Tosset med kunst

Christoffer tegner helst SS-officerer. Heidi maler julebilleder og Thomas maler fantasifigurer i stærke farver. De går alle på Kunstskolen for voksne udviklingshæmmede i København. DR har gennem et år fulgt et hold fra første penselstrøg til fernisering - og det var ikke så tosset endda...

Christoffer tegner helst SS-officerer. Heidi maler julebillederog Thomas maler fantasifigurer i stærke farver. De går alle påKunstskolen for voksne udviklingshæmmede i København. DR har gennemet år fulgt et hold fra første penselstrøg til fernisering - og detvar ikke så tosset endda...

- Man skal jo være lidt skør for at være kunstner!

Thomas griner glad, mens han sætter farve påsin fantasifugl. Han er 25 år og 5. års elev på Kunstskolen iKøbenhavn, og det er helt klart, at han trives med skolen,kammeraterne og ikke mindst billederne, som er blevet en vigtig delaf hans liv og hans identitet. Kunstskolen for voksneudviklingshæmmede åbner hvert år portene til kunstens verden for tielever. Og i "Tosset med kunst" følger filmholdet Thomas,Christoffer, Lars Bo, Heidi og alle de andre elever på Kunstskolen.Her får de lov til at boltre sig i farver, gå på museer og tage påudflugter for at se på billeder og tegne. Eller de tegner croquis -efter en rigtig levende nøgenmodel - en ganske særligudfordring,

- Her kommer de ud og oplever en helt andenverden, siger Karina Stæhr, der er lærer på Kunstskolen, ogfortsætter, - Udover at få udviklet deres billedsprog og lære at se på billederog udtrykke sig i billeder, udvikler de også deres personlighed ogderes sociale færdigheder. Hver eneste elev her har sin helt egenpersonlighed, og den tager vi hensyn til.

SS-uniformer ogfantasidyr

Personligheden kommer frem i de mange billeder,som eleverne tegner og maler i takt med, at de lærer at åbne sig.Lars Bo's klare farver og små mænd er umiskendelige, hvad enten hanmaler landsholdet, en nordmand eller hans storesøster.

Christoffer er fascineret af SS-uniformer. Hanhar malet 3.000 af dem derhjemme, men her på Kunstskolen er hanbegyndt at male andre motiver, selv om han stadig har svært ved atstå for uniformerne.

Thomas henter derimod sine motiver i fantasienog er god til at give billederne sit eget personlige liv, hvadenten det er en halv tennisbane eller et fantasidyr, han maler. Hanhar hele tiden lyst til at prøve noget nyt - også når det handlerom acrylfarver og de store lærreder, som han endnu ikke mestrer. Også smitter hans glæde ved maleriet hele resten af holdet.

Jeg vil ha' et kram

Heidi er 1.års elev og ny på skolen, hvor hun hurtigt får venner.

- Er du glad?, spørger hun Lars Bo. Jo, det erhan. - Nå, men så vil jeg også ha' et kram -, og det får Heidi så.Heidi bliver også hurtigt bedste veninde med Christine og er medhende til ridning efter skole.

- Her tror jeg ikke, at jeg kan bliveskoletræt, siger Heidi, der ellers kan have lidt svært ved at holdefast, fordi hun gerne vil så meget. Heidi er i gang med at male defineste julemotiver til et julesanghæfte.

- Alle udvikler sig både personligt ogfagligt. Nogle bliver her bare et år eller to og går så videre mednoget andet. Lars Bo skal for eksempel på idrætsskole, og detglæder han sig rigtig meget til, siger Karina Stæhr ogtilføjer,

- De allerfleste er glade for at være her. Dethandler om tolerance og accept af hinanden. Her har vi lov til atbeholde alle vore særheder.

Se mere om "Tosset med kunst", Kunstskolen ogudsendelsens hovedpersoner påwww.dr.dk/tossetmedkunst