Temasøndag: De Danskes Øer

P2's temasøndag sætter sejl og rejser i kølvandet på Achton Friis og Johannes Larsens ekspedition til De Danskes Øer - fra Strynø, Æbelø og Fejø til Anholt og Fur.

P2's temasøndag sætter sejl og rejser i kølvandet på AchtonFriis og Johannes Larsens ekspedition til De Danskes Øer - fraStrynø, Æbelø og Fejø til Anholt og Fur.

I begyndelsen af 1920erne tog forfatteren Achton Friis ogmaleren Johannes Larsen på en opdagelsesrejse langt ind i ukendtland: Danmarks småøer.

De lagde til ved 132 øer, og mens Achton Friis skrev den lokalebefolknings beretninger ned, tegnede Johannes Larsen mennesker,landskaber og dyr. Den store mængde fortællinger ogillustrationer samlede de i det massive trebinds værk 'De DanskesØer'.

P2's temasøndag 11. maj tager lytterne med på en nyekspedition til nogle af de øer, hvor Friis og Larsen lagde til for80 år siden - bl.a. Strynø, Anholt og Fejø. Hvad er der sket medø-livet? Har tv gjort det af med alt andet kulturliv på øerne? Erder overhovedet beboere tilbage på de små øer?

Før temaaftenen stævner ud, fortæller museumsdirektør ErlandPorsmose fra Kertemindeegnens Museer om Rylen - den kutter, somfragtede Achton Friis og Johannes Larsen rundt. Rylen er netopfærdigrestaureret, og indslaget giver indblik i rammerne for livetombord.

Undervejs er der tid til et litterært ophold, når docent vedKøbenhavns Universitet Erik A. Nielsen fortæller om danskeforfattere og den indflydelse, øerne har haft på deresforfatterskab.

  • P2Søndag 11. maj kl. 20.00Temaaften: De Danskes Øer - en aften i Achton Friis'fodsporKl. 20.00: Rylen sejlede forfatterne rundt til dedanske øer. Medvirkende: Museumsdirektør Erland Porsmose,Kertemindeegnens Museer. Kl. 20.20: Det fynske Øhav. Reportage fra Avernakø og Strynø. Kl. 21.00: Anholt, en af Danmarks mest isolerede øer. Kl. 21.20: De danske øer og litteraturen. Øerne som billede ellermodbillede på samfundsudviklingen. Medvirkende: Docent Erik A.Nielsen, Københavns Universitet. Kl. 22.00: Reportage fra en affolket ø. Æbelø nord for Fyn. Kl. 22.20: Fejø - "alt er dyrket, her mangler natur!" skrev AchtonFriis. Kl. 22.40: Temasøndag slutter på Fur i Limfjorden. Karl JohanMikkelsen og Estrid Anker Olsen.

Tilrettelæggelse: Estrid Anker Olsen.