Nissebanden i Grønland

Årets julekalender for børn på DR1 bliver et gensyn med ”Nissebanden i Grønland”. 24 afsnit, hvor seerne både skal til Holme-Olstrup og Julemandens Grønland, Det er nemlig her Flemming Jensens fængende og flotte historie tager sin begyndelse.

  • Nissebanden igang med legetøjet. (Foto: Preben Trunshøj © Type 1)
  • Dette afsnit er et meget vigtigt afsnit, uden hvilket hele historien aldrig var kommet i gang. Julemanden: Henrik H. Lund (Foto: Preben Trunshøj © Type 1)
  • Dette afsnit er et meget vigtigt afsnit, uden hvilket hele historien aldrig var kommet i gang. Nissebanden: Finn Nielsen, Kirsten Peüliche, Arne Hansen, Hans Dal og Flemming Jensen (Foto: Preben Trunshøj © Type 1)
1 / 3

Årets julekalender for børn på DR1 bliver et gensyn med”Nissebanden i Grønland”. 24 afsnit, hvor seerne både skal tilHolme-Olstrup og Julemandens Grønland, Det er nemlig her FlemmingJensens fængende og flotte historie tager sin begyndelse.

En gammel grønlandsk legende fortællerfølgende:

”Engang skal to funklende stjerneskud stødesammen med en sådan kraft, at himmelhvælvet lader polarnattensprænges af lys. Og ud af dette lyshav vil to stjernesten styrtemod jordkloden - og dumpe ned i ødemarken. Hvis du finder disse tostjernesten, og slår dem mod hinanden, vil du vække stenenes kraft.Og så kan du ønske dig alle de ting, du vil - hvis du vil. For detkan let gå galt....”

1. december sker det så! Det, legendenårhundreder i forvejen har forudsagt, sker: Et sammenstød af tostjerneskud. Julemanden ser det, og ved den er gal. Han indsernemlig, at disse sten ikke må falde i menneskehænder - deskal sænkes i havet. For hvis alle bare kan få alt, hvad deønsker sig, ophører alt med at have værdi. Og rent personligt kanhan også notere sig, at hvis alle bare kan ønske sig alle de gaver,de vil - og få dem - så er der ingen grund til at have enjulemand.

Nissebanden på mission

IdetJulemanden indser faren, begiver han sig af sted for at findestenene og destruere dem. Det må gå forud for forberedelserne tilden tilstundende jul. Han sender dog en brev-and med besked tilovernissen - Agent A-38 - om straks at sende Nissebanden op tilkongsgården i Grønland. De skal tage sig af de indløbne ønskesedlerog fabrikationen af julegaver på legetøjsmaskinen.

A-38 samler banden, og sender dem af sted tilGrønland i en ballon. De lander ved kongsgården, hvor ingenalmindelig nisse før har sat sin træsko. De er aldeles hjælpeløse,men den grønlandske dreng, Inuk, finder dem og bliver deres ven ogforbundsfælle.

Søger efter Julemanden

Ingen ved,hvorfor Julemanden er taget afsted. Så samtidig med, at Nissebandennu får en dagligdag, hvor de famler sig frem for at klareJulemandens juleforberedelser og passe hundene og søløven Luffe,starter de på hundeslæde en eftersøgning af Julemanden. Og hvad derikke mindst er vigtigt: De skal opretholde livet i det arktiskeområde. Og det kan kun ske på grønlandske præmisser. Med andre ord,må de i gang med langline-fiskeri gennem isen, stifte bekendtskabmed sælfangst og hundeslædekørsel.

Julemanden til HolmeOlstrup

Samtidig med alt dette sidder landmandenFiffig-Jørgensen i Holme-Olstrup, en lille landsby langt ude pålandet i Danmark, og grubler over, hvordan han skal forhindre, athans elskede fødeby går til grunde. Som så mange andre landsbyerhar Holme-Olstrup det problem, at der bliver færre og færreindbyggere. Alle flytter ind til den store by.

Fiffig-Jørgensen får den idé, at han vil gøreHolme-Olstrup verdensberømt. København har Tivoli og Den lilleHavfrue, New York har pyramiderne, Berlin har Seinen - og så er derdet skæve tårn i Rom. Men Holme-Olstrup har intet. Det vilFiffig-Jørgensen ændre. Han vil tvinge Julemanden til at slå signed i sin lille landsby. Det vil gøre byen berømt over den ganskeverden, turisterne vil strømme til, ungdommen vil flytte tilbagefra storstaden, og der vil komme gang i kasseapparatet iBrugsen.

Hvordan Nissebanden klarer deres opgave i dethøje, kolde nord, og hvordan Fiffig-Jørgensen vil tvinge Julemandentil Holme-Olstrup, kan kun tiden og de 24 afsnit på DR1 vise.

Personerne

Julemanden, derbor på sin kongsgård i ødemarken i det nordlige Grønland. Fjerntfra al verdens tummel - midt i naturen. Kongsgården er omgivet afgrønlandske slædehunde, da han til hverdag kun kører hundeslæde. Ihuset har han en tam søløve, Luffe, der er hans eneste selskab, nårhan året rundt går og pusler med forberedelserne til jul. Han haren stor legetøjsmaskine, der kan producere alt, hvad et barn kanønske sig. Denne venlige eneboers eneste virkelige kontakt er engrønlandsk dreng - Inuk - der dagligt kommer og forsyner søløvenLuffe med frisk fisk. Inuk er den, der kender Julemanden bedst ihele verden.

Når Julemanden vil i kontakt med sinehjælpere, sender han en brev-and til en lidt agentagtig overnisse -A-38 -, der formidler kontakten videre. Nissebanden er en specieltslagkraftig enhed af agentnisser, som bor i Danmark, og tager sigaf alle problemer, der kan true julen og Julemandens indtog på denstore dag.

Hr. Mortensen

 er ældste nisse på 843 år(thi nisser bliver gamle, når de kommer op i årene). Da han erpensioneret fra sin stilling i ris-arkivet, er han lidt af enpernittengryn. Han betragter sig selv som bandens leder og hjernenbag alle planer. Han holder på de gamle dyder, normer og regler,han har lært af sin mor.

Skipper

 er skibsnisse og har gennem etlangt liv sejlet på de syv verdenshave - med speciale i Biscayen.Dog lider han af søsyge, hvilket har begrænset sejladsen noget. Haner den praktiske blandt nisserne. Han kan nemlig reparere ting, dergår i stykker og kort fortalt gøre alt det ”en rigtig mand” tror,han kan.

Gemyse

 er kammernisse fra de merevelstillede hjem på slotte og herregårde. En varm og praktiskanlagt pige med hang til romantik - og et lille frydefuldt gys i nyog næ. Hun har en lille svaghed for skibsvante nisser - især demmed speciale i Biscayen.

Lunte

 er en rimelig tyk nisse. Han ergrødnisse og ekspert i dels at lave en risengrød, der kan få huernetil at løbe i vand, og dels at slynge den obligatoriske smørklatover endog meget store afstande, så den rammer præcist i midten afrisengrøden. Han er et rodehoved - pulternisse - og har sådan setden laveste status i banden. Men da han som barn har været en delpå ferie hos sin onkel, der var spæknisse i Nuuk/Godthåb, og harprøvet at holde jul i Anehåb, kan han som den eneste tale lidtgrønlandsk.

Puk

 er en skovnisse, og det yngstemedlem af Nissebanden. Hun kommer frisk fra skolen, og er egentligbare på besøg, da begivenhederne tager fart. Det er lidt af enfejltagelse, at hun overhovedet kommer med på den lange rejse. Tilgengæld varer det ikke længe, før hun får bevist sin uundværlighed.Hun er meget nysgerrig og positiv over for alt, hvad hun møder påsin vej. Hun mener faktisk, at det hun oplever,er.........”tykt”.

Hovedskuespillere:

Gemyse:                              Kirsten Peüliche Puk:                                     Ann Hjort Skipper:                               Finn Nielsen Hr. Mortensen:                     Arne Hansen Agent A-38:                         Hans Dal Lunte:                                  Flemming Jensen Fiffig-Jørgensen:                   Christoffer Bro Inuk:                                    Malik Niemann

Manuskript:                          FlemmingJensen

Instruktion:                           PerPallesen

Musik:                                 HansDal

TV-producer:                        MetteLage

Producent:                           Flemming Kirstein

Facebook
Twitter