Sidste dage på Al-Aqsa – lukningen af en arabisk friskole

I juni 2003 fik den arabiske friskole Al-Aqsa på Frederiksberg fjernet sit statstilskud. Det betød, at skolen måtte lukke. Sagen ifølge Sand har fulgt elever og lærere i skolens sidste hektiske dage.

DR 2's Kaare Sand følger nogle indvandrere, der har fået arbejde som skraldemænd inden for et ellers traditionelt dansker-erhverv. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen © Type 1)

I juni 2003 fik den arabiske friskole Al-Aqsa på Frederiksbergfjernet sit statstilskud. Det betød, at skolen måtte lukke. Sagenifølge Sand har fulgt elever og lærere i skolens sidste hektiskedage.

Ikke mindst den dag, hvorUndervisningsministeriet fører tilsyn for sidste gang. Et tilsyn,der skal vise sig at blive afgørende for skolens fremtid. 

- Det er en trist dag, der berører os alledybt, siger lærer og tillidsmand på skolen, Tom Esmark, iprogrammet.Vi havde ikke i vores vildeste fantasi drømt om, atministeriet ville lukke skolen.

Nu kan jeg ikke lade være med at tænke på,hvad der skal ske med børnene.

De omkring 60 elever med forskellig etniskbaggrund har typisk haft problemer i folkeskolen. Derfor var dekommet til Al-Aqsa, hvor et af kendetegnene var, at de havde detgodt sammen og at mobning ikke forekom.

Men i maj 2002 skærpede et flertal iFolketinget tilsynet med friskolerne. Kritikere har peget på, atdet især er gået ud over de arabiske friskoler. Kontorchef HenrikKøber i Undervisningsministeriet afviser, at der var tale om enpolitisk lukning i sagen om Al-Aqsa:

- Det her er ingen politisk sag. Der står iloven om friskoler, at undervisningen skal leve op til, hvad deralmindeligvis kræves i folkeskolen. Det mener vi ikke, den gjordepå Al-Aqsa.

Beslutningen om at fjerne tilskuddet kom eftertalrige besøg af ministeriets konsulenter, der overværedeundervisningen. På Al-Aqsa var der voldsomme frustrationer over denmåde, tilsynet foregik på.

- Det er tydeligt, at ministeriets konsulenterikke har været os venligt stemt, siger lærer Michael Lindboe iprogrammet. Både lærere og elever har følt et voldsomt pres, oghver eneste lille fejl er blevet skrevet minutiøst ned.

- Det virker, som om beslutningen var taget påforhånd.

Facebook
Twitter