Med tyske øjne: Flødeskumsfronten (3:3) - Den sidste march

”Den sidste march” er historien om befrielsen i 1945, som tre af de næsten 300.000 tyske soldater i Danmark oplevede den. Historien om danskernes behandling de tyske soldater, der som en slagen hær var på vej til et land i total opløsning.

”Den sidste march” er historien om befrielsen i 1945, som tre afde næsten 300.000 tyske soldater i Danmark oplevede den. Historienom danskernes behandling de tyske soldater, der som en slagen hærvar på vej til et land i total opløsning.

I ugerne efter den 4-5. maj, blev de tyskesoldater beordret til at marchere ud af Danmark, hjem til denrygende ruinhob Tyskland var omdannet til. Det er den størstemilitæroperation, nogen sinde på dansk jord. Og samtidig var det ensidste march, der for mange af de unge tyske soldater var forbundetmed død, sult, ydmygelse, og intet at vende hjem til.

Der døde flere tyskere på denne march og denefterfølgende interneringen i fangelejren på Eiderstedt-halvøen,end der gjorde under hele krigen i Danmark.

Historien bliver fortalt af de overlevendetyske soldater, der var med ved udmarchen og i lejrene. Herudoverskildrer danske øjenvidner deres oplevelse af denne sidste tyskemarch på dansk jord, set fra vejkanten. Disse historierunderstøttes af levende arkivbilleder, hvoraf mange aldrig harværet vist før.

Med tyske øjne

I temaet ”Med tyskeøjne fortæller DR2 i tre uger, fra den 17. april til den 8. maj, ien række danske og udenlandske dokumentarprogrammer og spillefilmom afslutningen på anden verdenskrig set med tyske øjne.

- DR2 har gennem de senere år sendt rigtigmange programmer om 2. Verdenskrig. Ambitionen er nu at fortælleden anden del af historien - historien set med tyske øjne. Det eren ny tendens, særligt i Tyskland, men også i resten af Europa, atkunne tale mere åbent om krigen og måden den har påvirket den tyskebefolkning på. Det ses bl.a. i den nye spillefilm ”Der Untergang”,som rigtig mange danskere har set, fortæller MetteDavidsen-Nielsen, chef for DR2.

Med tyske øjne på web

Påwebsitet dr.dk/medtyskeoejneog på DR2 Tekst TV side 530 er der fra den 15. april mulighed forat få et samlet overblik over, hvilke programmer der indgår itemaet, og hvornår programmerne sendes. På websitet er der desudenmulighed for at debattere temaet og de enkelte programmer ogbidrage med egne erfaringer om krigens afslutning.

Facebook
Twitter