P1 Tema: Jagten på Faderen, Sønnen og Helligånden

Er danskerne ved at blive kristne - sådan for alvor? Det handler om danskernes åndelighed, om en fornyet interesse for kristendommen og om det sunde ved at tro, når P1 sender temaet 'Jagten på Faderen, Sønnen og Helligånden'.

  • Alter kalk (© Type 1)
  • Kors på kirkegård (© Type 1)
  • De ti bud (© Type 1)
1 / 3

Er danskerne ved at blive kristne - sådan for alvor? Det handlerom danskernes åndelighed, om en fornyet interesse for kristendommenog om det sunde ved at tro, når P1 sender temaet 'Jagten påFaderen, Sønnen og Helligånden'.

En undersøgelse foretaget af EU viser, at 64 %af danskerne tror på den kristne gud. Men hvad er det ivirkeligheden, danskerne tror på, når de kalder sig kristne?

P1 sender tre timers radio omdanskernes religiøse liv under titlen 'Jagten på Faderen, Sønnen ogHelligånden'. Temaet sendes lørdag 6. december fra kl.14.00- 17.00.

Time 1 - Faderen

Traditionelt fungererreligionen som en autoritær og almægtig Fader. Men Faderen ogtraditionerne er i krise. Temaets første time ser på fortiden ognutiden for at tage pejling på Faderens fremtid - og begynder vedat spørge, om danskerne er ved at blive kristne - sådan foralvor.

"Ja!" svarer teologen Henning Nørhøj ogidéhistorikeren Søren Hauge samstemmende. Der er dukket enstærkere interesse for kristendommen op blandt danskerne - ogsamtidig falder interessen for de ny-religiøse bevægelser.

Og så tager temaets første time ud i landetfor at høre præsterne og kirkegængernes mening - hvorfor synes engruppe konfirmander fra Sønderjylland, at kristendommen kunne væreet interessant bekendtskab?

Time 2 -Sønnen

Danskernes interesse for kristendommen ogfolkekirken handler ikke om en Faderlige supergud. De nye troendesøger en menneskeliggjort religion repræsenteret ved Sønnen:Jesus kunne tvivle, fejle og var dybt menneskelig. Han gik i dialogom troen frem for at være en autoritet. 

Temaets anden time går tæt på Sønnenskvindelige efterfølgere - bl.a. fortæller Danmarks førstekvindelige præst, Johanne Andersen, sin historie.

Stadig flere kvinder bliver præster - muligvisfordi de bedst viderefører Sønnens 'samtalereligion', sjælesorgenog omsorgen. ”Måske er det kvinderne, der skal redde folkekirken”,siger en mandlig provst. Og det er kvinderne i kirken ikke heltutilbøjelige til at give ham ret i. 

Time 3 -Helligånden

Tredje time sætter fokus på deudfordringer og muligheder, der ligger i den fornyede interessefor kristendommen og stadig flere danskeres tro på et helligtprincip. Hvilke krav stiller de mennesker, der er begyndt at vendesig mod folkekirken for at få svar på deres religiøse ogeksistentielle spørgsmål?

Umiddelbart forlanger de noget helt nyt afkirken: Flere deltagelsesmuligheder for menighederne, mere dialogog større rummelighed i forhold til forestillinger om ånder,dæmoner og mirakler. Ikke lige hverdagskost i de fleste sogne idag. Men i Bårse og Risskov er præsterne åbne over for de nyeudfordringer. Der arrangeres bl.a. pilgrimsvandringer, åndeligvejledning, dialog om prædikens indhold og meditation.  

Og så ser tredje time på de positive følger aftroen. Mennesker, der tror, lever væsentlig længere end andre ogforbliver raskere i længere tid, siger psykologen, Peter La Cour,der står i spidsen for det videnskabelige projekt 'Religion i det21. århundrede'. I et interview giver han indblik i forholdetmellem tro og helbred.

  • P1 temaet 'Jagten på Faderen, Sønnen og Helligånden'sendes lørdag 6. december kl. 14-17.Del 3 - Helligånden sendes også torsdag 11. december kl.13.00 

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk