Temalørdag: Folk ved fjorden - Mariager Fjord

De kalder den Danmarks smukkeste, den 42 km lange Mariager Fjord, der adskiller Østjylland og Nordjylland. DR 2 møder folk og forår ved Mariager Fjord

Den unge, veltrænede hadsunder Thor Kristensen betegner sig selv som "bondeknold" og "fjordfræser". Men ikke desto mindre tilhører han den danske elite indenfor rosporten. (Foto: Jørgen Palmer © Type 1)

De kalder den Danmarks smukkeste, den 42 km lange MariagerFjord, der adskiller Østjylland og Nordjylland. DR 2 møder folk ogforår ved Mariager Fjord

Det er sommer, og seerne har lyst til at drage på turné iDanmark - ingen tvivl om det. De sidste to somre er de gladeligtdraget med DR 2 rundt i det ganske land, nærmere betegnet rundt påde danske øer. I denne sommer gælder turen de danske fjorde. I detførste program Mariager Fjord, hvor vi guides rundt af PeterSørensen fra Hadsund og Per Sloth Carlsen fra Mariager.

Farmand ska' med

Peter Sørensen er 37 år og fra Hadsund. Han er kaptajn påcoasteren "Poseidon", der er en af de fire coastere, der er tilbagei Hadsund Havn. Poseidon sejler med stykgods bl.a. på Østersøen.Peter er 3. generation af skippere i familien og måske også densidste, hvis man skæver lidt til småskibsfartens vilkår iDanmark.

Peter er lidt af en vovehals, der både dykker og flyver, og nårhans far er med, når han sejler på Mariager Fjord, er det altsåikke fordi Peter er en tøsedreng, der ikke kan uden farmand. Det ersåmænd fordi "den gamle" efter 40 år kender fjorden som sin egenbukselomme og således er den bedste lods, sønnen kan få med.

I udsendelsen møder vi Peter både på - under og overfjorden.

En århusianer på flugt

Navnet er Per Sloth Carlsen, han er 60 år og slet ikke marianer.Han er århusianer på flugt - på 30. år. Han skulle såmænd barevikariere som lærer i et par måneder, men hans ture i kajakken udepå fjorden tog lidt længere tid, så han er der endnu.

Per tror vist nok selv, at han kan se på Mariager "sådan lidtudefra", men det er trods alt en kendsgerning, at langt de fleste iMariager har haft ham i skolen til billedkunst - og at han ikkelængere kun er tilflytter.

Netop derfor kunne han tillade sig at lave en drilagtigtegneserie om Mariager og dens mennesker. Det er også blevet til enbog om Mariager Kloster.

Jodle Birge og Det døde Hav

60.000 gæster besøger årligt Danmarks Saltcenter i Mariager. Deter en helårsturistattraktion. Men for nogle mennesker er det mereend det, bl.a. for Jodle Birge. Centret har nemlig et bassin medvand, som indeholder 30% salt - en kopi af Det døde Hav i Israel.Og her kommer Birge ind i billedet - og i udsendelsen - ogfortæller om, hvordan ugentlige bade på Danmarks Saltcenter har enhelbredende virkning på hans psoriasis. Sydemester på saltcentretOrla Blok, er en af de rigtige venner, som ved noget om saltetsmagi og viser os rundt på dette familievenlige museum.

Århus Amt har i de sidste par år sendt patienter til Mariager istedet for at sende dem til Israel, som man gjorde tidligere.

Bondeknolden fra brugsen

Den unge, veltrænede hadsunder Thor Kristensen betegner sig selvsom "bondeknold" og "fjordfræser". Men ikke desto mindre tilhørerhan den danske elite indenfor rosporten. Han er den nye mand iletvægtsfireren, og med sine tre kolleger har han allerede vundetsølv ved EM i Schweiz. Ambitionerne for fremtiden er blandt andetat genvinde hædersbetegnelsen "guldfireren" til båden og densmandskab ved OL om to år.

Den 22-årige roer er butikselev i Brugsen i Vallensbæk, derligger tilpas tæt på Bagsværd Sø, der er den danske roelitestræningsbane.

Opskrift fra Hadsund

Man tager: En leder af en musikskole, en leder af et bibliotek,en kultur- og ungdomsmedarbejder ved kommunen, en leder af etegnsmuseum og en indehaver af en biograf, der også erkulturhus.

Dem blander man og får så en rigtig sej gang kulturmix - ogsåkaldet "Kulturmadammerne".

Til daglig bruger de fem samarbejdet til gensidig glæde i dejobs, der hver for sig kan være noget ensomme. Og tilsammenarrangerer de en årlig kulturnat, til glæde for hele byen og densopland.

En kulturnat med lavt budget og høje ambitioner.

Kirke - kultur og købmænd

Der afholdes middelalderdage i Mariager til ære for den HelligeBirgitta, der grundlagde byens kloster. Vi får klostrets historieog er med til festen, der er en skøn blanding af salmesang,landsknægte, øl og aflad.

Folk og fjord

Ude på fjorden møder vi tre mand i en båd. De sørger for, atfjorden er sejlklar og sikker at færdes på. men hvordan har fjordendet selv? Biologen Jørgen Erik Larsen fra Århus Amt fortæller om enfjord, der er meget sårbar og derfor det ene år kan erklæres fornæsten død - for så det næste år at være spillevende.

Kirk og klassekampen

Da cementfabrikken Dania blev opført for 100 år siden påsydsiden af Mariager Fjord kom klassekampen til folkene vedfjorden. Slut med landbosamfundet - ind med industrialismen.

Hans Kirk har indgående beskrevet Danias historie, og i ti århar en gruppe borgere ved Mariager arbejdet på gennemførelsen af enfilmatisering af bøgerne "Daglejerne" og "De Nye Tider". Vi mødernogle af bagmændene.

Tag med DR TV-Provinsafdelingen og Veteranbanen på tur og mødforåret ved Mariager Fjord!

I de kommende udsendelser besøger Temaaften Nakskov Fjord,Ringkøbing Fjord og Odense Fjord.

Facebook
Twitter