Sagen ifølge sand - Flugten fra Jehova

De fleste danskere møder Jehovas Vidner foran hoveddøren, når de forsøger at hverve medlemmer. I de fleste tilfælde bliver døren smækket i. Men det lykkes også at skaffe nye tilhængere, og i dag har Jehovas Vidner 15.000 medlemmer i Danmark. Kaare Sand har besøgt Jehovas vidners højborg i Kolding.

De fleste danskere møder Jehovas Vidner foran hoveddøren, når deforsøger at hverve medlemmer. I de fleste tilfælde bliver dørensmækket i. Men det lykkes også at skaffe nye tilhængere, og i daghar Jehovas Vidner 15.000 medlemmer i Danmark. Kaare Sand harbesøgt Jehovas vidners højborg i Kolding.

Trossamfundet udstøder på den anden sideomkring 100 medlemmer hvert år. For Som Jehovas Vidne forpligterman sig til et liv under faste regler. Det er f.eks. forbudt atmodtage blod, at stemme ved et valg, at deltage i militærtjeneste,at ryge og at begå utroskab. Bryder man reglerne, bliver manudrenset.

Børn skræmt

DR2’s Kaare Sand har besøgt Jehovas Vidnershøjborg i Holbæk, hvor bl.a. Vagttårnet bliver trykt. Han talerogså med tidligere Jehovas Vidner, der har mistet familie ognetværk efter at være blevet udstødt.

- Jeg har forsøgt at få kontakt med mine børnuden held, siger Poul Dal, der er tidligere overhoved i en afJehovas Vidners menigheder. Men mine børn er blevet skræmt af dereslitteratur til ikke at se mig, og de besvarer ikke mine opkald.

Også Kristian Molbo, 23 år, er blevet tvungettil at forlade Jehovas Vidner, bl.a. fordi han på et tidspunktbegyndte at interessere sig aktivt for politik. En klarovertrædelse af trossamfundets regler,

- Jeg kan ikke gøre de ting, jeg vil i JehovasVidner, siger Kristian Molbo, og jeg kan ikke tænke de tanker, jeggerne vil, når jeg er blandt Jehovas Vidner.

Til det siger informationschef Erik Jørgensenfra Jehovas Vidners højsæde i Holbæk:

- Bibelen siger, at vi ikke skal have nogetsocialt at gøre med de udstødte.

Yderligere information

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk