Mennesker og tro

Ny i bispestolen

Følg serie?

Log ind for at følge programmer, og finde dem under “Mine Programmer”

Folkekirke, flygtninge og tradition i en flygtig verden Henrik Wigh-Poulsen er ny biskop i Århus Stift, og søndag den 6.september bliver han indsat i embedet ved en stor bispevielse i Århus domkirke. Men inden den farverige begivenhed besøger den nye Århus bisp skurvognen til en samtale om perspektiverne omkring embedet som biskop. Henrik Wigh-Poulsen er rundet ud af en præsteslægt, og hans kone er provst i Kolding. Dermed er han bærer af en dybt forankret folkekirkelig tradition. Fra morelhegnet uden for skurvognen mindes han smagen fra frugttræerne i sin barndoms præstegårdshave og reflekterer over, om der findes et folkekirkeligt DNA. Og over, hvad det folkekirkelige DNAl kan bidrage med ind i den flygtige og foranderlige tid, vi befinder os i. En at de store udfordringer lige nu er flygtningestrømmene, der kommer til Europa. ’Det, der sker omkring os lige nu, er det, man kalder en game changer. Det sætter et nyt perspektiv på tingene både politisk, folkeligt og også kirkeligt. Og da er det klart, at vi også i folkekirken må overveje, hvad gør vi nu, når denne nye virkelighed rammer os’. Men hvordan er det at være højt placeret tjenestemand på den ene side og samtidig være en kirkelig førstemand. Er der lagt op til konflikt imellem en nødvendig politisk kynisme og en kirkelig idealisme? Henrik Wigh-Poulsen konstaterer, at ’En af kirkens store opgaver lige nu er at fastholde perspektivet på, at de folk der kommer ikke bare er en stor anonym masse. Men det er mennesker, der kommer til os’. Samtidig er der ikke plads til at tage imod alle, og det understreger for Henrik Wigh-Poulsen, at vi alle befinder os i et stort dilemma.

    Flere i samme serie

      Kultur