Ny P1-serie ’Det optimerede menneske’

Skal vi skabe superbabyer, give sportsstjerner letvægtsknæ og spise piller for en bedre hukommelse? Ny P1-serie sætter fokus på videnskabens muligheder for at optimere mennesket og på de etiske spørgsmål, det rejser.

  • P1-serien ’Det optimerede menneske’ sætter fokus på fremtidens muligheder for at forbedre mennesket og på de etiske spørgsmål, disse muligheder rejser. (Foto: Agnete Schlichtkrull © Type 1)
  • P1-serien ’Det optimerede menneske’ sætter fokus på fremtidens muligheder for at forbedre mennesket og på de etiske spørgsmål, disse muligheder rejser. (Foto: Agnete Schlichtkrull © Type 1)
  • P1-serien ’Det optimerede menneske’ sætter fokus på fremtidens muligheder for at forbedre mennesket og på de etiske spørgsmål, disse muligheder rejser. (Foto: Agnete Schlichtkrull © Type 1)
1 / 3

Skal vi skabe superbabyer, give sportsstjerner letvægtsknæ ogspise piller for en bedre hukommelse? Ny P1-serie sætter fokus påvidenskabens muligheder for at optimere mennesket og på de etiskespørgsmål, det rejser.

Den teknologi og medicin, der bruges til at gøre syge menneskerraske og hjælper handicappede til at klare sig selv, kan i mangetilfælde bruges til at optimere raske mennesker. Men skal vi gørebrug af denne mulighed, og hvor langt skal vi gå? P1-serien ’Detoptimerede menneske’ sætter fokus på fremtidens muligheder for atforbedre mennesket og på de etiske spørgsmål, disse mulighederrejser. Serien byder på fem programmer, der handler om henholdsvisgenetisk optimering, teknologisk optimering, medicinsk optimering,robotten som ny art og kampen for det evige liv. 

Programmernes indhold:

Genetisk optimering - sendes 22. maj kl. 15 En dagvil vi kunne skabe musikalske børn og sørge for, at vores afkom fårstore, flotte muskler. Vi vil også kunne sortere de børn fra, somikke ser ud til at rumme noget særligt potentiale. Spørgsmålet er,hvordan vi vil bruge den viden, som genetikken giver os i takt med,at vi bliver klogere på den. I seriens første program sætter vifokus på de muligheder, genetikken kan give os i en nær fremtid. Iprogrammet medvirker blandt andre Professor Thomas G. Jensen fraHuman genetik på Århus Universitet og professor Peter E. Nielsenfra Panum instituttet, Kbh. Universitet.

Teknologisk optimering - sendes 29. maj kl. 15

Enfremtid med teknologisk optimering giver os mulighed for atforbedre mennesket på mange punkter. Ikke mindst i sportens verden.I forvejen presses atleterne til at levere nye grænseoverskridendeoplevelser og strække kroppen til hidtil usete mål. Men i takt medat rekordkurven flader ud, vil eliten måske blive parat til atoptimere kroppen yderligere for at kunne levere varen. Dopingaccepterer vi ikke. Men hvad med supersyn, forstærkede fodled ellerknæ af titanium? I programmet om teknologisk optimering ser vinærmere på mulighederne for at optimere mennesket ved indføring affremmedlegemer i kroppen og chips eller elektroder i hjernen. Iprogrammet medvirker bl.a. direktør for DanmarksGrundforskningsfond Thomas Sinkjær samt Ph.D Gert Balling, derbeskæftiger sig tværfagligt med forholdet mellem menneske ogteknologi.

Medicinsk optimering - sendes 5. juni kl. 15

Viguffer piller som pebermyntepastiller, og vi er klar til at spiseflere. Morgenbordet bugner med ginseng, kalktilskud og d-vitaminer,og de er bare forløberne for lægemidler, der kan fjerne detilstande, som vi ikke er tilfredse med. Omkring halvdelen afdanskerne synes, det er helt i orden, at sunde og raske menneskerspiser piller for at få en bedre hukommelse. Og piller, der kanudskyde søvnen og fjerne ethvert tegn på træthed i 40 timer, erallerede i brug i det amerikanske flyvevåben. I programmet ommedicinsk optimering medvirker bl.a. lektor ved Det FarmaceutiskeFakultet ved Københavns Universitet Claus Møldrup ogvidenskabsjournalist og biolog Lone Frank.

Robotten som ny art - sendes 12. juni kl. 15

Robotterne er på vej ind i plejesektoren, hvor de skal tage sig afde tunge opgaver. Indtil videre er de ikke særlig intelligente, menforskere i kunstig intelligens ved, hvordan man skaber selvlærenderobotter, der kan gøre brug af egne erfaringer. En dag vilrobotterne kunne aflæse vores følelser, og vi skal nok få etforhold til vores kommende hjælpere og arbejdskolleger. Vioverfører nemlig menneskelige egenskaber til dem, præcis som medkæledyrene derhjemme. I programmet om robotten som ny art medvirkerblandt andre Rodney Brooks, der er leder af Computer Science andArtificial Intelligens Laboratory på MIT, Massachusetts Instituteof Technology, Henrik Hautop Lund, der er professor ved MærskMc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet ogfilminstruktør Phie Ambo, der har lavet dokumentarfilmen’Mechanical Love’ om menneskelige følelser mellem robotter ogmennesker.

Kampen om det evige liv sendes 19. juni kl. 15

Serien ’Det optimerede menneske’ er tilrettelagt af Anne Kjær.Læs mere om serienher: http://www.dr.dk/P1/p1_temaer/Detoptimeredemenneske/

Facebook
Twitter