Nissernes ø

Årets julekalender er mere end en almindelig dansk julehistorie. Spænding, underholdning og drama er essensen af årets familiejulekalender på DR1. ”Nissernes ø” er skrevet og instrueret af Flemming Jensen.

Nissernes ø (Foto: Bjarne Bergius Hermansen © Type 1)

Årets julekalender er mere end en almindelig dansk julehistorie.Spænding, underholdning og drama er essensen af åretsfamiliejulekalender på DR1. ”Nissernes ø” er skrevet og instrueretaf Flemming Jensen.

Da danskerne i 1917 solgte De DanskVestindiske Øer til USA og rejste hjem, glemte de at få nissernemed. Nisserne på Sankt Croix - De Dansk Vestindiske Nisser - harklaret sig på tropeøen, men får nu stadig flere problemer med denamerikanske julemand, der slet ikke opfører sig, som Julemandenskal. Derfor kontakter de Nissebanden i Danmark for at få hjælp. IDanmark er Nissebanden imidlertid spredt for alle vinde - kungrødnissen Lunte er stadig i Den Gamle Vandmølle vedHolme-Olstrup.

Heldigvis skal Luntes niece,universitetsnissen Pyt, tilbringe december måned i Vandmøllen. Detager til Vestindien, danner Den Nye Nissebande - og går i aktion.Historien fører dem rundt på Sankt Croix, tilbage til Holme-Olstrupog selvfølgelig op til Grønland - til det hjerteformedeJulemandsfjeld. Løsningen ligger i at finde ”Hjertets Renhed” - dengrønlandske storfanger, hans lille familie og ikke mindst den gamlemyte om ”Havets Moder”, der viser vej.

Udover Nissernes ø sender DR1 ogsåJulefandango hver dag kl. 17.30. Hver dag vil julefandango vise etfyldigt klip på tre-fire minutter af tidligere DR-julekalendre. Læshvilke her.

De medvirkende i NissernesøUdover den gamle grød- og pulternisse Lunte(Flemming Jensen) består den nye Nissebande af den islandskefitnisse Fígur Fígursson (Søren Pilmark), der har øernesfitnisse-center, komfurnissen Sugar (Pia Rosenbaum) med etmeget eksotisk syn på madlavning, og så de to helt unge nisser,kviknissen Pyt - frisk fra Nisseuniversitetet (TrineGadeberg) og den lokale calypsonisse Jo Jo (RogerMatthisen)

Skurken over alle skurke er øernesforlystelsesmogul, Fornøje-Frederick (Niels Olsen). NielsOlsen spiller også samtlige sine ansatte derude i troperne. Rollensom Santa/skrivernissen Günther, der på mange måder er suspekt,spilles af Jesper Christensen.

Hr. og fru Fiffig-Jørgensen fra Holme-Olstrup(Christoffer Bro og Therese Damsholt) fra den ”gamle”julekalender dukker også op. Men det er denne gang primært deressøn, Fiffig Junior, der er i centrum. Han spilles af den ungestand-up’er, Mick Øgendahl.

Blandt de øvrige medvirkende på de trekontinenter ses folk som Rasmus Lyberth, KristianHalken, Per Pallesen, Jesper Klein, Søs Egelind, JanGintberg og Lotte Nygaard.

Derudover medvirker naturligvis Ekspres-pelikanen MetteWuns og skrivernissen Günthers personlige psykolog, skildpaddenEinar.

Sendt første gang i 2003 på DR1.

Rolleliste:

Den nyenissebande:

PYT - Trine Gadeberg

- kviknisse – frisk fra nisseuniversitetet.Datter af Skipper og Gemyse fra den gamle Nissebande. Yngste nisse– nysgerrig.

LUNTE - Flemming Jensen 

- grød- og pulternisse.Specialist i smørklatkast. Ikke voldsomt begavet, men ret tyk idet. Eneste tilbageværende medlem fra den gamle Nissebande.

FÍGUR - Søren Pilmark

- den islandske fit-nisse Fígur Fígursson.Lidt antikveret macho - har eget fitnisse-center på det gamle fort– og går meget op i, at andre bevæger sig.

SUGAR - Pia Rosenbaum

- komfurnisse.Handlekraftig nissepige – med forkærlighed for frugt og medspeciale i chilier.

JO JO - Roger Matthisen

- calypsonisse. Sorgløs,ung nisse uden andet end rytmiske bagtanker – og en ren djævel medet par steel-drums.

Nisser og godtfolk på de tidligereDansk-Vestindiske øer

FORNØJE-FREDERICK - Niels Olsen

- øens forlystelses-mogul – hovedrigforretningsmand - sprængfyldt med evindeligt godt humør ogustoppelig i omfanget af smagløs iderigdom – en skæbne fra livetsoverhalingsbane

SAMTLIGE FORNØJE-FREDERICK’s ANSATTE     NielsOlsen

- (Barberen, Signore Carbonara, senatorOlsen og mange flere)

SANTA/SKRIVERNISSEN GÜNTHER - JesperChristensen

- (den falske julemand,der falder i Fornøje-Fredericks kommercielle kløer. Vel nok denegentlige skurk, der ellers ville det hele så godt)

VAGTNISSEN VAGN - Kristian Halken

- talerør for samtligefortnisser på Det Gamle Fort på Nissernes Ø. – Vil nødig være tilulejlighed, til besvær – måske i det hele taget …. til.

FORTNISSERNE - Gode indbyggere på øen St.Croix

- de glemte nisser – dem, man blot rejstefra i 1917.

MISS FORNØJELSE - Terese Damsholt

- Fornøje-Fredericks sekretær.

NISSEDOKTOREN - Jan Gintberg

- meget indkomstorienteret praktiserendelæge med speciale i nissesygdomme – kanelkatar og denslags.

JINX - Søs Egelind

- troldkvinde – alternativ behandler – ensanselig kvinde, der kan få fåret frem i enhver islandskfitnisse.

VILDNISSERNE - Gode danske borgere

- meget bedrøvede nisser, der i barskuffelse er skrumpet ind til en selv for nisser meget ringe højde.Lever i vildnisset/junglen fjernt fra al verdens tummel og godthumør.

VILDNISSERNES TOLK  - Per Pallesen

- sprogbegavet vildnisse. Mestrer bådevildnissisk og andre mere konventionelle sprog – glæder sig tilmåske en dag at komme i usædvanligt godt humør.

Gode mennesker i byen Holme-Olstrup

FIFFIG-JØRGENSEN - Christoffer Bro

- husmand – med gode forbindelser tilJulemanden – takket være hans indsats det år, Nissebanden tog tilGrønland og fandt de to stjernesten.

FRU FIFFIG-JØRGENSEN - Terese Damsholt

- gift med sin mand. En enestående kvindemed tolvfingertarmen på rette sted. Hendes livsopgave er at forsynesin mand med kaffe og sin søn med dennes livret: Et fad fedtemaddermed mayonaise.

FIFFIG-JUNIOR - Mick Øgendahl

- søn af hr og fru Fiffig-Jørgensen. Ungmand uden de store ambitioner – handelsrejsende i bananer.

BRUGSUDDELEREN - Jesper Klein

- leder af den lokaleBrugs – med en mystisk hemmelighed omkring sit privatliv. Hvorforser man aldrig hans hustru – og går det virkelig så godt forhans søn i Udlandet?

LANDPOSTEN - Henrik Lykkegaard

- breve på lige datoer – pakkepost påulige.

Mennesker og væsener i Julemandensland

STORFANGEREN - Rasmus Lyberth

- En nærmest mytisk skikkelse, der lever pågrænsen til Julemandens overjordiske univers – i en lille bygd ifjorden ganske tæt ved bræens fod.

PUALA - Lotte Nygaard

- Storfangerens datter – er måske ikke densmukkeste kvinde – men måske har hun blot endnu ikke mødt denidiot, der kan bringe kærligheden i hendes liv?

NULIA - Kasâluk Qâvigaq

- Storfangerens kone, hvis liv tager en nydrejning, da hun stifter bekendtskab med kroket.

ANGAKOQ - Jens Davidsen

- grønlandsk åndemaner –lever på det yderste næs – så fjernt fra mennesker, at verden ernær.

JULEMANDEN - Torkild Lodahl

- hele verdens elskedeJulemand – klog, universelt god, overbærende, mild – kort sagt:temmelig hjælpeløs.

HELE FORTÆLLINGEN AFVIKLES UNDER PROTEKTIONAF

DEN LÆRDESTE NISSE,

DER NOGENSINDE HAREKSISTERET:

HR. MORTENSEN

- i sin tid spillet af ArneHansen

Nissernes ø - dag for dag

1. december: Der er mere mellem himmel og jord...... Det får I at se i detførste afsnit, hvor Historien starter i Grønland: Her skalStorfangeren hente Hjertets Diamant fra Havets moder og overrækkeden til Julemanden. Det er en af grundene til at vi kan holde Jul,med hvad det indebærer af glæde og traditioner for alle barnligesjæle – Men hvor der findes gavmildhed findes der også griskhed. Påen lille sydhavsø, ja, i hele 60 graders varmeforskel, er der bådenogle der vil ødelægge julen – for fattigrøve altså; men også nogleder vil redde den. Nu kan kun Nissebanden hjælpe....

2. december: I dag er det rejsedag for Lunte, og måske Pyt... for hun er jokviknisse og lidt lun på Jo Jo. De skal bruge en affyringsrampe, også er Fiffig-Jørgensen ikke så dum endda. Storfangeren har det ikkegodt. Han skal fortælle Julemanden at han har fejlet. Santa har detheller ikke så godt - han har hørt at Nissebanden er på vej.Fornøje-Frederick, han er til gengæld fornøjelig.

3. december: Så er der klar til landing på sydhavsøen. Alle Fortnisserne venterspændt på Nissebanden og... hr. Mortensen. Det møde må I selvopleve. Det kan dog røbes, at der er nisser i fare da SignoreCarbonara er kommet for at putte dem i det sorte fangehul. Hjemme iHolme-Olstrup kommer Fiffig-Junior hjem fra det store udland - farsstolthed? Nej, det må de længere ud på landet med. I Grønland stårdet rigtig slemt til: Ingen fangst, ingen mad.

4. december: 'Den nye Nissebande skal igennem junglen og Mette Wuns viser vej.Helt ufarligt er det dog ikke, og vi hører da også de ”farlige”vildnisser pusle i krattet. Storfangeren skal af sted på isen - Hanvil prøve at forstå hvad der skete da han overrakte isdiamanten til”Julemanden”. Og Santa skal lave reklame - Det er ingen succes,hvad der får den ellers så fornøjelige Frederick til at hidse sigret voldsomt op.

5. december: Nu er Sukkermøllen indflytningsklar og Nissebanden skal starte påDeres meget vigtige opgave: De skal finde Santa, så Lunte kan se omhan er selveste julemanden. Men det er ikke let når man er ældstenisse, har det meget varmt og maven er tom for grød. Så Pyt, Jo Joog Figur tager af sted, forsigtig gennem byen og ender i en afFornøje-Fredericks specialforretninger. Og Stakkels Junior, han eringen Adonis - Dog har han fanget Julemandens brevand; som for hamer en almindelig and og den vil han have til middag.

6. december: Morgenmaden hos Storfangerfamilien består af en banan, Junior vilhave and og Lunte han vil gerne have næsten alt andet end frugt iskiver. Junior vil gøre noget ved hans pigetække; men Fiffig-Seniorkan hurtig få ødelagt et hvert forsøg på dette. Santas badeland erved at være klar: Colabad og dårlig mad - Et hvert barns ønskedrøm.Men Santa selv er ved at være godt nervøs for at blive afsløret.Det er dog Sugar og Figur der er godt på vej til at blive det. ErVagtnissen Vagn på deres side eller....??

7. december: Jo Jo ved hvor der er ris! Sugar synes dog at Julemands-missionener vigtigere. Her må Lunte lige puste sig op. Nu er Juniorrejseklar, dog ikke med hans gode vilje, ej heller med Fru Fiffigs;men Hr. Fiffig er urokkelig. Santa skal igen i reklamens tjeneste,og her lander vi hos øl-grisene. Uden at røbe for meget, er det noken af de eneste sted i verden, hvor dette kan opleves. Og Lunte,ja, han får sig en noget varm overraskelse.

8. december: Sugar er formildnet. Lunte skal selv have lov til at lave grød -Derfor vil hun og Pyt tage af sted til øl-grisestedet imens. Dennegang får Santa ikke lov at slippe. Nu skal han konfronteres medLunte.

Hr. Fiffig- Jørgensen har modtaget regningenfra Juniors tidligere rejse – og heldigvis for Junior er han ikkehjemme. Og dog, for hvad man ikke ved har man ikke ondt af og hanhar ondt i fødderne og maven og vil hellere være hjemme i morskøkken end i Grønland hvor alt er is og is og is og is og....

9. december: Her skal vi høre historien om hr. Mortensens tid på øen og omhvorfor Gunther blev mut og tavs. Figur, han er ikke tavs, han errasende. Lunte er bekymret fordi Pyt og Jo Jo er taget ud i ruinenalene. Hr. Fiffig er til gengæld ruineret. Han må sælge Anden, hvadder kommer til at koste ham dyrt. Og chokeret bliver han, da hanser at kammen er væk. Hvor den er! Ja, vi ved jo godt den er iGrønland, sammen med Junior. ”Nød lærer nøgen kvinde at spinde” ogJunior er ved at lære selv at fange sin mad.

10. december: Pyt har læst hele natten, og der er noget der ikke passer. Stakkelsismand  der får noget af en overhaling af Fornøje Frederick derikke kan tjene penge på smeltet is – men her kan Santa hjælpe. Issmager godt, med mindre man sidder fast i den – ik´ Junior! Fiffig-Jørgensen er rystet - hvad der dog ikke kan sammenlignes medFru Fiffig, da hun ser montren. Pyt kommer i fare da hun farervild, mens Julemandens and farer af sted.

11. december: I dag er det Pyts fødselsdag hurra hur... eller har de glemt det.Man kan i hvert fald sige at hun får en flyvende start på dagen.Lunte fører an i at følge risspor – og der hvor de ender er heltvildt. Junior er i optøningsstadiet. Fiffig-Jørgensen har detrigtig slemt - Brugsuddeleren står ikke tilbage i skadefrohentydninger. Santa er kommet i søgelyset; dog ikke lige detsøgelys han allermest har lyst til.

12. december: Hvorfor ender Junior i sengen hos Storfangerens kone? Og holdersukkermøllen får? Tolken kan give et praj om hvor Santa er - Hvemnogle meget gale Fortnisser også gerne vil veksle et par ord med.Brugsuddeleren får bestemt ikke prisen som årets arbejdsgiver.Storfangeren skal af sted; og kendte han Junior rigtigt, ville hannok ikke give ham ansvaret for hans kone og datter. Kan nissertrække vejret igennem en skildpadde? Er Lunte ved at udvikle sigtil Julemand, eller har han spist noget forkert 

- noget er der da galt, med den kæmpe mave hanfår. Nissedoktoren skal hentes.

13. december: Puha, er det Nissedoktoren eller er det verdensmesteren ihurtigsnak; og kan Santa berolige de meget ophidsede Fortnisser?Junior derimod, prøver at tilfredsstille sin fars tro på hansforretningstalent

– heldigvis kan Fiffig-Jørgensen ikke selv sedet, og han har også travlt nok med at passe Brugsen mensBrugsuddeleren har vigtigere ting at tage sig til. Puala, hun trorpå Junior – og det er også selv om han ikke er helt sikker påhvordan man skyder med riffel. Pyt og Sugar skal hente troldkvindenJinx, mens Lunte er alene hjemme og får besøg. Lidt uhyggeligt erdet altså....

14. december: Storfangeren har en ide – måske kan det redde fangsten... og julen.Og tænk at det er Vagtnissen Vagn der redder Santa – altså hanshænder; men også opdager at Santa måske ikke er Santa!

Senator Olsen er i Fornøje Fredericks vold,Fiffig-Jørgensen er i Brugsuddelerens vold, Lunte er itroldkvindens vold og Figur vil gerne være det? Vagtnissen Vagnskal holde hemmeligt møde med Nissebanden – Men hvor er Luntenu..??

15. december: Stakkels Lunte.. hvad nu. Vagtnissen Vagn får ansvaret for at følgeham til Sukkermøllen og passe på ham, ak ja. Junior får øvet sig idet grønlandske sprog eller mangel på samme - stakkels Junior.Endelig får Pyt ørenlyd om teksten i Bind 8 – der er dog En derlytter med. Er det muligt at Pyt forelsker sig i gangsteren SignorCarbonara? Og kan det passe at passeren også er syg?

16. december: Nissedoktoren igen - blev de ikke klogere sidst? Det synes Jinxikke, men det er Figur jo kun glad for. Fornøje-Frederick er ogsåglad – han kan nemlig trylle. Er Mette Wuns glad for at blivekysset? De grønlandske fangere bærer fangst hjem - det er bare ikkenoget man kan spise. Vagtnissen Vagn skal også bæres ud afSukkermøllen i en fart. Og Santa ved ikke han bliver forfulgt.

17. december: Storfangeren skal have hjælp af en åndemaner. Fornøje-Fredericktrænger også til hjælp – han går helt amok i trylleri. Det er noklige det Santa har mest brug for – for han er tæt på en afsløring.Opdager Puala at de er i besiddelse af den magiske kam, da hunlåner den til sit hår? Og nu er det, at den forsegledekonvolut, kun til katastrofesituationer, må åbnes!

18. december: Afsted, afsted. Den fantastiske oplevelse igen at se Caribien fraoven. Helt så fantastisk går det ikke for Fornøje-Frederick - hanstrylleevne er ikke helt den samme mere, og kraften hvor han fik denfra, den er jo smeltet. Det er iskælderen i Vandmøllen også. Og såpå Hr. Mortensens fødselsdag – og nu kommer de 3 nissers for athente den magiske kam. Junior til gengæld er ved at tage sit ansvaralvorligt – han skal ud at fiske, selv... igen.

19. december: Sugar kæmper for at få Jo Jo ud af Fornøje-Fredericks ogJuhupigernes kløer - Kan han reddes eller er han faldet iberømmelsens rus? Fiffig-Jørgensen er hævngerrig på Brugsuddeleren.Gunther er hævngerrig på sig selv. Junior er hævngerrig på situheld, men det giver til gengæld fangst så det batter – når man nuhar en magisk kam der ryger ned i havets sorte dyb. Udsigten overGrønland er fantastisk, det er kulden også. Fantastisk koldt. Monder er noget varmt tøj hos Julemanden, hvis han da er hjemme? Erdet mon ham de kan se i horisonten?

20. december: Mens Sugar og Figur prøver at redde øen fra Fornøje-Fredericksforfærdelige aktiviteter, spiller Jo Jo en formue væk,.... han ikkeejer. Ja, næsten ikke ejer – for han har vel sin del afSukkermøllen. Det er Fornøje-Frederick bestemt ikke ked af. Juniorer heller ikke ked af det, for han er byens helt – indtil de hørerat den magiske kam ligger i havet. For ikke at tale om Sugars ogFigurs reaktion da de kommer hjem,....eller det der engang varderes hjem.

21. december: I dag skal Storfangeren til Iskanten og overbringe den magiske kamtil HAVETS MODER. Gunther lærer Junior at fri til Puala, hvis handa tør. Jo Jo er i slem knibe... Sugar og Figur må hjælpe ham medat blive sin gæld kvit – og dertil må de tage nogle utraditionellemetoder i brug med hjælp udefra. Fru Fiffig-Jørgensen har hellerikke helt rent mel i posen – tør hun fortælle sin mandsandheden?

22. december: I Grønland er der glæde og bryllup. Figur er urolig forFornøje-Fredericks luner – Det kræver både en psykolog og en MissFornøjelse, der viser sig at være den rene åbenbaring. Guntherhåber at få Julemandens tilgivelse. Fru Fiffig håber på at få sinmand tilgivelse, da hun endelig får fortalt sandheden om sitdobbeltliv. Hjemme i sukkermøllen er der tvivl om Pyt, Lunte ogGunther overhovedet kommer tilbage.

23. december: Det er en stor dag for Fornøje-Frederick - endelig skal han mødesin mor.... og senere sin bror, da de flyver til Grønland. Mon detendelig går op for Fiffigs-Jørgensen hvordan tingene hænger sammen?Mette Wuns får en hård landing, da hun på uheldig vis styrter ned ijunglen med de tre i næbbet. Nu skal Fortnisserne hjælpe med atlede; men hvad hjælper det, når de selv farer vild og blivervæk.

24. december: Nu det jul igen og nu det jul igen og..., men det er ikke alle dersynes det - for Vildnisserne er stadig små. De er lidt gladere; menhvad kan gøre dem glade nok? Til gengæld er Julemanden glad; og somdet hør´ og bør være, skal han besøge Holme-Olstrup først - forderefter at flyve videre, hvad Sukkermøllen også får glæde af. Lidttrylleri og magi kan ses både på den ene og den anden måde.

Facebook
Twitter