Paulus og kvinderne

Tine Lindhardt taler i denne uges Mennesker og Tro med lektor Lone Fatum om Paulus’ kontroversielle udtalelser om kvinder, men også generelt om Paulus’ syn på køn, krop og ægteskab.

Tine Lindhardt taler i denne uges Mennesker og Tro med lektorLone Fatum om Paulus’ kontroversielle udtalelser om kvinder, menogså generelt om Paulus’ syn på køn, krop og ægteskab.

’Kvinder skal tie i offentlige forsamlinger’ er en berømt ogberygtet sætning, der har givet anledning til meget debat gennemtiderne. Det er ikke den eneste udtalelese af sin slags, Paulus kantages til indtægt for. Flere steder siger han tilsvarende, atkvinder skal underordne sig mænd, at de skal bære slør, at mandener kvindens hoved m.m.

Disse markante og kontakte udsagn er siden blevet brugt af noglekirkefolk i aktuelle kirkepolitiske debatter til at sige, atkvinder skal være og er underordnede mændene, og at kvinder derforikke kan blive præster og forkyndere.

Kan man bruge Paulus på denne måde? Kan man overføre hans udsagnfra en bestemt historisk sammenhæng til i dag? Var Pauluskvindefjendsk, kropsfjendsk og ægteskabsfjendsk?

Andre steder understreger Paulus, at der ikke er forskel på mandog kvinde, på jøde og græker, på træl og fri. Her virker hanoverraskende frisindet og moderne. Hvad mente Paulus egentlig omkvinder og deres rolle i kristendommen og kristne meningheder?

Det bliver emnet for samtalen i denne uges Mennesker og Tro, nårTine Lindhardt taler med Lone Fatum, lektor ved Institut forBibelsk Exegese i København.

FacebookTwitter