Nissernes ø

Årets julekalender er mere end en almindelig dansk julehistorie. Spænding, underholdning og drama er essensen af årets familiejulekalender på DR1. ”Nissernes ø” er skrevet og instrueret af Flemming Jensen.

Årets julekalender er mere end en almindelig dansk julehistorie.Spænding, underholdning og drama er essensen af åretsfamiliejulekalender på DR1. ”Nissernes ø” er skrevet og instrueretaf Flemming Jensen.

Da danskerne i 1917 solgte De DanskVestindiske Øer til USA og rejste hjem, glemte de at få nissernemed. Nisserne på Sankt Croix - De Dansk Vestindiske Nisser - harklaret sig på tropeøen, men får nu stadig flere problemer med denamerikanske julemand, der slet ikke opfører sig, som Julemandenskal. Derfor kontakter de Nissebanden i Danmark for at få hjælp. IDanmark er Nissebanden imidlertid spredt for alle vinde - kungrødnissen Lunte er stadig i Den Gamle Vandmølle vedHolme-Olstrup.

Heldigvis skal Luntes niece,universitetsnissen Pyt, tilbringe december måned i Vandmøllen. Detager til Vestindien, danner Den Nye Nissebande - og går i aktion.Historien fører dem rundt på Sankt Croix, tilbage til Holme-Olstrupog selvfølgelig op til Grønland - til det hjerteformedeJulemandsfjeld. Løsningen ligger i at finde ”Hjertets Renhed” - dengrønlandske storfanger, hans lille familie og ikke mindst den gamlemyte om ”Havets Moder”, der viser vej.

De medvirkendeUdoverden gamle grød- og pulternisse Lunte (Flemming Jensen)består den nye Nissebande af den islandske fitnisse Fígur Fígursson(Søren Pilmark), der har øernes fitnisse-center,komfurnissen Sugar (Pia Rosenbaum) med et meget eksotisk synpå madlavning, og så de to helt unge nisser, kviknissen Pyt - friskfra Nisseuniversitetet (Trine Gadeberg) og den lokalecalypsonisse Jo Jo (Roger Matthiesen - netop nyuddannet fraStatens Teaterskole)

Skurken over alle skurke er øernesforlystelsesmogul, Fornøje-Frederick (Niels Olsen). NielsOlsen spiller også samtlige sine ansatte derude i troperne. Rollensom Santa/skrivernissen Günther, der på mange måder er suspekt,spilles af Jesper Christensen.

Hr. og fru Fiffig-Jørgensen fra Holme-Olstrup(Christoffer Bro og Therese Damsholt) fra den ”gamle”julekalender dukker også op. Men det er denne gang primært deressøn, Fiffig Junior, der er i centrum. Han spilles af den ungestand-up’er, Mick Øgendahl.

Blandt de øvrige medvirkende på de trekontinenter ses folk som Rasmus Lyberth, KristianHalken, Per Pallesen, Jesper Klein, Søs Egelind, JanGintberg og Lotte Nygaard.

Derudover medvirker naturligvis Ekspres-pelikanen MetteWuns og skrivernissen Günthers personlige psykolog, skildpaddenEinar.

Rolleliste:

Den nyenissebande:

PYT - Trine Gadeberg

- kviknisse – frisk fra nisseuniversitetet.Datter af Skipper og Gemyse fra den gamle Nissebande. Yngste nisse– nysgerrig.

LUNTE - Flemming Jensen 

- grød- og pulternisse.Specialist i smørklatkast. Ikke voldsomt begavet, men ret tyk idet. Eneste tilbageværende medlem fra den gamle Nissebande.

FÍGUR - Søren Pilmark

- den islandske fit-nisse Fígur Fígursson.Lidt antikveret macho - har eget fitnisse-center på det gamle fort– og går meget op i, at andre bevæger sig.

SUGAR - Pia Rosenbaum

- komfurnisse.Handlekraftig nissepige – med forkærlighed for frugt og medspeciale i chilier.

JO JO - Roger Matthiesen

- calypsonisse. Sorgløs,ung nisse uden andet end rytmiske bagtanker – og en ren djævel medet par steel-drums.

Nisser og godtfolk på de tidligereDansk-Vestindiske øer

FORNØJE-FREDERICK - Niels Olsen

- øens forlystelses-mogul – hovedrigforretningsmand - sprængfyldt med evindeligt godt humør ogustoppelig i omfanget af smagløs iderigdom – en skæbne fra livetsoverhalingsbane

SAMTLIGE FORNØJE-FREDERICK’s ANSATTE     NielsOlsen

- (Barberen, Signore Carbonara, senatorOlsen og mange flere)

SANTA/SKRIVERNISSEN GÜNTHER - JesperChristensen

- (den falske julemand,der falder i Fornøje-Fredericks kommercielle kløer. Vel nok denegentlige skurk, der ellers ville det hele så godt)

VAGTNISSEN VAGN - Kristian Halken

- talerør for samtligefortnisser på Det Gamle Fort på Nissernes Ø. – Vil nødig være tilulejlighed, til besvær – måske i det hele taget …. til.

FORTNISSERNE - Gode indbyggere på øen St.Croix

- de glemte nisser – dem, man blot rejstefra i 1917.

MISS FORNØJELSE - Terese Damsholt

- Fornøje-Fredericks sekretær.

NISSEDOKTOREN - Jan Gintberg

- meget indkomstorienteret praktiserendelæge med speciale i nissesygdomme – kanelkatar og denslags.

JINX - Søs Egelind

- troldkvinde – alternativ behandler – ensanselig kvinde, der kan få fåret frem i enhver islandskfitnisse.

VILDNISSERNE - Gode danske borgere

- meget bedrøvede nisser, der i barskuffelse er skrumpet ind til en selv for nisser meget ringe højde.Lever i vildnisset/junglen fjernt fra al verdens tummel og godthumør.

VILDNISSERNES TOLK  - Per Pallesen

- sprogbegavet vildnisse. Mestrer bådevildnissisk og andre mere konventionelle sprog – glæder sig tilmåske en dag at komme i usædvanligt godt humør.

Gode mennesker i byen Holme-Olstrup

FIFFIG-JØRGENSEN - Christoffer Bro

- husmand – med gode forbindelser tilJulemanden – takket være hans indsats det år, Nissebanden tog tilGrønland og fandt de to stjernesten.

FRU FIFFIG-JØRGENSEN - Terese Damsholt

- gift med sin mand. En enestående kvindemed tolvfingertarmen på rette sted. Hendes livsopgave er at forsynesin mand med kaffe og sin søn med dennes livret: Et fad fedtemaddermed mayonaise.

FIFFIG-JUNIOR - Mick Øgendahl

- søn af hr og fru Fiffig-Jørgensen. Ungmand uden de store ambitioner – handelsrejsende i bananer.

BRUGSUDDELEREN - Jesper Klein

- leder af den lokaleBrugs – med en mystisk hemmelighed omkring sit privatliv. Hvorforser man aldrig hans hustru – og går det virkelig så godt forhans søn i Udlandet?

LANDPOSTEN - Henrik Lykkegaard

- breve på lige datoer – pakkepost påulige.

Mennesker og væsener i Julemandensland

STORFANGEREN - Rasmus Lyberth

- En nærmest mytisk skikkelse, der lever pågrænsen til Julemandens overjordiske univers – i en lille bygd ifjorden ganske tæt ved bræens fod.

PUALA - Lotte Nygaard

- Storfangerens datter – er måske ikke densmukkeste kvinde – men måske har hun blot endnu ikke mødt denidiot, der kan bringe kærligheden i hendes liv?

NULIA - Kasâluk Qâvigaq

- Storfangerens kone, hvis liv tager en nydrejning, da hun stifter bekendtskab med kroket.

ANGAKOQ - Jens Davidsen

- grønlandsk åndemaner –lever på det yderste næs – så fjernt fra mennesker, at verden ernær.

JULEMANDEN - Torkild Lodahl

- hele verdens elskedeJulemand – klog, universelt god, overbærende, mild – kort sagt:temmelig hjælpeløs.

HELE FORTÆLLINGEN AFVIKLES UNDER PROTEKTIONAF

DEN LÆRDESTE NISSE,

DER NOGENSINDE HAREKSISTERET:

HR. MORTENSEN

- i sin tid spillet af ArneHansen

 

 

Nissernes ø - dag fordag

1. december

Der er mere mellem himmel og jord…….  Det fårI at se i det første afsnit, hvor Historien starter i Grønland: Herskal Storfangeren hente Hjertets Diamant fra Havets moder ogoverrække den til Julemanden. Det er en af grundene til at vi kanholde Jul, med hvad det indebærer af glæde og traditioner for allebarnlige sjæle – Men hvor der findes gavmildhed findes der ogsågriskhed. På en lille sydhavsø, ja, i hele 60 graders varmeforskel,er der både nogle der vil ødelægge julen – for fattigrøve altså;men også nogle der vil redde den. Nu kan kun Nissebandenhjælpe…..

2. dedember

I dag er det rejsedag for Lunte, og måske Pyt…for hun er jo kviknisse og lidt lun på Jo Jo. De skal bruge enaffyringsrampe, og så er Fiffig-Jørgensen ikke så dum endda.Storfangeren har det ikke godt. Han skal fortælle Julemanden at hanhar fejlet. Santa har det heller ikke så godt - han har hørt atNissebanden er på vej. Fornøje-Frederick, han er til gengældfornøjelig.

3. december

Så er der klar til landing på sydhavsøen. AlleFortnisserne venter spændt på Nissebanden og… hr. Mortensen. Detmøde må I selv opleve. Det kan dog røbes, at der er nisser i fareda Signore Carbonara er kommet for at putte dem i det sortefangehul. Hjemme i Holme-Olstrup kommer Fiffig-Junior hjem..  fradet store udland - fars stolthed ? Nej, det må de længere ud pålandet med. I Grønland står det rigtig slemt til: Ingen fangstingen mad.

4. december

'Den nye Nissebande skal igennem junglen ogMette Wuns viser vej. Helt ufarligt er det dog ikke, og vi hører daogså de ”farlige” vildnisser pusle i krattet. Storfangeren skal afsted på isen - Han vil prøve at forstå hvad der skete da hanoverrakte isdiamanten til ”Julemanden”. Og Santa skal lave reklame- Det er ingen succes, hvad der får den ellers så fornøjeligeFrederick til at hidse sig ret voldsomt op.

5. december

Nu er Sukkermøllen indflytningsklar ogNissebanden skal starte på Deres meget vigtige opgave: De skalfinde Santa, så Lunte kan se om han er selveste julemanden. Men deter ikke let når man er ældste nisse, har det meget varmt og mavener tom for grød. Så Pyt, Jo Jo og Figur tager af sted, forsigtiggennem byen og ender i en af Fornøje-Fredericksspecialforretninger. Og Stakkels Junior, han er ingen Adonis - Doghar han fanget Julemandens brevand; som for ham er en almindeligand og den vil han have til middag.

6. december

Morgenmaden hos Storfangerfamilien består afen banan, Junior vil have and og Lunte han vil gerne have næstenalt andet end frugt i skiver. Junior vil gøre noget ved hanspigetække; men Fiffig-Senior kan hurtig få ødelagt et hvert forsøgpå dette. Santas badeland er ved at være klar: Colabad og dårligmad - Et hvert barns ønskedrøm. Men Santa selv er ved at være godtnervøs for at blive afsløret. Det er dog Sugar og Figur der er godtpå vej til at blive det. Er Vagtnissen Vagn på deres side eller…..??

7. december

Jo Jo ved hvor der er ris! Sugar synes dog atJulemands-missionen er vigtigere. Her må Lunte lige puste sig op.Nu er Junior rejseklar, dog ikke med hans gode vilje, ej heller medFru Fiffigs; men Hr. Fiffig er urokkelig. Santa skal igen ireklamens tjeneste, og her lander vi hos øl-grisene. Uden at røbefor meget, er det nok en af de eneste sted i verden, hvor dette kanopleves. Og Lunte, ja, han får sig en noget varm…..overraskelse.

8. december

Sugar er formildnet. Lunte skal selv have lovtil at lave grød - Derfor vil hun og Pyt tage af sted tiløl-grisestedet imens. Denne gang får Santa ikke lov at slippe. Nuskal han konfronteres med Lunte.

Hr. Fiffig- Jørgensen har modtaget regningenfra Juniors tidligere rejse – og heldigvis for Junior er han ikkehjemme. Og dog, for hvad man ikke ved har man ikke ondt af og hanhar ondt i fødderne og maven og vil hellere være hjemme i morskøkken end i Grønland hvor alt er is og is og is og is og …..

9. december

Her skal vi høre historien om hr. Mortensenstid på øen og om hvorfor Gunther blev mut og tavs. Figur, han erikke tavs, han er rasende. Lunte er bekymret fordi Pyt og Jo Jo ertaget ud i ruinen alene. Hr. Fiffig er til gengæld ruineret. Han måsælge Anden, hvad der kommer til at koste ham dyrt. Og chokeretbliver han, da han ser at kammen er væk. Hvor den er! Ja, vi ved jogodt den er i Grønland, sammen med Junior. ”Nød lærer nøgen kvindeat spinde” og Junior er ved at lære selv at fange sin mad.

10. december

Pyt har læst hele natten, og der er noget derikke passer. Stakkels ismand  der får noget af en overhaling afFornøje Frederick der ikke kan tjene penge på smeltet is – men herkan Santa hjælpe. Is smager godt, med mindre man sidder fast i den– ik´ Junior!  Fiffig-Jørgensen er rystet - hvad der dog ikke kansammenlignes med Fru Fiffig, da hun ser montren. Pyt kommer i fareda hun farer vild, mens Julemandens and farer af sted.

11. december

I dag er det Pyt´s fødselsdag hurra hur… ellerhar de glemt det. Man kan i hvert fald sige at hun får en flyvendestart på dagen. Lunte fører an i at følge risspor – og der hvor deender er helt vildt. Junior er i optøningsstadiet. Fiffig-Jørgensenhar det rigtig slemt - Brugsuddeleren står ikke tilbage i skadefrohentydninger. Santa er kommet i søgelyset; dog ikke lige detsøgelys han allermest har lyst til.

12. december

Hvorfor ender Junior i sengen hosStorfangerens kone? Og holder sukkermøllen får? Tolken kan give etpraj om hvor Santa er - Hvem nogle meget gale Fortnisser også gernevil veksle et par ord med. Brugsuddeleren får bestemt ikke prisensom årets arbejdsgiver. Storfangeren skal af sted; og kendte hanJunior rigtigt, ville han nok ikke give ham ansvaret for hans koneog datter. Kan nisser trække vejret igennem en skildpadde? Er Lunteved at udvikle sig til Julemand, eller har han spist nogetforkert 

- noget er der da galt med den kæmpe mave hanfår. Nissedoktoren skal hentes.

13. december

Puha, er det Nissedoktoren eller er detverdensmesteren i hurtigsnak; og kan Santa berolige de megetophidsede Fortnisser? Junior derimod, prøver at tilfredsstille sinfars tro på hans forretningstalent

– heldigvis kan Fiffig-Jørgensen ikke selv sedet, og han har også travlt nok med at passe Brugsen mensBrugsuddeleren har vigtigere ting at tage sig til. Puala, hun trorpå Junior – og det er også selv om han ikke er helt sikker påhvordan man skyder med riffel. Pyt og Sugar skal hente troldkvindenJinx, mens Lunte er alene hjemme og får besøg. Lidt uhyggeligt erdet altså….

14. december

Storfangeren har en ide – måske kan det reddefangsten … og julen. Og tænk at det er Vagtnissen Vagn der redderSanta – altså hans hænder; men også opdager at Santa måske ikke erSanta!

Senator Olsen er i Fornøje Fredericks vold,Fiffig-Jørgensen er i Brugsuddelerens vold, Lunte er itroldkvindens vold … og Figur vil gerne være det? Vagtnissen Vagnskal holde hemmeligt møde med Nissebanden – Men hvor er Luntenu..??

15. december

Stakkels Lunte.. hvad nu. Vagtnissen Vagn fåransvaret for at følge ham til Sukkermøllen og passe på ham, ak ja.Junior får øvet sig i det grønlandske sprog eller mangel på samme -stakkels Junior. Endelig får Pyt ørenlyd om teksten i Bind 8 – derer dog En der lytter med. Er det muligt at Pyt forelsker sig igangsteren Signor Carbonara? Og kan det passe at passeren også ersyg?

16. december

Nissedoktoren igen - blev de ikke klogeresidst? Det synes Jinx ikke, men det er Figur jo kun glad for.Fornøje-Frederick er også glad – han kan nemlig trylle. Er MetteWuns glad for at blive kysset? De grønlandske fangere bærer fangsthjem - det er bare ikke noget man kan spise. Vagtnissen Vagn skalogså bæres… ud af Sukkermøllen i en fart. Og Santa ved ikke hanbliver forfulgt.

17. december

Storfangeren skal have hjælp af en åndemaner.Fornøje-Frederick trænger også til hjælp – han går helt amok itrylleri. Det er nok lige det Santa har mest brug for – for han ertæt på en afsløring. Opdager Puala at de er i besiddelse af denmagiske kam, da hun låner den til sit hår? Og nu er det, at denforseglede konvolut  kun til katastrofesituationer, må åbnes!

18. december

Afsted, afsted. Den fantastiske oplevelse igenat se Caribien fra oven. Helt så fantastisk går det ikke forFornøje-Frederick - hans trylleevne er ikke helt den samme mere, ogkraften hvor han fik den fra, den er jo smeltet. Det er iskældereni Vandmøllen også. Og så på Hr. Mortensens fødselsdag – og nukommer de 3 nissers for at hente den magiske kam. Junior tilgengæld er ved at tage sit ansvar alvorligt – han skal ud at fiske,selv… igen.

19. december

Sugar kæmper for at få Jo Jo ud afFornøje-Fredericks og Juhupigernes kløer - Kan han reddes eller erhan faldet i berømmelsens rus? Fiffig-Jørgensen er hævngerrig påBrugsuddeleren. Gunther er hævngerrig på sig selv. Junior erhævngerrig på sit uheld, men det giver til gengæld fangst så detbatter – når man nu har en magisk kam der ryger ned i havets sortedyb. Udsigten over Grønland er fantastisk, det er kulden også.Fantastisk koldt. Mon der er noget varmt tøj hos Julemanden, hvishan da er hjemme? Er det mon ham de kan se i horisonten?

20. december

Mens Sugar og Figur prøver at redde øen fraFornøje-Fredericks forfærdelige aktiviteter, spiller Jo Jo enformue væk…  han ikke ejer. Ja, næsten ikke ejer – for han har velsin del af Sukkermøllen. Det er Fornøje-Frederick bestemt ikke kedaf. Junior er heller ikke ked af det, for han er byens helt –indtil de hører at den magiske kam ligger i havet. For ikke at taleom Sugars og Figurs reaktion da de kommer hjem, ….eller det derengang var deres hjem.

21. december

I dag skal Storfangeren til Iskanten ogoverbringe den magiske kam til HAVETS MODER. Gunther lærer Juniorat fri til Puala, hvis han da tør. Jo Jo er i slem knibe… Sugar ogFigur må hjælpe ham med at blive sin gæld kvit – og dertil må detage nogle utraditionelle metoder i brug… med hjælp udefra. FruFiffig-Jørgensen har heller ikke helt rent mel i posen – tør hunfortælle sin mand sandheden?

22. december

I Grønland er der glæde og bryllup. Figur erurolig for Fornøje-Fredericks luner   – Det kræver både en psykologog en Miss Fornøjelse, der viser sig at være den rene åbenbaring.Gunther håber at få Julemandens tilgivelse. Fru Fiffig håber på atfå sin mand tilgivelse, da hun endelig får fortalt sandheden om sitdobbeltliv. Hjemme i sukkermøllen er der tvivl om Pyt, Lunte ogGunther overhovedet kommer tilbage.

23. december

Det er en stor dag for Fornøje-Frederick -endelig skal han møde sin mor…. og senere sin bror, da de flyvertil Grønland. Mon det endelig går op for Fiffigs-Jørgensen hvordantingene hænger sammen? Mette Wuns får en hård landing, da hun påuheldig vis styrter ned i junglen med de 3 i næbbet. Nu skalFortnisserne hjælpe med at lede; men hvad hjælper det når de selvfarer vild og bliver væk

24. december

Nu det jul igen og nu det jul igen og …., mendet er ikke alle der synes det - for Vildnisserne er stadig små. Deer lidt gladere; men hvad kan gøre dem glade nok? Til gengæld erJulemanden glad; og som det hør´ og bør være, skal han besøgeHolme-Olstrup først - for derefter at flyve videre, hvadSukkermøllen også får glæde af. Lidt trylleri og magi kan ses bådepå den ene og den anden måde.

 

Facebook
Twitter