Salmer for fuld musik

Det handler blandt andet om, hvordan musikalsk nyfortolkning af gamle salmer kan fornye kirken og gudstjenesten, når Erik Lindsø besøger Den Danske Salmeduo i kulturprogrammet Lindsø på P2.

Storyteller og foredragsholder Erik Lindsø er vært i P2's nye kulturprogram, Lindsø, der går i luften 2. januar 2003. (Foto: Agnete Schlichtkrull © Type 1)

Det handler blandt andet om, hvordan musikalsk nyfortolkning afgamle salmer kan fornye kirken og gudstjenesten, når Erik Lindsøbesøger Den Danske Salmeduo i kulturprogrammet Lindsø på P2.

Ved pinsegudstjenesten 8. juni får tonen en ny klang. Den Danske Salmebog udkommer nemlig i en ny udgave 6. juni, ogsangglade kirkegængere får hele 142 nye salmer at vælgeimellem.

Den nye salmebog er på sin vis en fornyelse af kirken, og i denanledning sætter Erik Lindsø fokus på den musikalske nyfortolkningaf salmer: kan den være med til at skabe interesse om gudstjenestenog kirken hos de danskere, der af den ene eller den anden grundikke kommer, når kirken holder åbent? 

En kirke i tidens toneklang

Enistandsættelse af kirken med moderne kirkekunst, farvesætning ognye og bedre siddepladser kan gøre kirken til et bedre rum atopholde sig i. Et rum, som man kan få lyst til at opsøge igen.Måske kan en fornyet instrumentering og musikalsk nyfortolkning afsalmerne gøre det samme? Måske kan kirken - når den fyldes medtidens toneklang - skabe et vækstlag og en moderne fornemmelse forden forkyndelse, som er anledningen.

Hvad sker der i og med kirken, hvis forkyndelsen fik størregennemslagskraft gennem salmerne, musikken og sangen frem forpræstens prædiken?

Den danske Salmeduo

Vært Erik Lindsø har iudsendelsen besøgt de to århusianske musikere Christian Vuust ogHans Esbjerg, der sammen danner Den Danske Salmeduo. De spillerinstrumentale nyfortolkninger af danske salmer på en måde, der ikkeer hørt før. Deres musik henter inspiration fra jazz, nordiskfolkemusik og klassisk musik, men med udgangspunkt i at salmerne ernoget af det mest livskraftige, vi har. Salmerne er "standards" -klassiskere - i danskernes hverdag, og Den Danske Salmeduo menermed deres musik at kunne bibringe en fornyet forståelse af dettekstlige indhold.

Lindsø på P2

Lindsø på P2 er etkulturprogram med omdrejningspunkt i gode historier og skævevinkler på kunst, kultur og hverdagsliv. Hver torsdag 14 - 15sætter Erik Lindsø sammen med en eller flere gæster fokus på etbestemt emne.

FacebookTwitter