Nyt kapitel i gammel sag om byggeri af DR Byen: DR’s formandskab opfordrer overborgmester til rimelig løsning

En aftale fra 2003 mellem DR og Københavns Kommune involverer nu også de danske domstole, efter at kommunen har stævnet DR med krav på et større milliardbeløb.

Næstformand i DR's bestyrelse Dennis Nørmark og bestyrelsesformand i DR Marianne Bedsted. (Foto: © agnete schlichtkrull)

En 20 år gammel aftale mellem DR og Københavns Kommune involverer nu også de danske domstole, efter at kommunen har stævnet DR med krav på et større milliardbeløb. Sagen udspringer af en gammel aftale om en køberet, som kommunen i 2003 fik til DR Byen i 2073. Der er således tale om en sag, der har sin rod i starten af 00’erne i forbindelse med planerne om at opføre DR Byen.

- Det er desværre endnu et kapitel i skandalen om byggeriet af DR Byen. Det er mere end 20 år siden, og det står tydeligt, at DR’s daværende ledelse og Københavns Kommune dengang indgik en aftale, som ingen af de to parter kan have gennemskuet konsekvenserne af. Aftalen skulle ikke være indgået, siger DR’s bestyrelsesformand Marianne Bedsted.

En gammel aftale uden klarhed

Københavns Kommune havde oprindeligt tilbagekøbsrettigheder på TV-Byen i Søborg og Radiohuset på Frederiksberg. I forbindelse med DR’s salg af disse ejendomme var der enighed om et frikøbsbeløb på 107 mio. kr.

I stedet for, at DR dengang betalte de 107 mio. kr. til kommunen, indgik den daværende ledelse i DR og Københavns Kommune i 2003 aftalen om kommunens køberet til DR Byen i 2073, selvom Københavns Kommune ikke havde været ejer af det areal, som DR Byen er opført på. Der er således tale om en køberet og ikke en tilbagekøbsret.

Med køberetten fik kommunen, hvad der svarer til en ejerandel til DR Byen i 2073, som havde til formål at beskytte kommunens oprindelige tilgodehavende på 107 mio. kr. tillagt en forrentning. Køberetten blev tinglyst i 2006.

Kommunens ejerandel i 2073 blev ikke endeligt fastsat i køberetten. I stedet indgik der i aftalen en matematisk formel for beregning af ejerandelen, når DR Byen var færdigbygget. Tilsyneladende har ingen af parterne tilbage i 2003 været opmærksomme på, hvor ekstremt følsom denne formel, og dermed kommunens ejerandel, var over for selv små ændringer i formlens værdier.

Kommunens nye krav står ikke mål med aftalens hensigt

I 2019 indledte DR og Københavns Kommune en dialog om de tekniske forhold i den tinglyste køberet til DR Byen i 2073, herunder om ændringer i formlens værdier siden 2003.

I 2021 tog sagen en uventet drejning, da kommunen stævnede DR med helt nye krav om, at det, der svarer til kommunens ejerandel i 2073, skal være over 600 procent. Altså over seks gange DR Byens værdi i 2073. Det reviderede kommunen senere til 305 procent, altså lidt over tre gange DR Byens værdi i 2073, og det er fortsat kommunens krav.

Det vil i så fald indebære, at DR i 2073 skal overdrage DR Byen kvit og frit til kommunen samt betale kommunen et stort milliardbeløb. Alt sammen for at kompensere Københavns Kommune for et udestående på 107 mio. kr. i 2003. - Det er lige så absurd, som det lyder. Vi anerkender naturligvis, at kommunen har et tilgodehavende hos DR. Men det er helt ude af proportioner og slet ikke i tråd med aftalens hensigt, at kommunen kræver at få en enorm gevinst, der langt overstiger de 107 mio. kr. tillagt en rimelig forrentning. De facto er det en gevinst, som kommunen høster på bekostning af alle danske skatteborgere i 2073, siger næstformand i DR’s bestyrelse Dennis Nørmark.

DR bestrider naturligvis kommunens krav og opfordrer i stedet kommunen til at genoptage dialogen om en rimelig løsning for begge parter i tråd med aftalens hensigt, nemlig at beskytte kommunens oprindelige tilgodehavende på 107 mio. kr.

- Vi håber fortsat på en løsning, der er rimelig for begge parter. Vi mener ikke, at det behøver at involvere de danske domstole, siger formanden for DR’s bestyrelse Marianne Bedsted og fortsætter:

- Både DR og Københavns Kommune er offentlige institutioner, og det er derfor indlysende, at den ene ikke vinder, blot fordi den anden taber. Jeg vil derfor opfordre Københavns overborgmester til sammen med os at tage ansvar for at finde en rimelig løsning, inden sagen skal føres ved byretten i sommeren 2024.

Københavns Kommunes køberet har fremgået af DR’s årsrapport fra 2003 og frem. DR’s forhandlinger med Københavns Kommune om at overføre rettigheder fra TV-Byen og Radiohuset til Ørestaden er omtalt i DR’s årsrapporter for 2001 og 2002.

DR har i september 2023 inviteret til at genoptage dialogen og forventer denne kan finde sted senere på efteråret.

Københavns Kommunes stævning er berammet til byretten juni 2024.

Kammeradvokaten fører sagen for DR.

Her skete det

Første gang udgivet 6. oktober 2023 klokken 18.06. Genudgivet på grund af tekniske problemer 10. oktober.