DR forhøjer erstatning til tidligere medlemmer af DR Pigekoret

DR har netop besluttet at hæve torterstatningsbeløbet til 28 tidligere medlemmer af DR Pigekoret.

(Foto: © Bjarne Bergius Hermansen)

DR har netop besluttet at hæve torterstatningsbeløbet til 28 tidligere medlemmer af DR Pigekoret, der tilbage i tiden blev udsat for seksuelle krænkelser og ledelsessvigt gennem årtier. DR har gennem de seneste måneder afsøgt mulighederne for at fravige retspraksis på området og modtog fredag Kulturministeriets vurderinger af mulighederne. På den baggrund hæver DR beløbet fra de oprindelige 25.000 kr. til 50.000 kr., der nu udbetales til hver af de 28 kvinder.

I november 2021 fremlagde DR den eksterne advokatundersøgelse af forhold i DR Pigekoret tilbage i tiden og påtog sig det fulde ansvar for det samlede svigt over for de tidligere medlemmer. Udover at påtage sig ansvaret på institutionens vegne, herunder for et markant ledelsessvigt, og undskylde over for de tidligere medlemmer af Pigekoret, bad DR den eksterne advokat igangsætte en undersøgelse af, om DR kunne have pådraget sig et muligt erstatningsansvar.

I marts 2022 afsluttede advokaten den juridiske undersøgelse af erstatningsspørgsmålet. I den forbindelse påpegede advokaten, at DR som offentlig institution var underlagt en række begrænsninger i forhold til at udbetale erstatning. Efter grundige vurderinger af lovgivning og praksis nåede han frem til, at de sager, der ikke var forældede, kunne afgøres indenfor en erstatningsramme på 5-25.000 kr. DR valgte med det samme at lægge sig på det maksimale beløb i alle tilfælde, men understregede også, at DR ønskede at betale et højere beløb til kvinderne, hvis det på nogen måde var muligt.

Nu er der nyt i sagen

DR henvendte sig i foråret til Kulturministeriet med henblik på at prøve at tilvejebringe hjemmel til at hæve beløbet. Og nu er der nyt i sagen.

- I fredags har vi modtaget en skriftlig vurdering fra Kulturministeriet som svar på vores oprindelige henvendelse fra foråret. Det indeholder deres vurderinger af forholdene herunder også mulighederne for, at DR kan hæve erstatningsbeløbet sådan, som vi har ønsket. På den baggrund har DR’s direktion netop behandlet erstatningsrammespørgsmålet igen og besluttet, at vi hæver torterstatningsbeløbet for hver af de kvinder, der har krav på erstatning. Det hæves fra den oprindelige fastsættelse på 25.000 kr. til 50.000 kr. - altså en fordobling af beløbet, som en markering af det voldsomme svigt, kvinderne blev udsat for, siger DR’s direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen.

Og han fortsætter:

- Vi forstår selvfølgelig godt, at ingen erstatning kan lave om på det skete - uanset beløbet. Alligevel håber vi, at det vil kunne bidrage til en slags afslutning på et meget dystert kapitel i kvindernes liv. Sammen med den uforbeholdne og dybtfølte undskyldning, som Maria Rørbye Rønn og jeg gav på vegne af DR i november, da advokatundersøgelsen blev fremlagt, viser det forhåbentlig kvinderne, at vi, der i dag har ansvaret i DR, har ønsket at se og anerkende de svigt, der er sket. Kvinderne der dengang var piger, burde aldrig være udsat for det, de blev udsat for og jeg er meget taknemlig for den tålmodighed, kvinderne har udvist i denne sag, siger Henrik Bo Nielsen.