Præsteliv - Med Gud blandt syge

En præst er god at have ved hånden både i gode - og dårlige tider. Der er brug for præster ikke bare i sognekirken, men også steder hvor præster har spørgsmål som liv og død helt tæt på kroppen. Tom Kjær er hospitalspræst på Amtssygehuset i Herlev. Et arbejde som indbefatter megen smerte og lidelse, men også livsglæde.

  • Hospitalspræst oplever megen lidelse og smerte - men også livsglæde. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen © Type 1)
  • Hospitalspræst oplever megen lidelse og smerte - men også livsglæde. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen © Type 1)
1 / 2

En præst er god at have ved hånden både i gode - og dårligetider. Der er brug for præster ikke bare i sognekirken, men ogsåsteder hvor præster har spørgsmål som liv og død helt tæt påkroppen. Tom Kjær er hospitalspræst på Amtssygehuset i Herlev. Etarbejde som indbefatter megen smerte og lidelse, men ogsålivsglæde.

Seerne får lov til at følge Tom Kjærs alsidigevirke som hospitalspræst. Hans arbejde indbefatter samtaler medpatienter, som har behov for at snakke om livet, døden og Gud. Hanholder gudstjenester i kirkerummet. Gudstjenesterne er dog ikkenoget tilløbsstykke. Patienterne er ofte for syge til at møde op.Til gengæld transmitteres den ud til patienterne via højtalere, såalle indlagte har muligheden for at følge med. Og han trøster oglindrer pårørende, som har mistet et familiemedlem.

- Som hospitalspræst udfylder man et tomrum ial fokuseringen på kroppen og den sygdom som følger med. Folk er idag meget åndeligt søgende og vil gerne have svar på en massespørgsmål, siger Tom Kjær. Så han føler at der er mere brug for hami dag end nogensinde før.

Hans samtaler med patienterne handler meget omdøden og angsten for den. - Vi lever i et samfund, hvor vi ikkestiller os selv spørgsmålet om hvornår vi skal dø, men nærmere hvisvi skal dø. Derfor kommer det ofte som en stor overraskelse forpatienterne, hvor det bærer hen. Og spørgsmålet ’hvorfor mig’dukker op, fortsætter han. Døden fylder meget i hverdagen. Der dørcirka 1500 personer om året på Herlev Amtssygehus, og Tom Kjær harhaft kontakt til mange af de afdøde. Arbejdet indbefatter dog ogsåmegen livsglæde. - Den måde patienterne omstiller sig, og får detbedste ud af livet, til trods for deres situation er megetlivsbekræftende, siger Tom Kjær.

Tvivlen er en del af Tom Kjærs hverdag: - Jegkan da også engang imellem spørge mig selv om troen på Gud bare erren indbildning. Man skal ikke føle sig for skråsikker ogligegyldig hvor meget man tror, kan man ikke kontrollere sin egenskæbne. Jeg bruger tid på at bearbejde patienter som er blevetfortalt, at bare de tror nok, så skal de nok blive helbredt. Så erdet ekstra hårdt at få beskeden om en uhelbredelig sygdom.

Med Gud blandt syge er en del af serienPræsteliv, som tidligere på året fulgte en feltpræst i Irak. Den 9.juni klokken 22.00 på DR2 sendes ’Med gud bag tremmer’ - et portrætaf en fængselspræst i Horserød Statsfængsel.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter