Tine Gøtzsche overtager redaktøropgaver på DR2

Fra den 18. juni går Mette Davidsen-Nielsen på orlov et halvt år for at gøre brug af Danmarks største journalistpris. Gitte Rabøl er chef imens, mens Tine Gøtzsche overtager de to chefers redaktøropgaver.

Fra den 18. juni går Mette Davidsen-Nielsen på orlov et halvt årfor at gøre brug af Danmarks største journalistpris. Gitte Rabøl erchef imens, mens Tine Gøtzsche overtager de to chefersredaktøropgaver.

Normalt deles Gitte Rabøl og Mette Davidsen-Nielsen omchefposten på DR2, men fra på mandag og det næste halve års tid erdet anderledes.

Da koncentrerer Gitte Rabøl sig om alle chefopgaverne påkanalen, mens Tine Gøtzsche overtager de redaktøropgaver, som bådeGitte Rabøl og Mette Davidsen-Nielsen også har i det daglige.

Når der bliver ændret på tingene, skyldes det, at MetteDavidsen-Nielsen går på orlov for at gøre brug af landets størstejournalistpris, Det Journalistiske Fellowship på 500.000 kroner,som hun modtog i januar fra Syddansk Universitet i Odense.

Det er ensbetydende med, at hun i et halvt år skal "bidrage tiludviklingen af fremtidens journalister," som det hedder, og ogsåskal bruge tiden på Fyn til at fordybe sig i og skrive om decentrale udfordringer i moderne public service-virksomhed.

Natur og tro

Med den nye opgavefordeling bliver Tine Gøtzsche blandt andetredaktør for naturprogrammerne og tro-programmerne på DR2, ligesomhun også får Deadline 2. sektion og flere andre enkeltståendeprogrammer under sig.

40-årige Tine Gøtzsche var tidligere på året redaktør på denstore ’Danmarks Indsamling’ på DR1, men ellers må hun siges atkende DR2 godt. Tine Gøtzsche begyndte på DR2 ved kanalens start i1996, og fra 1998 arbejdede hun på DR2’s Temalørdag, hvor hun bådehar været reporter, tilrettelægger og vært gennem årene.

Har også interviewprogrammer på vej

I 2003 skiftede hun til TV-Avisens udlandsredaktion, og fra maj2005 og frem til programmet lukkede ved nytår, var hun vært for'Profilen' på DR1. Derudover har Tine Gøtzsche været kommentator påfolketingsvalg og kongelige begivenheder, og i de seneste månederhar hun tilrettelagt et interviewprogram, der bliver sendt på DR2 iefteråret.

"Jeg har selv været producerende i mange år og arbejdet sammenmed chefredaktionen fra den anden side af bordet. Det er en storudfordring at skulle deltage i udviklingen af de mange godeprogrammer, og jeg glæder mig til samarbejdet med redaktionerne,"siger Tine Gøtzsche.

Facebook
Twitter