Vi har skruet ned for Facebook i 2018

Specielt de 12-24-årige har skruet ned for det daglige Facebook-forbrug, fremgår det af rapporten ’Medieudviklingen 2018’ fra DR Medieforskning.

Det er specielt de 12-24-årige, som bruger mindre tid på Facebook. Hvor det i 2017 var 81 procent i aldersgruppen, der var forbi Facebook dagligt, er tallet faldet til 73 procent i 2018. (Foto: DADO RUVIC © Scanpix)

Når det handler om vores brug af nettet og sociale

medier
, har der været meget få historier om tilbagegang i brugen i løbet af de seneste år. Men nu er der noget, der minder om det. For der er blevet længere mellem danskerne, der er på Facebook hver dag. Specielt de yngste brugere er begyndt at skrue ned, fremgår det af rapporten ’Medieudviklingen 2018’, som
DR
Medieforskning præsenterer i slutningen af januar.

Næsten 90 procent af danskerne har en profil på et eller flere sociale

medier
, og det er det største af dem – Facebook, som nu oplever en nedgang i den daglige brug. 77 procent er forbi Facebook i løbet af en måned, mens 63 procent er logget på dagligt, men det er også i begge tilfælde et par
procentpoint
mindre end for et år siden.

”Det er specielt de 12-24-årige, som bruger mindre tid på Facebook. Hvor det i 2017 var 81 procent i aldersgruppen, der var forbi Facebook dagligt, er tallet faldet til 73 procent i 2018,” noterer medieforskerne Dennis Christensen og Henrik Gregor Knudsen fra

DR
Medieforskning i rapporten.Skandaler kan have haft betydning De vurderer, at en del af forklaringen kan være dataskandalerne, som Facebook har været
involveret
i, men også at vi er begyndt at bruge de sociale
medier
på nye måder.

”Hvor Facebook indtil for nyligt var altdominerende, som DR1 og TV 2 for eksempel var det i 1990’erne, er der nu sket en spredning i brugen af sociale

medier
– lidt á la det, vi så, da nichekanalerne dukkede op i begyndelsen af 00’erne. Her spredte vi vores sening ud over flere kanaler med mere specifikt indhold. Det samme sker nu på sociale
medier
,” siger Dennis Christensen, mens Henrik Gregor Knudsen tilføjer: ”Hvor Facebook før var en one-stop-shop for alt, hvad der havde med sociale
medier
at gøre, bruger mange nu for eksempel
Instagram
til billeddeling og
Snapchat
til at holde den daglige chat med vennerne ved lige. Det er formentlig også noget af forklaringen på, at Facebook-brugen er gået ned,” siger han.

Facebook
Twitter