DR, Ebbefos Fonden og Østifterne vil forebygge unges mistrivsel

Mistrivslen blandt unge udgør et samfundsproblem. Derfor har DR igangsat ’P3 Missionen: Hvad gør dig glad?’, der i 2023 på tværs af P3’s platforme sætter fokus på den mentale trivsel hos unge. Nu går DR sammen med Ebbefos Fonden og Østifterne for gennem aktiviteter i hele landet at finde ud af, hvordan rammerne for et godt ungeliv kan styrkes. Første af en række tiltag er ’Operation Ha’ det godt’, der løber af stablen 9. marts på ungdomsuddannelser rundt i landet.

Med P3-Missionen vil DR, Ebbefos Fonden og Østifterne forebygge unges mistrivsel. Her er det fra venstre mod højre direktør Illa Westrup Stephensen, Ebbefos Fonden, bestyrelsesmedlem og stifter Vibeke Nyfos, Ebbefos Fonden, DR's generaldirektør Maria Rørbye Rønn, direktør Lars Suhr Olsen, Østifterne, og projektchef Laura Thatt, Østifterne. (Foto: © Uffe Weng)

Unges mentale trivsel er udfordret – og det er blevet værre de seneste år, ifølge den nyeste Nationale Sundhedsprofil. Mental trivsel er en forudsætning for, at mennesker kan udvikle sig og indgå i positive fællesskaber – og derfor er det vigtigt at få skabt de bedst mulige rammer for et godt ungdomsliv i Danmark.

Hvad skal der til for at vende udviklingen, så unge får det bedre? Det spørger ’P3 Missionen: Hvad gør dig glad? de unge om – dels gennem P3’s platforme og dels ved at slå kræfterne sammen med Ebbefos Fonden, Østifterne, rådgivende- og skoleorganisationer, festivaler med flere. Sammen med P3 vil organisationerne skabe en ramme, der starter samtaler blandt unge i hele landet. Et initiativ som forudsætter et tæt samarbejde med målgruppen.

- De unges mentale helbred er et anliggende, der vedrører hele det danske samfund. Derfor er det et både oplagt og vigtigt emne, P3 Missionen nu tager op. Jeg er rigtig glad for, at det kan ske gennem samarbejder med en række andre stærke kræfter fra blandt andre Ebbefos Fonden, Østifterne og et hav af andre dedikerede og fagligt stærke organisationer. Det giver flere og nye muligheder for at komme omkring trivselsudfordringen, siger DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn. Ledende redaktionschef Malene Birkebæk fra DR Ung fortsætter:

- P3 ønsker at give hele Danmarks ungdomsgeneration en stemme, som kan indgå i arbejdet med at styrke trivslen. Vi kender målgruppen på P3, vi har en bred kontaktflade med de unge, og vi ved, hvad det betyder at blive lyttet til. Men vi kan ikke gøre det alene, så derfor betyder samarbejdet med de mange organisationer rigtig meget for at vi sammen kan sætte en positiv bevægelse i gang til fordel for de unges mentale helbred.

9. marts kommer trivsel på skoleskemaet med ’Operation Ha’ det godt’

Den 9. marts klokken 10 lyder startskuddet til P3 Missionens 'Operation Ha' Det Godt', hvor ungdomsuddannelserne samles om unges mentale trivsel. I samarbejde med elev- og ledelses-organisationer på landets ungdomsuddannelser samt en kreds af rådgivningsorganisationer – herunder rådgivende organisationer og elevorganisationer- afvikler P3 Missionen et nyt trivselsarrangement på en lang række af landets ungdomsuddannelser: Faglige Grunduddannelser (FGU), erhvervsskoler og -gymnasier, handelsskoler og almene gymnasier.

Følg med på dr.dk/p3missionen, hvor eleverne 9. marts kan uploade input fra 'Operation Ha' det godt'.

Kommende tiltag i P3 Missionen

P3 Missionen afvikles i perioden 1. januar til 10. oktober 2023 med følgende formål:

 • Sætte unges mentale trivsel på dagsordenen

 • Styrke unges viden om mental sundhedsfremme

 • Sikre at unge bliver hørt, når de besvarer spørgsmålet ’Hvad gør dig glad?’.

Året igennem vil P3 i samarbejde med Østifterne, Ebbefos Fonden, de unge selv og en bred kreds af aktører i ungelivet gennemføre en lang række aktiviteter i hele Danmark og på P3’s flader. Det har til formål at indhøste ungeudsagn, der kan hjælpe beslutningstagere i Danmark med at forbedre rammen om et godt ungeliv. Aktiviteterne tæller udover trivselsarrangementet ’Operation Ha’ det Godt’ på et udsnit af landets ungdomsuddannelser 9. marts, en turné rundt til musikfestivaler og andre steder, hvor unge mødes samt tiltag, der har fokus på at styrke positive fællesskaber for unge.

- Børn og unges stigende mistrivsel er en af tidens helt store udfordringer, som vi må og skal gøre noget ved. Ebbefos Fonden er sat i verden for at udgøre et modtræk til mistrivsel, og vi ser det som en fantastisk mulighed at kunne indgå i et stærkt og ambitiøst partnerskab med DR om P3 Missionen. Sammen med Østifterne har vi derfor som fond valgt at støtte P3 Missionen med 10 mio. kr., og vi forventer os meget af dette partnerskab, hvor de unge mødes og inddrages på nye måder, og der genereres ny viden, som igen skal bruges til at skabe synlige og mærkbare forandringer. Vi glæder os til at folde partnerskabet ud med events og arrangementer i hele 2023 kulminerende med et topmøde i slutningen af året, siger direktør i Ebbefos Fonden, Illa Westrup Stephensen.

Projektchef i Østifterne Laura Thatt fortsætter:

- Der er ingen bedre til at beskrive, hvordan de har det, end de unge selv. Men det er helt afgørende, at der bliver skabt et rum med plads til, at de netop kan udtrykke sig, så vi kan forstå og tage livtag med mistrivslen. Dette rum vil ’P3 Missionen: hvad gør dig glad?’ skabe på en konstruktiv og positiv måde. Hos Østifterne er vi glade for at støtte op om dette, der stemmer overens med vores generelle formål om at være katalysator bag sociale og forebyggende indsatser, der skaber ringe i vandet, der er større, end hvad vi hver især formår. Derudover kommer vi sammen med Ebbefos Fonden og P3 til at aktivere civilsamfundet og beslutningstagerne, så vi får overført de unges egne tanker om mistrivslen til konkret handling. Vi forventer os rigtig meget af partnerskabet, fordi det er for de unge med de unges egne løsninger og handlinger.

Projektet markeres ligeledes fem steder i landet med store lysfigurer formet som et ungt menneske, der skal vise konsekvensen ved ikke at gøre noget ved den stigende mistrivsel. De fem lys kommer til at stå i Aarhus (Bruuns Galleri), Esbjerg (Torvet), Odense (Brandts Passage), København (Axeltorv) og foran DR Byen.

Unges mentale trivsel er også højt på dagsordenen i resten af DR i 2023, hvor der på tværs af kanaler og programmer løbende sætter fokus på forældres og resten af samfundets andel i at styrke rammerne om det gode ungeliv og forebygge unges mistrivsel.

P3 Missionen tager afsæt i seks livsarenaer, som danner rammen for unges liv. Disse livsarenaer er identificeret af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som er en af DR’s gennemgående partnere på P3 Missionen. De seks livsarenaer er:

 • Familien

 • Skole

 • Arbejde

 • Venner/sociale relationer

 • Fritidslivet

 • Onlinelivet

P3's eksterne samarbejdspartnere

P3 har i samarbejde med stærke eksterne partnere stablet hele P3 Missionen og Operation Ha’ det godt på benene. Nedenfor fremgår de involverede partner-organisationer.

Rådgivende organisationer:

Elevorganisationer:

Skolernes interesseorganisationer:

Ungdomsorganisationer

 • Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

 • Ungdomsbureauet o.a.