Socialrådgiverne

Tre socialrådgivere har givet DR eksklusiv adgang til at følge deres arbejde med de sårbare børn og familier, der er endt som en sag hos myndighederne.

Socialrådgivere arbejder med de mest følsomme sager i udsatte menneskers liv. De spiller en hovedrolle, når familier mistrives, når børn skal tvangsfjernes og når pengene i fattige familier er sluppet op.

Men hvordan håndterer socialrådgiverne de mange skæbnesvangre valg og dilemmaer, de dagligt står i? Hvad synes familierne om at være overvåget af myndighederne? Og hvordan vurderer "systemet" om en indsats er det hele værd?

Det er nogle af de spørgsmål, som dokumentarserien 'Socialrådgiverne' rejser gennem seks udsendelser fra Odense Kommunes Børn- og Ungeforvaltning. Tre socialrådgivere har givet DR eksklusiv adgang til at følge deres arbejde med de sårbare børn og familier, der er endt som en sag hos myndighederne.

Hvad er en social indsats?

Dokumentarserien er et forsøg på at komme bag facaden og kaste lys over, hvordan socialrådgiverne arbejder med de udsatte familier, og give et indblik i, hvor kompleks og langvarig, en social indsats i en familie er. Virkeligheden er mere kompliceret end det fremgår af de meget ekstreme sager, som offentligheden kender som for eksempel Tønder - og Brønderslev-sagen. Alene i Odense Kommune anslår man, at cirka 2800 børn årligt har en sag kørende ved Børn- og Ungeforvaltningen, fordi de ikke trives.

Dokumentaren følger socialrådgiver Sira Lund, der skal beslutte om fire små børn skal fjernes fra deres far og mor og anbringes uden for hjemmet, eller om det er muligt at give forældrene redskaber til at klare det selv og forblive samlet som en familie, der fungerer.

Socialrådgiver Rasmus Freimann skal kontrollere, om anbringelsen af en teenagedreng på et behandlingshjem giver det ønskede udbytte for drengen og for familiens trivsel, og Linda Andersen skal hjælpe to børn, der bor i en familie, som er præget af psykisk sygdom og vold.

Når myndighederne blander sig i familielivet

Socialrådgiverens arbejde er ikke kun at hjælpe, det handler også om at kontrollere. Når socialrådgivere skal sikre, at børn vokser op under forsvarlige forhold, optræder de som myndighedspersoner.  Der foregår arbejdet ofte i konflikt med deres klienter. I serien møder vi nogle af de mennesker, der i årevis har været en sag i kommunen, og som føler sig uretfærdigt behandlet. Vi får et indblik i, hvordan det er, konstant at være overvåget af myndighederne og hvordan socialrådgiverne håndterer det svære samarbejde med utilfredse klienter.

Velfærdssamfundets seriøse dilemmaer

Socialrådgiverne forvalter en meget stor del af det budget, som staten tildeler det sociale område, og de står i forreste række, når det gælder om at føre socialpolitikken ud i livet. Alligevel er deres arbejde dagligt præget af sager, hvor tvivl og dilemmaer fylder meget. At tvangsfjerne børn er et eksempel på dette: Hvis forældre slår deres børn eller sulter dem, så er der ingen tvivl om sagen.

Men hvad med de familier, der ligger i et grænseområde? Skal man anbringe børnene - hvilket ikke er lykken, for så mister de deres forældre, som elsker dem over alt på jorden! Eller skal man forsøge at gøre forældrene til bedre forældre, med risiko for, at det mislykkes og påvirker børnene negativt? Det er ét af de centrale dilemmaer, som denne dokumentarserie søger at belyse.

Hvordan håndterer socialrådgiverne hverdagens dilemmaer? Hvilke værdier ligger til grund for socialrådgivernes valg? Og hvad tjener samfundet bedst?

I dokumentarserien 'Socialrådgiverne' er vi nede i velfærdssamfundets maskinrum. Dér hvor milliarder af kroner bruges på langvarige sociale indsatser i danske familier, der har brug for hjælp, så deres børn får muligheden for at bryde den sociale arv. Serien giver indblik i, hvor kompliceret og ressourcekrævende socialrådgiverens arbejde er - og hvor lang vejen til succes kan være for alle de involverede parter.

'Socialrådgiverne' er i seks afsnit, som sendes torsdage på DR1 klokken 20.30, første gang den 21. august.

1. Anne Sofie Christensen Bau Pressekontakt: Yderligere oplysninger