Radio- og tv-nævnet: DR har opfyldt krav til fulde

DR har i 2016 til fulde opfyldt public-service-kontraktens krav. Sådan lyder det fra det Radio- og tv-nævnet, der hvert år går DRs public service-aktiviteter efter i sømmene.

DR har overholdt public service-kontraktens krav i 2016, konkluderer Radio- og TV-nævnet. (Foto: DR Design © Type 1)

DR redegør hvert år for, hvordan man har levet op til de forpligtelser, der er stillet til public service-institutionen. Radio- og tv-nævnet, der er uafhængigt og hører under Slots- og Kulturstyrelsen, vurderer på den baggrund, om DR har levet op til kravene.

Svaret på dette års redegørelse er nu kommet, og nævnet noterer sig blandt andet, at DR i forhold til de unge lægger vægt på det danskproducerede indhold, og at DR i 2016 har styrket den regionale dækning.

Jeg er glad for, at nævnet noterer sig DRs fokus på danskproduceret indhold til de unge og vores indsats for at give dem samfundsaktuelle historier på DR3 og P3.

DRs generaldirektør Maria Rørbye RønnSamlet set er konklusionen klar for 2016:

”På baggrund af sin gennemgang af DRs public service-redegørelse for 2016 finder Radio- og tv-nævnet, at DR i 2016 til fulde opfylder public service-kontraktens krav, og at redegørelsen giver et fyldestgørende og retvisende billede af DRs programudbud og danskernes brug heraf.”

DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn glæder sig over nævnets klare konklusion.
”DRs særlige rolle i det danske mediebillede er bygget på, at vi kan levere noget unikt indhold til hele befolkningen. Public service-kontrakten er den konkrete udmøntning af de forpligtelser, og derfor er jeg meget tilfreds med, at nævnet så entydigt vurderer, at vi lever op til kontrakten.”

Radio- og tv-nævnet noterer sig også, at DR i 2016 på en række områder har åbnet for dialog og samarbejder. Det gælder blandt andet DRs musikhandlingsplan, øget samarbejde med de danske teatre om formidling af scenekunst samt stadig mere dialog om tilgængelighed med de danske handicaporganisationer og igennem DRs brugerråd.

Samarbejde og dialog


Maria Rørbye Rønn er tilfreds med, at nævnet på en række centrale områder anerkender den aktuelle udvikling i DR.

”Jeg er glad for, at nævnet noterer sig DRs fokus på danskproduceret indhold til de unge og vores indsats for at give dem samfundsaktuelle historier på DR3 og P3. De unge går i front med at bruge medierne på nye måder, og jeg er utrolig stolt af, hvordan DR3 i de seneste år har formået at nå ud til de unge med indhold, der går tæt på deres virkelighed. Jeg synes desuden, det er positivt, at nævnet bider mærke i, at vi i 2016 er fortsat med at styrke den regionale dækning for at spejle mangfoldigheden i de forskellige dele af landet,” siger Maria Rørbye Rønn.

Radio- og tv-nævnet gennemgår i sin udtalelse alle public service-kontraktens krav til, hvad DR skal redegøre for, og vurderer desuden, at DRs samlede redegørelse ”…giver et fyldestgørende og retvisende billede af DRs programudbud og danskernes brug heraf.”

Fakta om public service-kontrakten
DRs forpligtelser er fastlagt i den såkaldte public service-kontrakt, som indeholder krav til DRs indsats på en række områder. Det gælder blandt andet nyheder, dansk musik, dramatik og kultur samt indhold til børn og unge. Den aktuelle public service-kontrakt er fastlagt på baggrund af medieaftalen 2015-2018, der blev indgået mellem alle Folketingets partier.

Radio- og tv-nævnet består af 10 medlemmer og er nedsat af kulturministeren. Det nuværende nævn er udpeget for perioden indtil 31. december 2020.

Læs udtalelse fra Radio- og tv-nævnet her

Læs public service-redegørelsen fra DR på dr.dk/dri2016