Romerriget (4:4) "Rystende år"

Stor dokumentarserie i fire dele fortæller om det mægtige Romerriges første hundrede år. En dramatisk historie om stor statsmandskunst, kejserligt vanvid og terror, intriger og mord. En historie om berømte mænd og kvinder, men også om de millioner af almindelige mennesker, der satte sit præg på rigets historie

Stor dokumentarserie i fire dele fortæller om det mægtigeRomerriges første hundrede år. En dramatisk historie om storstatsmandskunst, kejserligt vanvid og terror, intriger og mord. Enhistorie om berømte mænd og kvinder, men også om de millioner afalmindelige mennesker, der satte sit præg på rigets historie

Neros død betød afslutningen på dynastiet Augustus, og det betødogså afslutningen på en tid med ubrudt fred i byen Rom. Oprøret varbegyndt i Gallien og bredte sig til Spanien. Den romerske hær, dervar udstationeret her, rejste sig i protest og marcherede imod Rom.Imperiet genlød af borgerkrigens rasen, og generaler overalt iriget overvejede, om de skulle gå ind i kampen om magten.

Jerusalems erobring

Én af dem var en general fra provinsen Judæa ved navn Vespasian.Han var en af det romerske hærs dygtigste generaler, og det bevistehan ved at gå sejrrigt mod Rom, hvor Vespasian i år 69 blev udråbtsom kejser af Rom. Rom var blevet et militært diktatur.

Kejser Vespasian vidste, at han ikke kunne holde imperiet sammenalene på sin nyvundne værdighed, at hans egentlige magt afhang afhæren, og at intet kunne cementere hans magt stærkere end en sejr idet fremmede. Han vendte blikket mod sin gamle provins Judæa, hvorden jødiske befolkning i fem år havde ført uafhængighedskrig modRom. Han indtog Jerusalem i et blodbad, der stadig står gny om.

Fred og stabilisering

Vespasian genopbyggede den krigshærgede by. Han opførte templer,et teater og indledte byggeriet til et kæmpe amfiteater, der senerefik navnet Colosseum. Han var sparsommelig, og statslige udgifterblev finansieret gennem nye skatter. Imperiet kunne ånde lettet op.Efter årtier med overgreb og usikkerhed blev Vespasian meget mereend en sejrrig general. Han blev rigets håb om stabilitet. Selvikke tragedien i Pompeji i år 79 satte spørgsmålstegn ved hansstyre.

Kejser Vespasian havde ændret mange ting, undtagen én. "Minesønner skal efterfølge mig, eller også skal ingen gøre det", sagdehan. Imperiet var stadig underlagt arvefølgens snærende bånd. I år81 kom Vespasians yngste søn til magten. Hans navn var Domitian, oghan skulle vise sig at være en lige så stor tyran, som de hidtilkendte. I år 96 måtte Rom skille sig af med endnu en despot.Domitian blev myrdet af en gruppe, der også talte hans egenhustru.

Kejser Trajan

Endnu en gang skulle hæren afgøre Roms fremtid, og for førstegang samarbejdede de romerske generaler om at finde den næstekejser, som de tvang til at adoptere en passende arving uden forhans slægt. Det skulle vise sig at falde heldigt ud, for den næstebetydningsfulde kejser i Rom blev en spanskfødt senator ved navnTrajan, og under ham skulle Rom gå lige så succesrigt ind i detandet århundrede, som det var kommet ind i det første.

Romerriget skulle overleve i adskillige århundreder, men de mændog kvinder, der levede i det første århundrede, har for altid satsig spor i historien.

Originaltitel: The Roman Empire – In the First Century

Produktion: Goldfarb and Koval Production/PBS/ DevillierDonegan, 2001

Facebook
Twitter