Musikalske perspektiver på Andersen

H.C. Andersen elskede musik. Hans dagbøger vrimler med musikoplevelser, holdninger og iagttagelser, og musikken spiller også med i flere eventyr. I en række temaudsendelser sætter P2 fokus på Andersen og musikken.

H.C. Andersen skrev librettoen til Hartmanns opera Liden Kirsten. (Foto: Agnete Schlichtkrull © Type 1)

H.C. Andersen elskede musik. Hans dagbøger vrimler medmusikoplevelser, holdninger og iagttagelser, og musikken spillerogså med i flere eventyr. I en række temaudsendelser sætter P2fokus på Andersen og musikken.

Fra Andersens lidenskab foropera, de danske sange og møderne med tidens store komponister tilhelt nye musikalske fortolkninger af hans tekster - P2 kommer vidtomkring, når kanalen forfølger musikalske perspektiver påAndersen.

Jeg tror, der erskønnest i DanmarkP2, onsdag 6. aprilkl. 14.00Med udgangspunkt i 12 danske sange, somH.C. Andersen har skrevet ord til, fortæller Helge Baun Sørensen omAndersen og inspirationen bag teksterne, om rejser, dagbogsnotaterog melodier. Tilrettelæggelse: Helge Baun Sørensen

H.C.Andersenog komponisterne 1:3–Andersenog de danskekomponisterP2, torsdag 7. april kl.22.10H.C. Andersen var ven med nogle af debedste danske komponister, og især venskabet med den jævnaldrendeJ.P.E. Hartmann var dybt. Andersen var selv meget interesseret i atskabe musikværker til scenen, og han skrev tekst til bl.a.Hartmanns opera Liden Kirsten, Weyses Festen påKenilworth og adskillige vaudeviller. Hans historier og digtehar været en kilde, som danske komponister igen og igen er vendttilbage til, og rækken af H.C. Andersen-komponister er lang: PeterHeise, Fini Henriques, August Enna, Carl Nielsen, Louis Glass,Ludolf Nielsen, Poul Schierbeck, Knudåge Riisager, Finn Høffding ogEbbe Hamerik. Tilrettelæggelse: Jens Cornelius

H.C. Andersen sommusikkritikerP2, onsdag 13. april kl.14.00Om H.C. Andersens musikæstetik som denkommer til udtryk i de ’anmeldelser’, han giver af samtidens musiki sine dagbøger og breve. Efter Andersens opfattelse skal musik somal anden kunst hæve mennesket og gøre det skønnere. Udsendelsenkrydres med eksempler på musik, som H.C. Andersen holdt af ogmusik, som han bestemt ikke brød sig om. Tilrettelæggelse: Claus Johansen

H.C. Andersenog komponisterne 2:3–Andersen og de udenlandskekomponisterP2, torsdag 14. april kl.22.10På sine utallige udlandsrejser opsøgte H.C.Andersen konsekvent berømte kunstnere og kulturpersonligheder. Hankom i kontakt med Europas førende komponister - Wagner, Liszt,Schumannn, Meyerbeer, Rossini, Spohr og Mendelssohn – og møderne erbeskrevet både i hans dagbøger og litterære værker. I udsendelsenkan man høre H.C. Andersens karakteristik af komponisterne og lyttetil den musik, de arbejdede med, da Andersen mødte dem. Tilrettelæggelse: Claus Johansen

Andersen ogsufierneP2, onsdag 20. april kl.14.00I rejsebeskrivelsen En digters bazarfortæller H.C. Andersen om sit møde med sufierne, og et heltkapitel er helliget dervishernes dans – en fascinerende drejedans –som Andersen oplevede under sit besøg i Istanbul i 1841.

H.C.Andersenog komponisterne3:3– Andersen og de nulevendekomponisterP2, torsdag 21. april kl.22.10H. C. Andersens tekster lever også imusikken i dag. De bliver brugt som grundlag for operaer, musicals,sange og musikalske fortællinger. I den tredje og sidste udsendelsei serien H.C. Andersenog komponisterne kan manhøre de nye toner, der er komponeret til Andersens tekster oghistorier. Desuden fortæller nogle af komponisterne bag musikkenom, hvordan H.C. Andersen inspirerer i dag, hvad komponister kanbidrage med, når teksten er af Andersen, og hvorfor vi bliver vedmed at gribe tilbage til den gamle eventyrdigters tekster. Tilrettelæggelse: Trine Boje Mortensen og Celine Hastrup

Temadag om H.C. Andersen ogmusikkenP2, St. Bededag 22. april2005 kl. 12.30-18.00H.C. Andersen elskede musik.Hans dagbøger vrimler med musikoplevelser, holdninger ogiagttagelser. Han drømte om at blive stor librettist og gik selvtil sang. Musikken spiller også med i flere eventyr. Men hvadvidste han egentlig om musik? Var det sværmeri? Eller snobberi?Hvordan påvirkede musikken ham? Og hvad brugte han den til?

Temadagens overskrifter er:

H.C. Andersens musikalske venner - varnogle af tidens bedste danske komponister. Især venskabet medJ.P.E. Hartmann er dokumenteret i mange breve, og det var Hartmann,der satte musik til H.C. Andersens libretto LidenKirsten.

H.C. Andersen vælger musikken - som hangjorde det ved Aftenunderholdningen på Det Kgl. Teater den 19.december 1841. I glimt rekonstrueres programmet med Andersens egenpræsentation.

Nattergalen - Hvorfor skriver han detteeventyr? Hvilken symbolik ligger der i nattergalens sang. Hvordaner eventyret blevet fortolket musikalsk? En montage bestående afteksten selv, udlægninger af den og dens musik.

H.C. Andersen på rejse - bliver ettilbagevendende element i løbet af eftermiddagen. H.C. Andersenhørte musik på sine utallige udlandsrejser og kom i kontakt medEuropas førende komponister: Wagner, Liszt, Schumann, Meyerbeer,Rossini og Mendelssohn. Det kan man læse om i Andersens breve ogdagbøger.

H.C. Andersen i operaen - Andersenelskede opera. Han drømte om at blive stor libretto-forfatter, gikselv til sang og udtrykte sine holdninger til repertoiret påHofteatret. Men han blev aldrig nogen stor librettist. Genneminterviews, citater og musik fortælles historien om H.C. Andersensoperadrøm, der ikke gik i opfyldelse.

Temadagens værter: Karin Fich og Svend RastrupAndersen

Medtilrettelæggere og medvirkende: MetteGreiffenberg, Benedikte Bové, Birgitte Schmidt Andersen, JensCornelius, Claus Johansen, Valdemar Lønsted, Jørgen Hansenm.fl. 

Weyse og Andersen P2,onsdag 27. april kl. 14.00

Komponisten Weysesbeske og muntre iagttagelser af H.C. Andersens dårskaber, som detstår beskrevet i hans breve. Tilrettelæggelse: Hans Peter Larsen

McFerrin møderAndersenP2, torsdag 28. april kl.22.15En aktuel reportage fra Bobby McFerrinsarbejde med DR Radiosymfoniorkestret og Radiokoret omkringMcFerrins nye H.C. Andersen-værk, der uropføres 27. april. Gennemreportager, interview og musik flettes McFerrins frie fabulerendefortællestil med H.C. Andersens ditto. Tilrettelæggelse: Birgitte Schmidt Andersen

H.C. Andersen i musikalskfortolkningP2, onsdag 7. septemberkl. 14.0010 danske komponister skriver musik tilen række af H.C. Andersens eventyr, bl.a. Fyrtøjet,Snedronningen og Tommelise. Symphonic Fairytales hedderprojektet, hvor der skabes musikalske fortællinger, som kan samlebåde børn og voksne. I udsendelsen fortæller nogle af komponisterneom deres arbejde med værkerne. Tilrettelæggelse: Estrid Anker Olsen

Costello møderAndersenP2, sendes i efteråret 2005 iforbindelse med Costellos optræden på Det Kgl.TeaterOm Elvis Costellos opera, der tagerudgangspunkt i H.C. Andersens kærlighed til Jenny Lind. Costellohar gennem årene beskrevet kærlighed i mere eller mindre polemiskform, han har selv adskillige ægteskaber bag sig og har et radikaltog ærligt syn på mange ting. I udsendelsen beskriver Costelloarbejdet med operaen, men fortolker også H.C. Andersens liv igennemsin personlige erfaring med at være aparte i showbiz. Tilrettelæggelse: Claus Berthelsen

Facebook
Twitter