Pressenævnet: DR skal rette en berigtigelse

En berigtigelse, som TV-Avisen bragte i april, var ikke, som den skulle være, fastslår Pressenævnet. Nu skal DR rette den.

En berigtigelse, som TV-Avisen bragte i april, var ikke, som denskulle være, fastslår Pressenævnet. Nu skal DR rette den.

DR skal nu rette en berigtigelse, der blev bragt i TV-Avisentilbage i april. Det har Pressenævnet afgjort, efter at firmaetTannis Food A/S har klaget over indholdet af DRs berigtigelse iførste omgang.

Hele sagen handler om TV-Avisens ’Indsigt’, der den 29. marts iår bragte et indslag om handel med for gammel bacon. Her blev detsagt, at Tannis Food skulle være indblandet i en sag, hvor fleretons bacon var solgt til danske importører med falskdatomærkning.

Af berigtigelsen den 5. april fremgik det, at Tannis Food intethavde at gøre med sagen. Men TV-Avisen tilføjede så samtidig, atfirmaet var involveret i en anden sag om 80 tons gammelt kalkunkød,der blev eksporteret til Tyskland med en forkert mærkning.

Kalder berigtigelse irrelevant

Tilføjelsen faldt Tannis Food A/S for brystet. Her mente man, atdele af DRs berigtigelse var irrelevante, og at Tannis Food derforhar krav på en fornyet berigtigelse, og det har Pressenævnet nugivet dem ret i.

I sin kendelse fastslår Pressenævnets medlemmer, at enberigtigelse skal foretages i en sådan form, at seerne får klarmulighed for at blive opmærksomme på den.

"Pressenævnet finder, at den rettelse, som DR oplæste den 5.april 2006 var i en sådan form, at seerne ikke fik fornødenmulighed for at blive opmærksomme på berigtigelsen, fordi DRtilføjede en oplysning om en anden sag, som Tannis Food erindblandet i. Nævnet udtaler kritik heraf," hedder det iafgørelsen.

DR er nu blevet pålagt at offentliggøre et resumé af kendelsen,blandt andet efter TV-Avisen klokken 21.00 og på tekst-tv.