Vedligehold af sendenettet kan give radiotavshed på Fyn

Af hensyn til flysikkerheden skal såkaldte hindringslys i radiosendemaster udskiftes. Fra søndag den 13. november til tirsdag den 15. november kan FM- og DAB-radioer, der modtager signal fra Sdr. Højrup-senderen på Fyn opleve radiotavshed.

Du skal muligvis stille lidt på radioen eller gå på DR Lyd, hvis du vil være sikker på at høre radio på Fyn fra den 13.-15. november. (Foto: © Agnete Schlichtkrull)

Hindringslys er sikkerhedslys, der sidder i radio-sendemaster, som er over 100 meter høje, så fly kan se masterne og undgå at flyve ind i dem. De nuværende hindringslys har siddet der i cirka 30 år og er begyndt at have driftsmæssige udfordringer.

Derfor har Trafikstyrelsen, som har ansvaret for hindringslysene, bestilt Cibicom, som ejer sendemasterne og drifter DR’s radiosendenet, til at udskifte lysene i ni radiosendemaster placeret rundt om i hele landet. Der arbejdes på én mast af gangen, og mens arbejdet pågår, kan FM- og DAB-radioer miste signalet.

Fra søndag den 13. november til tirsdag den 15. november er det Sdr. Højrup-senderen på Fyn, der vedligeholdes. Det betyder, at der i perioder lukkes for radiosignalet. Det vil berøre FM- og DAB-dækningen på store dele af Fyn.

Du kan stadig høre radio

Bliver din FM- eller DAB-radio tavs, anbefales det i stedet at lytte til radio via dr.dk/lyd. Du kan også downloade DRs radioapp, DR Lyd

Har man ikke mulighed for at lytte til internetradio, så kan man forsøge at modtage fra en række andre FM-sendere. Radioen skal i så fald tunes ind på følgende frekvens:

Vedligehold på sendemasten på Fyn fra 13.-15. november foregår i følgende tidsrum:

Søndag den 13. november fra 9.05 - 15.00

Mandag den 14. november fra 10.15-11.45 samt 16.05-17.15

Tirsdag den 15. november fra 10.15-11.45 samt 16.05-17.15

Dagene op til udskiftningen udsendes spots på DR’s flader, som indeholder information om, hvem der vil blive berørt samt henvisning til DR Lyd for fortsat at kunne lytte med.

Udover spots i radioen kan man hele tiden få information på tekst-tv side 745 samt på dr.dk/hjælp.

I tilfælde af behov for at udsende meddelelser af beredskabsmæssig karakter, afbrydes arbejdet på masten, og i løbet af ganske kort tid vil signalet igen være tilbage.