Mennesker og tro

Krigens virkelighed

Følg serie?

Log ind for at følge programmer, og finde dem under “Mine Programmer”

Mening, ansvar og samvittighed – tanker om krig fra en hjemvendt officer. Kaptajn Mads Silberg har to gange været i krig. Først i Bosnien og siden i Afghanistan. Under et besøg i Anders Laugesens skurvogn fortæller Mads Silberg om betydningen af sammenhold og små ritualer i kampsituationen, hvor livet får en uhørt intensitet og alt giver mening. Men efter hjemkomsten har spørgsmålet om mening trængt sig på. Hvorfor sendte man danske soldater i kamp. Hvad var det, vi kæmpede for, og hvorfor tager ingen politikere eller militære chefer ansvar for tilsyneladende fejlskøn med fatale følger. ’ Spørgsmålet er, om vi som mennesker har lyst til at tage ansvar. Ligger det ikke dybt i os, at vi har lyst til at slippe ansvaret og sige: Det kan godt være, at jeg gjorde sådan, men det var skæbnen eller et eller andet andet’ Eller handler manglende indrømmelse af fejl om vores problemer med det gamle religiøse begreb ’anger’. Er vi i dag i stand til at angre og på den baggrund bede om tilgivelse. Eller er anger et meningsløst begreb. Og hvad med samvittighed. Giver det stadig mening at tale om, at vi lever med en aktiv samvittighed, og kan man tale om danskernes og politikernes kollektive samvittighed? ’Jeg efterlyser nogen, som tager ansvar og siger, at det var sådan, at vi havde tænkt os det. Jeg søger efter en reaktion og forståelse for de følelser jeg og andre sidder med, efter at vi i statens tjeneste har været ude for at udføre systematiseret vold’. For meningen kan Mads Silberg ikke finde i begrebet om at kæmpe for ’Gud, konge og fædreland’. Der skal mere til.

    Flere i samme serie

      Kultur