Danskernes akademi på P1
07:00

Lørdag 20. jul. 2019

Alle mennesker håber. Nogen håber på en lønforhøjelse, andre håber på godt vejr i morgen, mens andre igen håber på at overleve krig eller nød. Evnen til at håbe er en af de mest kraftfulde egenskaber, mennesket besidder. Håbet kan ændre den enkeltes liv, og det kan ændre hele samfund, men håbet er også en farlig størrelse. For dét den ene håber på, kan være dét den anden frygter. Danskernes Akademi på P1 handler i denne uge om håb. Du kan blandt andet høre om håbets grundlæggende principper, håbets mørke sider, og du kan høre, hvorfor håbet har trange vilkår i det senmoderne samfund. Ugens gæst: Bertel Nygaard, lektor i moderne europæisk historie ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Vært og tilrettelægger: Anne Termansen. (Sendt første gang 3. maj 2014).

    Flere i samme serie

      Videnskab & Teknologi