Kære lyttere. Tak for jeres feedback! Baseret på jeres tilbagemeldinger, har vi valgt at forlænge levetiden af denne radiooversigt, indtil vi har en ny samlet oversigt klar på det nye radio website. Vi takker igen for jeres tilbagemeldinger og vil prøve at efterkomme jeres ønsker til en fortsat samlet oversigt. Vi vil selvfølgelig fortsat gerne høre fra dig, hvis du har ris eller ros og gode forslag. Du kan skrive til os på mobil@dr.dk og skrive radioguide i emnefeltet.

 • Fredag d. 16. okt.
 • Lørdag d. 17. okt.
 • Søndag d. 18. okt.
 • Mandag d. 19. okt.
 • Tirsdag d. 20. okt.
 • Onsdag d. 21. okt.
 • I går d. 22. okt.
 • I dag d. 23. okt.
 • I morgen d. 24. okt.
 • Søndag d. 25. okt.
 • Mandag d. 26. okt.
 • Tirsdag d. 27. okt.
 • Onsdag d. 28. okt.
 • Torsdag d. 29. okt.
 • Fredag d. 30. okt.
05:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
00:00