Lær for Livet (6:14) - Et forbillede for børnene

Bente Leth har arbejdet som ufaglært svejsedame på plastfabrikken Primo i mange år. For to år siden besluttede hun, at det kunne være nok. Ryggen og skuldrene kunne ikke længere klare det monotone arbejde, og Bente var begyndt at kede sig temmelig meget på arbejdet.

  • Bente Leth blev den første kvindelige voksenlærling på sin arbejdsplads. Hun håber, at hun har banet vejen for andre. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen © Type 1)
  • Bente Leth er gået i lære som plastmager (Foto: Grabbet © Type 1)
1 / 2

Bente Leth har arbejdet som ufaglært svejsedame påplastfabrikken Primo i mange år. For to år siden besluttede hun, atdet kunne være nok. Ryggen og skuldrene kunne ikke længere klaredet monotone arbejde, og Bente var begyndt at kede sig temmeligmeget på arbejdet.

Bente Leth er 38 år. For to år siden gik hun ilære til plastmager som voksenlærling, fordi hun var bange for atblive nedslidt af det meget ensformige arbejde med at svejsehjørner sammen på plastprofiler. Hun havde ofte ondt i ryggen ogskuldrene, og hun var meget træt, når hun kom hjem fra arbejde.

Bentes vej til en uddannelse har budt på mangeforhindringer. På arbejdspladsen var der ikke tradition for, atkvinder blev plastmagre, og Primo havde ikke haft kvindeligevoksen-lærlinge før. Samtidig har det været en udfordring for Benteat vende tilbage til skolen. Hun gik ud af Folkeskolen efter 10.klasse og forsøgte at tage en HF. Men hun nåede kun et fag, fordihendes dansk var for dårligt. Bente er gift og har to døtre på femog syv år. I løbet af de to-et-halvt år somvoksenlærlinge-uddannelsen tager, har hun i perioder boet påAMU-centret i Ribe. Det betyder, at hendes mand har skullet stå forhusholdningen, og pigerne har skullet undvære mor.  

Børnene var den største motivering

Men netop døtrene har også været en motiveringfor Bente: - Jeg vil gerne vise mine børn, at det er en god ting at have enuddannelse. Det har jeg prøvet at forklare den store, når hunsyntes, at det var træls, at mor ikke var hjemme.

Vi følger Bente, da hun skal til den sidste ogafgørende eksamen. Her skal hun i løbet af 14 dage bestå tre prøverog bevise, at Primo ikke tog fejl, da de satsede på hende som deresførste kvindelige plastmager. Undervejs har Bente haft det svært.”Det lærer jeg aldrig”, tænkte hun i begyndelsen. Men hun har læstmeget og er blevet modig. Hun har lært at stille spørgsmål. - Alle har det jo svært, siger Bente.

Som uddannet plastmager vender Bente tilbagetil Primo. Hun arbejder nu på et rent mandehold, hvor flere aldrighar arbejdet sammen med kvinder før. Bente fortæller, at der skullenoget til for at vinde respekt, men hun kan godt lide deresjargon. - Det er det bedste, jeg har gjort - jeg får nu lov til at lave altdet sjove, siger Bente.

Hendes tillidskvinde er stolt af hende, detidligere kolleger ser Bente som et forbillede, og virksomheden vilnu gerne uddanne flere kvinder. Bente har fået større ansvar ogtjener flere penge. Samtidig synes hun, at hun er blevet et bedreforbillede for sine børn.

Info-del

Efter portrættet af Bente Leth kiggerprogrammernes vært, Lars Bom, nærmere på Almen Voksenuddannelse,AVU, og Højere Forberedelseseksamen, HF.

Del af stor public service satsning

Programmet er sjette udsendelse i DR-TV’sstore public service satsning ’Lær for Livet’. Mere end 1 milliondanskere i den arbejdsdygtige alder har ingen uddannelse ud overfolkeskolen. Gruppen er kendetegnet ved en markant højerearbejdsløshed end resten af befolkningen, og den bliver stadig mereog mere marginaliseret. De ikke-uddannede har også dårligerehelbred, og dør tidligere end andre. Samtidig mangler over 25% afalle danske arbejdspladser uddannet arbejdskraft.

Med ’Lær for Livet’ tager DR et stort ansvarfor at medvirke til at motivere de kortuddannede til at tagevoksenuddannelse. I samarbejde med alle landets amter har ’Lær forLivet’- kampagnen også oprettet en hot-line, hvor alle kan fågratis rådgivning. DR er også gået i samarbejde med nogle aflandets største fagforbund. De vil i efteråret lave kampagnedirekte til medlemmerne og en bus vil i løbet af 70 dage besøge enlang række danske byer med budskabet om efteruddannelse.

DR sender 14 tv-udsendelser i løbet afefteråret og en række radioprogrammer. Hvis du vil vide mere, såbesøg:www.dr.dk/laerforlivet/presse.

Facebook
Twitter