Sendemaster i Thisted og Århus får skiftet antenne i efterårsferien

Arbejdet på sendemasten i Thisted betyder, at husstande i Thy-området, som modtager DRs kanaler digitalt med en antenne vil opleve sort skærm fra 12. til 17. oktober. Seere i Århus vil kun opleve få minutter med sort skærm.

Antenne (Foto: Digi-TV © Type 1)

Arbejdet på sendemasten i Thisted betyder, at husstande iThy-området, som modtager DRs kanaler digitalt med en antenne vilopleve sort skærm fra 12. til 17. oktober. Seere i Århus vil kunopleve få minutter med sort skærm.

For at være klar til, at Danmark den 1. november skifter tildigitalt tv-signal, skal antennerne på sendemasterne i Århus ogThisted skiftes. Antenneudskiftninger i de 300 meter højesendemaster vil - afhængigt af vejret - ske med en helikoptertirsdag den 13. oktober.

Thy-området hårdt ramt

Arbejdet på Thisted-senderen berører husstande i Thy-området,som modtager DRs kanaler digitalt med en antenne. Disse seere vilopleve sort skærm fra mandag den 12. til lørdag den 17. oktober omformiddagen. TV 2’s analoge og digitale tv-signal vil også væreberørt af arbejdet, mens DRs analoge tv-signal ikke bliverpåvirket. Så digitale antenne-tv-seere kan med fordel skifte tilanalogt tv-signal i de fem dage, hvis de har mulighed for det.

Arbejdet på Thisted-senderen berører ikke seere, som får deressignal fra kabel eller satellit. Men får de signalet fra enantenneforening, vil de blive berørt, hvis antenneforeningen får DRog TV 2’s tv-signal fra en antenne. Bredbånds-tv kan også bliveberørt.

Kun få minutter sort skærm i Århus

Arbejdet på Søsterhøj-senderen i Århus berører kun det analogetv-signal. Det vil kun give nogle få minutter med sort skærm omeftermiddagen den 13. oktober, mens der bliver omstillet tilnødsender.

FAKTA:

DR og TV 2|DANMARK A/S har siden april 2006 sendt publicservice-kanalerne DR1, DR2, TV 2 og de regionale TV 2-virksomhedersamt tegnsprogstolkning og DR Update som digitalt tv via DIGI-TV(www.digi-tv.dk). Antenne-tvudgør 17-18 procent af alle 2,4 mio. danske husstande. Detestimeres, at knap en fjerdel af de danske antenne-tv-husstandeallerede har skiftet til digitalt antenne-tv. De øvrige danskehusstande – ca. 80 procent - modtager tv-signaler fra hhv. kabel-og satellit eller via fællesantenneanlæg og bredbånd. Det erpolitisk besluttet, at Danmark slukker for det analoge tv-sendenet31. oktober 2009, hvorefter public service tv-kanalerne samt nyekanaler fra DR og Folketinget samt nye lokale regionale tv-kanalerkun udsendes digitalt fra 1. november 2009.

Læs mere om det analoge sluk og digitalt tv påwww.omtv2.tv2.dk, påwww.detnyetv-signal.dkog påwww.dr.dk/digitalttv.

Facebook
Twitter