Sagen ifølge Sand - Ribuskonflikten

Brandattentater, trusler og hærværk var dagligdagen under Ribuskonflikten i Esbjerg i 1995. I dag er der stadig ondt blod mellem borgere og politi i byen. TV-journalist Kaare Sand taler med chauffører, politi og skruebrækkere, som ikke har glemt ni måneders bitter arbejdskamp i byen.

Brandattentater, trusler og hærværk var dagligdagen underRibuskonflikten i Esbjerg i 1995. I dag er der stadig ondt blodmellem borgere og politi i byen. TV-journalist Kaare Sand taler medchauffører, politi og skruebrækkere, som ikke har glemt ni månedersbitter arbejdskamp i byen.

En af de aktivister, der blev dømt for nogle mindre forhold underkonflikten, var medlem af chaufførernes støttekomite, Peter KleistChristiansen. Det var blandt andet Peter Kleist Christiansen, dermodtog det såkaldte "Hr Værk-brev", hvor en anonym brevskriverpåtog sig ansvaret for de alvorlige hærværksepisoder mod politikerei området.

Politiet kritiseres

I tv-programmet retter Peter Kleist Christiansen et alvorligtangreb mod Esbjerg Politi.

- Vores primære grund til at aflevere "Hr Værk brevet", var ikke atfælde en mand. Det var at afsløre, at politiet ikke ønskede atopklare det hærværk, der var foregået. Politiet havde det fint med,at de igennem pressen kunne sværte os til og svække os i voreskamp, siger Peter Kleist Christiansen.

- Det ærgrer mig da grusomt, at vi aldrig fik opklaret de herforhold, siger tidligere politimester i Esbjerg, Jørgen Ilum, som imellemtiden er blevet politimester i Århus.

Lækage fra politigården

 

Men i "Sagen ifølge Sand" stilles der spørgsmålstegn ved politietsrolle før byretssagen i 1997. Umiddelbart før retssagen sivede dernemlig oplysninger ud fra Esbjerg Politigård om, at politimesterJørgen Ilum havde klaget over den nu afdøde dommer, Babro Geigers,alkoholproblem. Det var Babro Geiger, som under det allerførstegrundlovsforhør tilbage i 1995 løslod blandt andre Peter KleistChristiansen.

I programmet bliver politimester og formand for landetspolitimestre, Jørgen Ilum, konfronteret med lækagen frapolitigården, som han i første omgang nægter ethvert kendskabtil.

"Sagen ifølge Sand" er produceret af Bastard Film for DR TV.

 

Yderligere oplysninger: Kaare Sand, tlf. 35 25 00 28 eller 40 68 8028, Henrik Mundbjerg, tlf. 35 25 06 19 eller 40 93 42 43 ellerPeter Sikker, DR TV Pressecenter tlf. 35204084.