Nordvisionen flytter til DR Byen

Næste sommer flytter det fælles nordiske tv-samarbejde Nordvisionen sit sekretariat til Danmark. Henrik Hartmann tiltræder samtidig posten som ny generalsekretær.

Henrik Hartmann, redaktør i DR Undervisning, bliver vicepræsident for EBU-gruppe (Foto: Ulla Voigt © Type 1)

Næste sommer flytter det fælles nordiske tv-samarbejdeNordvisionen sit sekretariat til Danmark. Henrik Hartmann tiltrædersamtidig posten som ny generalsekretær.

DR Byen i Ørestad bliver centrum for de fremtidige aktiviteter iNordvision-regi, når Nordvisionen næste sommer flytter sitsekretariat til Danmark - nærmere bestemt DR Byen i Ørestad.

Nordvision-sekretariatet, der i dag har til huse på den norsketv-station NRK i Oslo, rykker til Danmark, når den nyudnævntedanske generalsekretær Henrik Hartmann fra DR tiltræder posten 1.juli 2006. Henrik Hartmann, der i dag er redaktør i DRUndervisning, afløser nordmanden Steffen Johanssen, som har væretgeneralsekretær siden januar 1996.

Traditionen tro bliver sekretariatet placeret i generalsekretærenshjemland. Det har tidligere haft hjemme i Finland, Sverige ogDanmark, som nu igen får æren. NV-sekretariatet i DR Byen bliverbemandet af tre-fire sekretariatsmedarbejdere, som sammen medgeneralsekretæren skal lede og koordinere tv-samarbejdet mellempublic service-selskaberne i de fem skandinaviske medlemslandeDanmark (DR), Norge (NRK), Sverige (SVT), Finland (YLE) og Island(RUV).

Nordvisionen blev etableret i 1959 - har således 45 år på bagen -som et samarbejde om udveksling af nyheder og tv-programmer landeneimellem og co-produktioner inden for alt fra børneprogrammer,drama, dokumentar, undervisning og underholdning.

Hver dag bringer DR 2½-3 timer med programmer fra de andreNordvision-lande. Samlet set resulterer samarbejdet årligt i 2500sendetimer med udvekslede eller samproducerede programmer i de femlande.

Læs mere om Nordvisionen påhttp://www.nordvisjonen.org/

Facebook
Twitter