekket hjemmesiden, så har man faktiskmulighed for at læse om kandidaterne på mobiltelefonen på DRsmobilsite: m.dr.dk/kv. To uger før selve valgdagen kommer samtligekandidater også på DRs tekst-tv side 800.

DRs kandidatdatabase og øvrige valgdækningfindes på www.dr.dk/valg. Her er det også muligt at læse mere om,hvordan man laver udtræk til sin egen hjemmeside.