Vedligehold af sendemaster kan give radiotavshed

Fra søndag den 6. marts til onsdag den 9. marts kan FM og DAB-radioer, der modtager signal fra Næstvedsenderen opleve radiotavshed.

(Foto: Uffe Weng)

Af hensyn til flysikkerheden skal såkaldte hindringslys i radiosendemaster udskiftes. Hindringslys er sikkerhedslys, der sidder i radio-sendemaster, som er over 100 meter høje, så fly kan se masterne og undgå at flyve ind i dem. De nuværende hindringslys har siddet der i cirka 30 år og er begyndt at have driftsmæssige udfordringer. Derfor har Trafikstyrelsen, som har ansvaret for hindringslysene bestilt Cibicom, som ejer sendemasterne og drifter DR’s radiosendenet, til at udskifte lysene i 9 radiosendemaster placeret rundt om i hele landet. Der arbejdes på én mast af gangen, og mens arbejdet pågår, kan FM og DAB-radioer midlertidigt miste signalet.

Fra søndag den 6. marts til onsdag den 9. marts er det Næstvedsenderen, der vedligeholdes. Det betyder, at der i perioder lukkes for radiosignalet. Det vil berøre FM-dækningen på store dele af Midt- og Vestsjælland samt Falster og Møn. I Næstved og omegn vil der desuden ikke være DAB-dækning.

Du kan stadig høre radio

Bliver FM eller DAB-radioen tavs, anbefales det i stedet at lytte til radio via www.dr.dk/radio eller at downloade DRs radio app DR LYD.

Har man ikke mulighed for at lytte til digital radio, så kan man forsøge at modtage fra FM-senderne i Nakskov, Skamlebæk, Gladsaxe eller Sønder Højrup på Fyn. Radioen skal i så fald tunes ind på følgende frekvenser:

De fleste DAB-radioer har en FM-tuner, og man kan forsøge at fange et FM-signal, hvis DAB-signalet forsvinder.

Dagene op til udskiftningen udsendes spots på DR’s flader, som indeholder information om, hvem der vil blive berørt samt henvisning til DR Lyd for fortsat at kunne lytte med.

Udover spots i radioen kan man hele tiden få information på tekst-tv side 745 samt på dr.dk/hjælp.

I tilfælde af behov for at udsende meddelelser af beredskabsmæssig karakter, afbrydes arbejdet på masten, og i løbet af ganske kort tid vil signalet igen være tilbage.