Fødslen af det moderne Danmark fortalt gennem Grundtvig

En dramadokumentar i tre afsnit fortæller om poeten, præsten og politikeren N.F.S. Grundtvig, der har betydet så meget for det Danmark, vi kender i dag. Serien er samtidig hjørnestenen i et DR-fyrtårnsprojekt, hvor Grundtvig foldes ud som tema på tværs af alle DR’s platforme.

  • Ulrich Thomsen som Grundtvig. (Foto: A&M Productions/Alonso Mayo) (Foto: © Alonso Mayo)
  • Josephine Park spiller Marie Toft, den unge godsejerfrue som Grundtvig forelsker sig hovedkulds i. (Foto: A&M Productions/Alonso Mayo)
  • Nicolaj Kopernikus spiller Grundtvigs nære ven Sibbern og Ulrich Thomsen spiller Grundtvig. (Foto: A&M Productions/Alonso Mayo) (Foto: © Alonso Mayo)
  • Solvej Sonne Horn som unge Lise, Mads Reuther som unge Grundtvig og Oscar Dyekjær Giese som unge Sibbern. (Foto: A&M Productions/Alonso Mayo)
  • Lise var Grundtvigs første hustru. Hun spilles af Laura Bro. (Foto: A&M Productions/Alonso Mayo) (Foto: © Alonso Mayo)
  • Mads Reuther spiller den unge Grundtvig. (Foto: A&M Productions/Alonso Mayo) (Foto: © Alonso Mayo)
  • Programchef Anne Garlichs. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen)
1 / 7

Til maj næste år har DR premiere på en dramadokumentar i tre afsnit, der fortæller om fødslen af det moderne danske samfund gennem digteren, præsten, historikeren og politikeren Nikolai Frederik Severin Grundtvig.

Om baggrunden for at sætte fokus på Grundtvig fortæller programchef i DR Anne Garlichs:

- Når vi har valgt at skildre Grundtvig, er det, fordi han har haft enorm betydning for vores kulturarv, og hans tanker og ideer har haft indflydelse på meget af det, vi i dag betragter som en selvfølge: Vores demokrati, vores ytringsfrihed, vores adgang til uddannelse, vores foreningsliv, efterskoler og højskoler og ikke mindst de sange, vi i generationer har sunget til højtider og de store mærkedage i livet.

Ulrich Thomsen er Grundtvig og Adam Price er executive producer på serien, som er skabt på baggrund af en omfattende research og i samarbejde med en række Grundtvig-eksperter.

Hjørnesten i DR-fyrtårnsprojekt

Dramadokumentaren er samtidig hjørnestenen i et DR-fyrtårnsprojekt om Grundtvig. Det indebærer, at hans værdier og den indflydelse Grundtvig og hans tanker har haft på samfundet foldes ud som tema på tværs af alle DR’s platforme og inddrager relevante eksterne samarbejdspartnere som for eksempel museer, biblioteker, uddannelsesinstitutioner og andre, der kan være med til at gøre temaet synligt og vedkommende for så mange danskere som muligt.

Sideløbende med dramadokumentaren planlægger DR også en anden serie om Grundtvig og hans virke i 1800-tallets Danmark af historie- og kulturformidleren Liv Thomsen, der har stået bag en lang række af DR’s historieprogrammer.

Fællesskabet er afgørende

Anne Garlichs forklarer, at Grundtvig er relevant for os i dag, fordi han har været med til at påvirke vigtige samfundsinstitutioner som folkeskolen, folkestyret og folkekirken, og har gjort os i stand til bedre at forstå og tale om dem også i vores egen tid. Samtidig er Grundtvig en helt central hjørnesten i vores fællesskabsforståelse:

- For ham var fællesskabet altafgørende for et land og folks overlevelse gennem forandringer. For det er gennem fællesskabet, at vi styrkes. En tanke der ikke er så fremmed for os i dag, hvor vi selv står i en verden i forandring og igen og igen mærker, hvilken enorm styrke det har, når vi samler os. For bare tre år siden samlede vi os i coronakrisen, i dag samler vi os, når verden er i krig, når klimakrisen raser, og når vores demokrati trues. Kriser forbinder, og det har de gjort i over 200 år, og det er historien om Grundtvig et tydeligt billede på.

Tre nedslag: Digteren, præsten og politikeren

Serien er tre nedslag i de mest afgørende perioder af Grundtvigs liv, der dækker over de vigtigste sider i hans virke: digteren, præsten og politikeren. De er nøje udvalgt ud fra en omfattende research og i samarbejde med førende Grundtvig-eksperter og -forskere, som også medvirker i serien.

I serien kommer vi blandt andet ind i Grundtvigs liv og er med, da han skriver ”Dejlig er den himmelblå”, da han får Vartov kirke i København, og da han som politiker er med ved Grundlovens tilblivelse og vedtagelse.

Fyldt med modsætninger

Der har altid været mange holdninger til Grundtvig, hans virke og betydning. Han var en sammensat person og fyldt med modsætninger. Anne Garlichs uddyber:

- Grundtvig er allemandseje, og der findes et hav af fortolkninger af hans liv, hans værker, personlige breve, prædiker og så videre. Han skiftede mange gange i sit liv mening og ståsted. Så mange tolkninger af specifikke emner står og falder med, hvilken tid man tager udgangspunkt i. Det er vi fuldt ud bevidste om, og har været det hele vejen igennem i arbejdet med serien. Derfor ved vi også, hvilke fravalg og tilvalg vi har taget og hvorfor. Et helt centralt formål med serien er at skabe en anledning til at tale om, hvordan vi skal forstå Grundtvigs betydning, og hvordan, demokrati, kultur og fællesskaber spiller sammen i dag.

Som nævnt er dramadokumentaren om Grundtvig en del af et DR-fyrtårnsprojekt, som lanceres i 2024. De øvrige dele af projektet er endnu ikke helt på plads, men vil blive offentliggjort senere.